September
2

“Ленивия сезон” свърши и въпреки прогнозите за горещо лято с температури над 35 градуса за нас в офис ТБМ2 по подразбиране става още по-горещо, защото ни чака много работа. Противно на логиката (поне според мен) доста наши клиенти решиха да не си развалят почивката през август месец и независимо дали продават или купуват недвижим имот - оставиха тази не лека задача за есента. Ние от наша страна разбира се съобразихме с това тяхно желание, но лятото вече свърши и настъпи момента за здрава работа, много огледи и сделки и така чак до коледа. Седмичния ни график се запълва със страшна скорост като по традиция част от задачите остават за събота и неделя, но който почивал - почивал…

0
April
29

ТБМ2 вече няма да е същата агенция, която беше, а какво ще се промени при нас ще научите съвсем скоро. От месец както вече всички знаете агенцията ни членува в Национално Сдружение Недвижими Имоти като с това си членство приема етичния кодекс за работа в бранша недвижими имоти. По-интересното обаче предстои и не че вече то не е факт, но ще го запазим в тайна още малко. Както вече споменах по-горе ТБМ2 няма да е същата агенция и по този повод в блога ще се появява периодично мноооооооого повече информация от колкото до сега.

Имаше едно риалити предаване по Нова Телевизия “Пълна промяна” е…нещо подобно ще се случи и с нас, само че никой няма да ни прави пластични операции. Ние сме си красиви и без тях:))) това в кръга на шегата всъщност бих си направил тук там корекции, но за сега ще остана естествен на 100%…да и съдружниците са на това мнение Милен и Борис. Пълната промяна при нас ще бъде от професионално естество като новите неща ще са доста повече от старите иначе ние ще си бъдем пак същите хора. Сигурно се питате какво ли се опитва да ни каже този човек и какво толкова го увърта все едно е въпрос с национално значение - е какво пък може толкова да ви се случи? Оставям този въпрос открит и вероятно до края на месец май ще оповестим официално промяната в ТБМ2.

0
March
30

История

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” - ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОРЕКТНОСТ

Национално сдружение “Недвижими имоти” /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

През десетте си години на съществуване НСНИ създаде регионални структури в почти всички големи градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Враца, Сливен, Видин, Шумен, Добрич, Ямбол и др.

Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти. В почти всички страни по света съществуват такива сдружения. Те са призвани да работят за защита както на своите членове, така и на потребителите на този вид услуга.Тези сдружения трябва да бъдат лидери в сферата на професионалното образование, в лобирането и в борбата за промени в законодателството, които да осигурят по-високи стандарти на етика и управление.

През десет годишния си период на съществуване НСНИ работеше и продължава да работи за увеличаване наа броя на членовете си и за повишаване на професионализма им.

Целта на НСНИ е да наложи стандарт за качество в бизнеса с недвижими имоти в Република България.

Във връзка с целите и задачите, които си е поставило сдружението са обособени шест постоянни национални комисии:

* Национална комисия по професионална етика;
* Национална комисия по професионална квалификация;
* Национална комисия по връзки с медиите ;
* Национална комисия за браншово лицензиране;
* Национална комисия за международни връзки;
* Национално комисия по връзки с регионалните структури.

Фирмите, членуващи в НСНИ проправят пътя за развитие на пазара на недвижими имоти в нашата страна. Сдружението осигурява на своите членове професионално обучение на високо ниво с лектори от страната и чужбина. Националният съвет, подпомаган от всички членове на НСНИ работи по създаването на законодателство, което да създаде нормативна уредба за посредниците в сделките с недвижими имоти и да наложи професионални и коректни стандарти в този бизнес. Създаването и усъвършенстването на нормативна уредба в търговията с недвижими имоти ще допринесе за растежа в сектора за недвижими имоти и ще защити купувачите и продавачите на свободния пазар.

