October
7

БНБ: Високите лихви са опасни

Публикувано в: Ипотечни кредити от Антон Илиев

В стремежа си към стабилизиране на клиентската база чрез обявяване на атрактивни цени по нови депозити банките формират сегмент от потребители на услуги, които в търсенето на най-изгодна оферта лесно сменят кредитната институция. Това се казва в тримесечния бюлетин “Търговските банки” на БНБ. За явлението “банков туризъм” - преливането на депозити на клиенти от банка в банка в зависимост от все по-високите лихви, банкерите предупреждаваха още през пролетта. Този тип клиенти, които прехвърлят средствата си от една в друга кредитна институция с оглед на лихвите, е и групата, която в най-голяма степен е склонна да се поддава на слухове и да е сред факторите, генериращи нестабилност, се посочва още в анализа на централната банка. От друга страна, промените в лихвените равнища по нови или вече отпуснати кредити също повишават напрежението сред длъжниците, е мнението на експертите на БНБ. Така ориентацията на банките към по-високи ценови равнища би могла да се разглежда и като предпоставка за създаване на потенциална ниша на нестабилност, се казва още в анализа.
За финансиране на дейността си банките разчитат основно на депозити от домакинства и некредитни институции. Това е основният фактор за защита и увеличаване на пазарния дял на кредитните институции. От централната банка обаче посочват, че независимо от запазените добри параметри и стабилно финансово състояние са налице процеси, водещи до ограничаване на ресурсите, които се използват за покритие на рисковете от дейността. Нараства и уязвимостта на банките към евентуално увеличаване на проблемните кредити. От БНБ посочват още, че има основания за извода, че се стеснява ликвидният потенциал на банките. В анализа на централната банка се казва, че към полугодието резултатите на българските кредитни институции не са отбелязали спад за разлика от представянето на водещи европейски банки. Преобладаващата част от банките управляват капиталовата си позиция по начин, който гарантира добро покритие на основните рискове.

banks.dir.bg

0
August
28

Всеки ден гледаме десетки реклами по телевизията, в които банките ни убеждават колко изгодни са техните условия и колко безгрижно ще си живеем, ако ипотекираме дома си или ако си отворим сметка точно при тях.

SmartMoney публикува списък на онези неща, които банката, обаче, никога няма да ви каже:

1. „Нашите клонове са създадени, за да ви продават, а не за да ви служат“.

В края на 90-те години се считаше, че скоро банковите клонове ще влязат в историята и ще бъдат напълно заменени от банкоматите и онлайн банкирането. Но се случи точно обратното – в края на 1998 г. в САЩ е имало 89 000 банкови офиса, а в края на 2007 г. те са били 97 000. Защо?

Защото се оказа, че те правят пари и че, в крайна сметка, един от най-важните критерии за хората, когато си избират банка, е дали тя има клон близо до тях.

Банковите клонове обаче не са създадени само за удобство на клиентите. Те са магазин, в който се продава - навсякъде са подредени рекламни брошури за най-различни планове и услуги, а служителите са усмихнати и любезни - като продавачи в скъпи бутици. Това е така, защото днес става все по-трудно да се правят пари само от събиране на лихви. Банките имат за цел да обвържат един клиент с колкото се може повече свои продукти – спестовнасметка, ипотека, кредитна карта и така нататък. Всеки служител се стреми да предложи на клиентите нови и нови планове, с което да ги обвърже още по-силно с банката.

2. “Нашите такси непрекъснато ще се увеличават”.

Със забавянето на икономиката и ипотечната криза банките търсят източници на стабилни приходи. За това те обичат да увеличават такси като тези за овърдрафт, теглене пари от банкомат на друга банка и така нататък. Между 1998 г. и 2007 г. средната такса за теглене на пари от банкомат в САЩ се удвоила. През 2004 г. банките са прибрали приходи от такси за овърдрфат в размер на 10.3 млрд. долара, а само две години по-късно сумата е вече 17.5 млрд. долара!

Много американци се оплакват от практиката на банките да променят реда на покупките при осчетоводяването, като слагат първи по-големите покупки и най-назад в списъка най-малките покупки. Така, ако клиентът превиши лимита си, те ще таксуват овърдрафт за повече покупки.

3. “Непрекъснато променяме лихвите.”

Няма точен критерий за това кога банките могат да решат да увеличат лихвите си. Според тях те периодично правят оценка на риска към сметките и ако има нужда, вземат мерки. Тоест, независимо от това какво пише в споразумението, което сте подписали за кредитната ви карта, никога не можете да бъдете сигурни каква точно лихва ще ви бъде начислявана.

4. “Студентите са златна мина за нас”.

Студентите са консуматорите на бъдещето и банките в САЩ ги ухажват всячески. Повече от 120 университета в САЩ имат договори с банки за издаване на студентски лични карти, които служат и като карти за банкомат.

Студентите са и горещ пазар за кредити. Банка Chase дори сключи договор с Facebook за реклама. Банката има и страница за фенове на Chase във Facebook.

Всичко това е много добре за банките, но дали е добре за колежаните, които натрупват стабилни дългове още на млади години?