През всичките си години на съществуване НСНИ е изграждало своя имидж на професионална организация не само в България, но и в световен мащаб. Сдружението е член и работи активно с редица междунаодни организации, като:

* CEREAN / Central European Real Estate Associations Network – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти /, със седалище в гр. Прага -Чехия. CEREAN е създадена на 10 юни 1995 г. на втората годишна конференция на асоциациите за недвижими имоти от Централна и Източна Европа.
* NAR /National Association of Realtors - Националта асоциация на реалторите в САЩ/, със седалище гр. Чикаго, САЩ.
* IRPF /International Real Property Foundation - Международна фондация за недвижима собственост/, със седалище гр. Чикого, САЩ.
* FIABCI - България - Световната федерация на професията по недвижими имоти, със седалище гр. Париж, Франция.

Представители на сдружението участват ежегодно в мероприятията на международните организации с цел изучаването на опита на страните с развита пазарна и кономика и прилагането на българсия пазар на новостите в този бизнес в световен мащаб.

В повечето страни в света има създадена нормативната база, която дава сигурност както на посредниците, така и на клиентите на пазара за недвижима собственост. НСНИ, изучавайки чуждия опит се стреми да наложи световните стандарти в практиката на недвижимите имоти в България.

Мисия

Национално сдружение “Недвижими имоти” /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
През десетте си години на съществуване НСНИ създаде регионални структури в почти всички големи градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Враца, Сливен, Видин, Шумен, Добрич, Ямбол и др.
Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти. В почти всички страни по света съществуват такива сдружения. Те са призвани да работят за защита както на своите членове, така и на потребителите на този вид услуга.Тези сдружения трябва да бъдат лидери в сферата на професионалното образование, в лобирането и в борбата за промени в законодателството, които да осигурят по-високи стандарти на етика и управление.

През десет годишния си период на съществуване НСНИ работеше и продължава да работи за увеличаване наа броя на членовете си и за повишаване на професионализма им.

Целта на НСНИ е да наложи стандарт за качество в бизнеса с недвижими имоти в Република България.

Във връзка с целите и задачите, които си е поставило сдружението са обособени шест постоянни национални комисии:

* Национална комисия по професионална етика;
* Национална комисия по професионална квалификация;
* Национална комисия по връзки с медиите;
* Национална комисия за браншово лицензиране;
* Национална комисия за международни връзки;
* Национално комисия по връзки с регионалните структури.

Фирмите, членуващи в НСНИ проправят пътя за развитие на пазара на недвижими имоти в нашата страна. Сдружението осигурява на своите членове професионално обучение на високо ниво с лектори от страната и чужбина. Националният съвет, подпомаган от всички членове на НСНИ работи по създаването на законодателство, което да създаде нормативна уредба за посредниците в сделките с недвижими имоти и да наложи професионални и коректни стандарти в този бизнес. Създаването и усъвършенстването на нормативна уредба в търговията с недвижими имоти ще допринесе за растежа в сектора за недвижими имоти и ще защити купувачите и продавачите на свободния пазар.

През всичките си години на съществуване НСНИ е изграждало своя имидж на професионална организация не само в България, но и в световен мащаб. Сдружението е член и работи активно с редица междунаодни организации, като:

* CEREAN / Central European Real Estate Associations Network – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти /, със седалище в гр. Прага -Чехия. CEREAN е създадена на 10 юни 1995 г. на втората годишна конференция на асоциациите за недвижими имоти от Централна и Източна Европа.
* NAR /National Association of Realtors - Националта асоциация на реалторите в САЩ/, със седалище гр. Чикаго, САЩ.
* IRPF /International Real Property Foundation - Международна фондация за недвижима собственост/, със седалище гр. Чикого, САЩ.
* FIABCI - България - Световната федерация на професията по недвижими имоти, със седалище гр. Париж, Франция.

Представители на сдружението участват ежегодно в мероприятията на международните организации с цел изучаването на опита на страните с развита пазарна и кономика и прилагането на българсия пазар на новостите в този бизнес в световен мащаб.

В повечето страни в света има създадена нормативната база, която дава сигурност както на посредниците, така и на клиентите на пазара за недвижима собственост. НСНИ, изучавайки чуждия опит се стреми да наложи световните стандарти в практиката на недвижимите имоти в България.

www.nsni.bg

http://www.cerean.com/

http://www.fiabci.com/

НСНИ обсъжда европейските стандарти за хармонизиране на професията 

Лъчезар Искров Председател на НСНИ  

Окончателното обсъждане и приемане на документа „Изисквания към  услугите, извършвани от агентите по недвижима собственост”, изготвен от Европейски комитет по стандартизация (CEN - European Committee for Standardisation), ще се проведе от 7 до 9 май 2008 г. в Малага. С приемането на директивата от Европейската комисия този документ ще има препоръчителен характер за страните - членки на Европейския съюз. Този документ е плод на усилията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни.

Какво породи и необходимостта от приемане на общи стандарти и хармонизиране на професията?

Националните власти във всяка една от страните - членки на Европейския съюз, имат право да поставят условия за упражняването на специфична професия от лица, притежаващи необходимата квалификация и доказана професионална подготовка.Регламентацията на професията на агента за недвижима собственост в отделните страни - членки на Европейския съюз, се движи в широки граници – от липсата на специални изисквания в Германия и Холандия до необходимостта от университетски изпит и минимален едногодишен стаж във Франция.Тази ситуация определено не отговаря на променените условия на пазара при постоянно нарастващия брой и обем на международните сделки и глобализацията на много от агенциите и бизнес сдруженията за недвижима собственост. Европейският форум за услугите, свързани с бизнеса (EFBRS), прие, че един от елементите, които определят качеството на услугите, е професионализмът на лица, предоставящи услуги, и във връзка с това предложи разработването на подходящи стандарти за квалификация. Що се отнася до агентите на недвижима собственост, три са основните цели:1. Стандартизация на принципите за професията агент на недвижима собственост с оглед хармонизиране на дейността и сделките в рамките на Европейския съюз.2. Стандартизация на изисквания за квалификация за упражняване на дейността.3. Стандартизация на речника и основните термини при сделки с недвижима собственост.Европейският стандарт въплъщава основните принципи на глобална откритост и прозрачност, консенсус, техническо взаимодействие и национална ангажираност, които се гарантират от създадената Техническа комисия към Европейския комитет по стандартизация (CEN), в която са представени всички заинтересовани страни. Мандатът на Техническата комисия бе подготвянето на проект на Европейски стандарти за дейността на агентите на недвижима собственост. Европейският съвет декларира желанието за създаването на условия за открита и лоялна конкуренция между доставчиците на услуги. Налагането на стандарти  за квалификацията на агентите на недвижима собственост ще повиши тяхната конкурентноспособност на Европейския пазар и ще съдейства за свободното упражняване на професията във всяка една от европейските страни. Въвеждането на стандартите ще повиши ефективността благодарение на общовъзприетата технология  на транзакциите с недвижима собственост в различните европейски държави,  ще повиши доверието на клиентите към агентите на недвижима собственост и ще им гарантира допълнителна правна защита.

0
February
24

И отново за времето…

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

В ТБМ2 се работи по всяко време като нито си тръгваме в 5 след обяд нито си почиваме в събота и неделя. Е от време на време го правим ако нямаме заявени огледи от през седмицата, но като цяло винаги имаме някакви задачки. Вчера и днес имахме няколко срещи в офиса за кредитни консултации (днес е неделя…) Отново изказвам голямото си съжаление, че не можем редовно да пишем в блога, но винаги при първа възможност го правим както в случая. Времето ни е силоно ограничено, което винаги ни е радвало, защото когато нямаме време обикновенно имаме работа, а ние по начало сме в тежка фаза на работохолизъм, който по всяка вероятност скоро няма да “ни мине”.

Пред нашият екип сега стои едно много важно решение чието естество не мога да споделя в световното интернет пространство, но може би до 2-3 месеца ще го оповестим. Това решение със сигурност ще ограничи още повече времето в което можем да споделяме интересни случки от кунята на ТБМ2:) Хубавото е, че те пък от друга страна ще станат много повече и когато все пак ни остане време да пишем тук вие ще имате едни доста интересни четива за което гарантирам.

И тъй като пишейки ви за времето, което понякога бива и загубено ще ви споделя една интересна случка.