5. “Имате дългове? Съдът няма да ви помогне”.

От 1990 г. в САЩ банките задължават клиентите си да подписват споразумения за това, че няма да търсят помощта на съда, а на арбитър в случай на проблем. Наскоро проучване установи, че в периода януари 2003 г. – март 2007 г. от 18 045 дела в щата Калифорния арбитърът е отсъдил в 100% от тях в полза на банката.

6. “Ще пътувате в чужбина? Това е страхотно за нас!”

Банките таксуват скъпо за ползване на банкомати в чужбина и други транзакции. Преди да пътувате, позаинтересувайте се какви са таксите на вашата банка.

7. “Най-важните неща ги пишем с най-ситни букви.”

Документите, които подписваме в банките, са дълги и пълни с параграфи със ситни букви. При държавна проверка, извършена в САЩ миналата година, се установява, че една трета от проверените банки не дават в рекламните си брошури пълна информация за таксите, които изискват, а повече от половината не дават никаква информация на уеб сайтовете си.

Банките обясняват последното с факта, че при всяка промяна трябва да обновяват сайта и се страхуват да не би да закъснеят и да се получи несъответствие с изнесената в интернет информация и новите такси. Проверката установила още, че понякога клиентите трябва да чакат повече от 10 минути на гише, докато се намери някой, който може да отговори на въпросите им.

8.”Всъщност вашите пари ще бъдат на по-сигурно място някъде другаде.”

Днес има огромна конкуренция между различните банки, така че направете добро проучване преди да изберете продукт.

9. “Когато става въпрос за банки, по-голяма не означава непременно по-добра.”

Големите банки имат повече клонове и повече банкомати, но това не означава, че таксите, които изискват, са по-изгодни. Понякога е точно обратното.

10. “Информацията в интернет може и да не е вярна”.

С електронните транзакции, директните депозити и банкоматите на всеки ъгъл банкирането вече е един по-сложен процес. Така че не винаги това, което виждате в интернет, е вярната цифра, предупреждават от SmartMoney.

www.profit.bg

0
August
26

2,1% са необслужваните заеми за покупка на дом

С 50%, до 7 милиарда лева, нараснаха жилищните кредити  на годишна база, сочи статистиката на Българската народна банка за юли 2008 г. Лошите жилищни кредити имат дял от 2,1%, колкото и преди година, уточни Investor.bg. Данните за юни отчетоха 53,3 на сто ръст на жилищните кредити на годишна база. Годишният прираст на потребителските кредити към края на юли е 47,2% и 47,3% през юни тази година. Лошите кредити в този сегмент за юли са с дял от 4% спрямо 4,1% година по-рано
Към края на юли кредитите на домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, възлизат на 16,860 млрд. лв., като нарастват с 48,5% спрямо същия месец на 2007 г. През юни заемите в този сегмент отчетоха годишен ръст от 48,9%.
Нетните вътрешни активи на банковата система са в размер на 39,146 млрд. лв., като се увеличават с 47,8% спрямо същия месец на 2007 г. Годишният темп на прираст на основния им компонент - вътрешният кредит, е 46,8% при 47,8% през юни тази година. На годишна база вземанията от  неправителствения сектор нарастват с 51,2% в сравнение с 52% през юни. В края на юли 2008 г. вземанията по кредити за неправителствения сектор възлизат на 45,899 млрд. лв. (71,5% от БВП) и годишният им темп на прираст е 52,8%. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 55% на годишна база през юли и в края на месеца достигат 28,523 млрд. лв. (44,4% от БВП).
Общият обем на кредитите за финансови предприятия е 517 млн. лв. в края на юли 2008 г. и в сравнение с юли 2007 г. нараства с 79,6%. През юни годишното увеличение е било 99,5.
През юли 2008 г. годишният прираст на широките пари (паричния агрегат М3) е 23,8% при  24,4% през юни. В края на юли обемът им възлиза на 45,040 млрд. лв. (70,2% от БВП).
Нетните чуждестранни активи възлизат на 17,399 млрд. лв. в края на юли т. г., като на годишна база се понижават с 6,3% при 6,1% спад през юни. Темпът на годишен прираст на чуждестранните активи е 27,9% през юли тази година в сравнение с 29,5% през юни, а на чуждестранните пасиви - 108,6% през юли и 110,2% през юни 2008 г.

www.monitor.bg

0
August
13

Български бизнесмен взе рекордния за страната ипотечен кредит от 1 милион евро. Кредитът е отпуснат на 8 август и е за закупуването на земя.

Само месеци след откриването на офиса си финансовият посредник Рапид Файненс отчете рекордната сделка. Компанията предлага продуктите на всички банки в страната и по този начин успява да осигури добри условия на клиентите си въз основа на техните доходи и изисквания.

През последните месеци ясно се вижда тенденцията за увеличаване на процента на кредити, изтеглени чрез посредничеството на финансови компании, отчитат още от компанията. 20% от сключените ипотечни сделки в страната са станали със съдействието на финансови консултанти. За сравнение, този процент в Европа е 60, а в Щатите – 80 %.

В България подобни компании съществуват от 4 години.

Източник: БГНЕС

www.profit.bg

0