Оглед в един софийски квартал на апартамент ново строителство в строеж с наши клиенти и колега брокер от друга агенция, който има за задача да ни запознае с апартамента, който ние (аз и моите клиенти не сме виждали) и се доверяваме на професионализма на отсрещната страна… Качваме се на въпросния етаж и чакаме колегата да ни упъти в кой от 6-те апартамента на етажа да влезнем. Влизаме в един от тях, но виждам, че колегата не е много убеден, че това е нещото, което се продава с неговото посредничество. Абсолютно сигурен станах в това когато забелезяхме една стая в повече от обявените две стаи - когато това бе забелязано и от колегата пред смаяните погледи на клиентите (аз не бях толкова смаян, защото не ми се случва за първи път, но бях притеснен, защото и аз съм до известна степен виновен, че губя времето на клиентите си) той “ни сподели”, че май не било това апартамента… Жалко амалко щяхме да си помислим, че имаме бонус от строителя една просторна стая в повече, но уви кой ти дава такива бонуси. Продължихме търсенето на етажа (поне в етажа колегата беше сигурен) и така след около 4 разговора по мобилния на колегата със собственика на апартамента (оказа се че имота се продава не от строителя, а от човек, който го е купил от него…) разкрихме неговото местоположение и УРА беше добър апартамент. Но случката не свършва така. Оставяме на страна факта, че колегата не беше виждал апартамента, защото по-интересното беше, че апартамента не беше изплатен до край на строителя, освен това строителя го е ипотекирал, а нашите клиенти бяха купувачи с кредит… И не че не може ипотеката да бъде свалена от строителя, апартамента изплатен от човека, който се опитва да продава нещо, което все още не е негово и да бъде продаден след това, но просто първо трябва да бъдат свършени тези две не маловажни неща и чак тогава да се обяви за продажба или тези две условия да бъдат споменати ИЗРИЧНО още преди да отидем на оглед. Успокоението за мен бе, че разбрахме за тези леки разминавания ден преди да започнем с проверките на имота и строителя за да можем да дадем зелена линия на клиентите ни да го капарират, защото те определено го харесаха. Ако не друго поне си спестихме едноседмичните проверки и проучвания. Разбира се най-важното беше факта, че така или иначе нямаше да позволим клиентите ни да бъдат измамени, а лошото беше напразните очаквания и взаимно загубеното ни време за което вина нося и аз, но тя в този куриоз беше далеч по-малкото зло. Няма да навлизам в детайли и подробности, защото са фирмена тайна и няма да ви споделя коя е агенцията и кой е строителя на този обект, но бих посъветвал всеки, който купува да не рискува преди да бъде на 100% сигурен! Агенцията ни използва и методи много по-различни от стандартните за да разберем до колко един строител и имот си заслужават инвестицията, но за да започнем проучването на имот, който не се предлага от ТБМ2 ни е необходимо съдействието на “колегите”, които го предлагат…е съдействаха ни макар и по-късничко:)

С тази случка аз загубих ден-два в очакване на необходимите ми документи за да разбера кой, кога, къде и защо, преди да започнем с проверките, а клиентите ми два дни като в края на втория разбраха, че трябва да продължим с търсенето на друг апартамент. Така времето се губи не само в полезна работа. Една от задачите на ТБМ2 е да минимализира тези “губивремки” до коефицент под 1%. А дали ще успеем да го направим…следете блога:)

1
February
11

Как да си организираме времето?

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев
В интернет попаднах на следната полезната информация от сайта http://www.e-training.bg/

Как да организираме времето си ефективно?

Печат Е-мейл
Има три основни типа време, докато сте на своето работно място:
1. Време за шефа
2. Време за системата
3. Време за лични инициативи

Успехът, личната кариера и дори спокойствието  на всеки от нас се дължи до голяма степен на способността да разпределяме работното време, без значение дали то е 8 или 18 часа, между горните три основни типа време.

Време за шефа - това е времето през което провеждате оперативки, планирате задачи, отчитате изпълнението им, “ухажвате” шефа и изобщо не само работите, но и изграждате по-тесни взаимоотношения с човека, от когото все пак зависи вашето професионално развитие. Безценно време!

Време за системата - да започнем с рутинните задачи и това, което е нашето ежедневие (каквото и да е то). Добавете “спешните” въпроси на колеги, наши подчинени и клиенти (да се свети името им), и то денят си минал.

Време за лични инициативи -  да, така е, денят си мина и за лични инициативи не остана време. Но внимание!: Всички мениджъри и над 90% от специалистите на не мениджърски позиции получават по-добро предложение (за заплата, повишение и пр.) благодарение на резултати (идеи, предложения), постигнати през Времето за лични инициативи!
Въпросът е как да си “освободите” Време за лични инициативи. Попитайте ни!

В динамичното ежедневие, организирането на времето е важно за всеки - и в личен, и в професионален план. Основно изискване за повечето престижни професии, а и в почти всяка обява за работа едно от основните изисквания към кандидатите е да бъдат организирани личности, да умеят да работят под стрес и да се справят с поставените задачи в срок.

За съжаление алтернативата е болезнено ясна - постоянна надпревара с времето и напрежение. Все по-често ни харесва идеята, че ако денонощието има не 24, а 48 часа ще завършим задачите си в срок и дори ще постигаме много повече, отколкото бихме желали. Е, фактите са: разполагаме само с 24 часа и нито секунда повече!

Ето защо ефективното организиране на времето ще доведе до:
1. По-голяма вероятност за постигане на целите ви;
2. Възможност за дългосрочно планиране на работата ви;
3. Фокусиране на усилията ви и изграждане на оптимален начин на работа;
4. Постигане на по-голяма продуктивност, ефективност и ефикасност;
5. Успешно съчетаване на служебните ангажименти с личните;
6. Удовлетвореност и радост от действията и работата ви;

При добра организация на времето си можете да очаквате множество подобрения, като една малка част от тях са:
- по-малко пропуснати срокове на вашите текущи задачи и проекти;
- повече време за ключови проекти и подобряване на връзките ви с колегите;
- израстване в структурата на организацията.

Организирането на времето е постоянно изискване и почти никой не достига ниво, на което е перфектен. Дори хората, които разпределят добре времето си никога не завършват този процес, а винаги го разглеждат като едно безкрайно предизвикателство и експерименти и винаги се възползват от новите начини за подобряване на ефективността.

Няколко полезни съвета:
- винаги разглеждайте критично начина, по който работите;
- наблюдавайте другите как работят - върху добрите идеи няма монопол! Дори понякога практиката и опита на колеги и приятели може да се окаже полезен и за вас.
- информирайте се, като посещавайте курсове по темата - e-training Centre ще ви предостави изпитани техники и средства, които ще ви помогнат да бъдете организирани, да управлявате времето си ефективно и успешно да се справяте с ежедневния стрес.

0
January
2

Честита нова година!

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

Честита нова година! Нека 2008-ма година донесе на всички вас много здраве /може да е банално, но след време ще го оцените:)))/ щастие, късмет, любов и толкова пари, че когато седнете да обядвате да нямате нужда от стол за масата - вместо стол през новата година сядайте направо на кюлчетата със злато, пачките с евро, долари, левове или крони ако щете, но ви пожелаваме те да бъдат в такива количества!!!

Това не е шега, а истинско пожелание! Дали ще се сбъдне - зависи от четири неща: 1-вото е да сте здраве (сега вече го оценихте нали) 2-рото е някой да ви го пожелае (това вече се случи) 3-тото е да го поискате за да постигнете 4-тото а то е да го направите! Това последното вече зависи изцяло от вас:)

0
December
25

Весела коледа!

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

Весела коледа на всички наши приятели, колеги, клиенти, партньори и посетители в сайта и блога на ТБМ2!
Нека този християнски празник ви направи по-щастливи и ви даде всичко от което имате нужда вие и вашите най-близки хора с които би трябвало да сте заедно в този празничен ден!

От екипа на ТБМ2

0
December
3

За съжаление нито време ни остава нито след като сме го инвестирали ни се е “върнало” в ценни книжа, кюлчета злато, чужда валута или български левове…:) Времето е ценно, времето е пари - да така е! Нямаме време да пишем в блога това е лошо…ТОВА Е МНОГО ЛОШО! Графика за деня - екшън с елементи на хаос и безредие. Винаги изниква по нещо ново - извинявам се най-официално, но няма да споделям графика и плановете си за следващите дни, защото май много хора посещават блога… Явно на всички им е интересен моя график и се опитват всячески да го разбият :)))) Няма лошо търсете ме за работа по всяко време - на линия съм е…може някой път да съм на зигзаг, но здраве да е. Ако не пишем редовно в блога това не е поради нехайство, а поради липса на време.

0
November
26

Пристигам в офиса…по някое време и аз незнам в колко точно часа по простата причина, че нямаме фиксирано работно време… с две думи работим почти денонощно. Първо веднага се хващам за 4-те телефона за да проверя дали някой клиент не ни е звънял с въпроси по някое наше предложение за продажба или за кредитна консултация. Проверявам и намирам 6 пропуснати повиквания - разглеждам номерата не виждам никой от тях да ми е познат и връщам обаждането: “Ало добър ден (казвам аз) безпокоя ви от агенция за недвижими имоти ТБМ2 имаме пропуснато повикване от вашия телефонен номер…с нещо мога ли да бъда полезен?” Отговор: “Амиии от коя агенция казахте? Ааа сигурно колежката ми ви е търсила тя иска да тегли кредит…сега ще я извикам…Дидииииииииииии….аа няма я сигурно е отишла да счетоводството ще и предам да ви се обади.”

Преслушах и останалите няколко обаждания и успях да организирам оглед за един офис за утре както и една кредитна консултация - ок. Планирам някак си програмата си за деня оказа се не лесна задача в интерес на истината. Тогава опитах да планирам програмата си за следващия ден и ето какво се получи: 10:00ч. среща в Студентски град с инвеститори. 13:00ч. оглед на другия край на София за въпросния офис. 14:30ч. среща с клиент в офиса за кредитна консултация. 15:30ч. преравяне на пазара на ново строителство в два квартала на София за тристаен апартамент за наш клиент, преслушване на избраните оферти и организиране на огледи за следващия ден 16:30ч. повторение на операцията този път само в един краен квартал на града за мой клиент. 17:00ч. няколко телефонни разговора с наши партньори по теми, които са фирмена тайна и няма как да споделя тук:) 18:00ч. план за следващия ден и опит за съставяне на график (опитвам се да предвидя и непредвидените неща някак си) 18:30ч. почивка, ровене из интернет, почесване, разходка из комшииските офиси на етажа, раговори по телефона и активен чат в кюто и евентуално писане в блога…така максимум до 19:00ч. като половината неща с ръка на сърцето си признавам мога и да не свърша. 19:15ч. среща с делови партньори  20:30ч. - вечеря (някъде) 21:30ч. …какво говоря я стига съм работил… КРАЙ работния ден май ще приключи в 20:30ч. или може би към 20:15ч.

Какъв е шанса всичко това да се случи точно така ще ви споделя утре след 22:00ч. евентуално:)

А днес всичко беше тотален хаус ПОНЕДЕЛНИШКИ ПАНИЧЕСКИ ХАУС. Проведохме около един милион и триста хиляди телефонни и мобилни разговора и планирахме седмицата, но детайлно само за утре, защото за цялата седмица конкретен график е почти невъзможно предвид част от клиентите, които винаги бързат и трябва спешно да видят нещо:)

Утре вторник се надявам да бъде един добре подреден ден…знам ли може и да се получи:)

  

3
October
18

Здравейте!

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

Скъпи приятели,

Радостни сме от възможността да ви поканим да посетите сайта на ТБМ2, който стартира успешно в уеб пространството днес. Без колебание и с особена отговорност приехме предизвикателството за изработка на интернет сайт, и сме особено горди, че избрахме Аксис Виста да осъществи нашите идеи.

Използвайте нашия блог, за да изразите своето мнение по теми, свързани с недвижимите имоти, ипотечните кредити, управлението на имоти и всичко, което ви хрумне. Убедени сме, че настоящият блог е чудесна възможност както за равносметка и отчет на извършеното от нас , така също и за съвместно, успешно разрешаване на ежедневните проблеми, съпътстващи нашата дейност. Чрез него вие ще можете да надникнете и в кухнята на ТБМ2.

Тони, Борис и Милен

0