June
28

Първият Интернет портал за недвижими имоти в България- www.imoti.net организира и проведе днес в град София среща, посветена на проблемите на бизнеса с недвижими имоти и развитието на информационната политика в светлината на изискванията, произтичащи от членството на РБългария в ЕС.

Поканените представители на мениджмънта на компании, фирми и агенция от бранша на недвижимите имоти в София и областта, на браншовите организации, на градските и областните администрации, на средствата за масова информация взеха активно участие във форума.

В специална презентация Маргарита Лазова- управител на www.imoti.net изложи новите идеи и продукти на своята медия.

В дискусията бяха изложени виждания и предложения по актуалните въпроси и проблеми на бранша. Активната размяна на мнения продължи и по време на кафе-паузата и коктейла.
Изразено бе становището, че за да се развива в правилна посока, бизнесът с недвижими имоти трябва да отговаря на изискванията на европейските директиви.

Представителите на софийските агенции за недвижими имоти/ АНИ/ изразиха отношение към въпросите свързани с лицензирането на агенциите и брокерите от бранша, според изискванията на ЕС, залегнали в  Резолюцията на Европейския парламент от 21 юни 2007 г.

В своите изказвания професионалистите от бранша акцентираха на:
- повишаване бързината и актуалността на новата информация, особено в мрежата, чрез портали като www.imoti.net;
- предоставяне на възможности за достъп до тази информация на всеки потребител;
- издигане на европейско ниво на коректността и ангажираността към клиентите;
- повишаване на професионална квалификация и новите възможности за бизнес он-лайн;
- отношението към нелоялната конкуренция, феномена “креватни брокери”;
- възможностите на браншовите организации;
- законова егламентация на бизнеса на брокерите и АНИ
Радослав Михайлов- главен редактор на www.imoti.net  се спря подробно на значението на навременното и ефективно транспониране на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (”Директива за нелоялни търговски практики”)(6) от всички държави-членки като основен инструмент, гарантиращ защитата на потребителите при трансгранични операции.

Maгдалена Цекова- експерт от дирекция “Банкиране на дребно”от Сибанк, партньор на срещата, представи последните продукти, които се предлагат на консуматорите.

Предложението на организаторите на срещата за разработване и реализиране на проекти, свързани с новите потребности бяха посрещнати с интерес мениджмънта на компаниите, фирмите и агенциите.

Като демократична медия, пионер в бранша на недвижимите имоти, порталът предоставя възможност да се публикуват различни предложения и мнения, като по този начин съдейства за укрепването на гражданското общество в България.

Окуражаващите резултати от проведените форуми в Русе, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Бургас, Вaрна, Пловдив и София насърчават екипа на  www.imoti.net и той ще продължи проекта в още по-широк мащаб.

Предстои подготовка на „Национална кръгла маса”на която ще се поканят представители на браншовите министерства, парламента и президентството, на международни, междудържавни и браншови организации, които да представят и подпомогнат добри практики и проекти, да лобират и помогнат за решаването на актуалните въпроси и проблеми на бизнеса с недвижими имоти в светлината на директивите на ЕС.

Радослав МИХАЙЛОВ
Главен редактор на www.imoti.net

0
May
2

Чехия е лидер по брой на търговски паркове в Централна Европа със 117 кв. м на хиляда души, сочи проучване на консултантската компания, съобщава Praguemonitor.com. На следващо място е Унгария с 90 кв. м, а на трето място се заема от Полша с 34 кв. м на хиляда души.

Търговските паркове представляват малки търговски центрове с 3 или повече магазина на едно място.

Общата площ на търговските паркове в Чехия за миналата година е 1,2 млн. кв. м и ще се строят още в близко бъдеще.

Площта на търговските паркове в Полша е 1,3 млн. кв. м, а в Унгария – 900 хил. кв. м. Словакия не е включена в проучването, защото строителните предприемачи все още не се фокусирали върху нея, отбелязва изданието. Строителството на първия търговски парк в Словакия трябва да започне тази година.

Търговските паркове вече са разпространени в регионалните градове в Чехия, но все още липсва експанзия към по-малките градове.

От австрийската компания Immoeast възнамеряват да изградят десетина малки търговски центъра Stop Shop, които ще са разположени в близост до хипермаркети, супермаркети и магазини за преоценени стоки. Повече от 250 търговски центрове от различен мащаб вече оперират в Чехия, показва проучване на компаниите Incoma Research и GfK Praha.

В началото на тази година е имало 6945 магазина в търговските паркове и центрове в Чехия, като по-голямата част от тях са били за дрехи (1582).

Площта на всички търговски центрове в Чехия е била около 3 млн. кв. м в края на 2007 г. От тях 1,8 млн. кв. м са били заемани от големи търговски центрове с площ над 5 хил. кв. м.

www.imoti.investor.bg/

0
May
2

Бяла спретната къщурка с две липи отпред, тука майчина милувка сетих най-напред. Такива идилични картини за бащиния дом ни представяха едно време в училище. На днешните майки обаче им е значително по-трудно да обяснят на децата си не дотам сложната българска дума „вкъщи“.

И то не защото днес децата са по-глупави. Те просто не са виновни, че живеят в ерата на панелките.

Добрите стари панелни блокове – дотолкова са станали част от ежедневието ни с олющените си фасади и разноцветното пране по просторите, че вече не ни правят впечатление, освен ако парчета от тях не са санирани в по-крещящи цветове.

Според доклад за общото състояние на сградния жилищен фонд у нас, изготвен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в края на 2001 г., в панелните блокове се намират 787 096 жилища, обитавани от над 2 млн. души. 83% от панелните жилища се намират в областните центрове, като в голяма част от тях те представляват около 50% от целия жилищен фонд. Според оценки и анализи на специалисти около 10% от панелните домове се нуждаят от спешен ремонт.

Това окончателно затвърждава всеизвестната истина, че панелките далеч не са вечни. Повечето от тях дори отдавна са изчерпали годините си живот. И за да не останат множество български семейства на улицата, на преден план като решение излиза санирането.

Всъщност, саниране означава реконструкция и техническо възстановяване на сгради, за да се отстранят дефекти или за подобряване на стандарта на живот. У нас най-често то се прави, за да бъдат намалени разходите за отопление. Модата на саниране в България се изразява в разноцветни кръпки по панелките, които неизменно са съпътствани от смяна на дограмата. Малка част от този тип ремонти обаче са извършени с помощта на кредити за енергийна ефективност, които значително могат да облекчат разходите на домакинствата.

За да се насърчи използването на подобен тип кредити, е създадена специална Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома или REECL. Тя е разработена от Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и родната Агенцията за енергийна ефективност. Програмата представлява кредитен механизъм в размер на 50 млн. евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Предоставените средства са за енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и термопомпени климатични системи.

По програмата всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност от 350 до 2000 евро. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй (МФК), който е основан през 2000 г. със средства на Европейската комисия, страни членки на ЕС и Швейцария.

Средствата по REECL обаче не са безкрайни. Те ще се предлагат до 31 август 2008 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по програмата, да достигне 30 000.

Банките у нас, които са партньори на програмата, са Българска пощенска банка, Банка ДСК, Булбанк, Обединена българска банка, ПроКредит банк и Райфайзен.

www.profit.bg

0
April
29

25-годишният Даниел Цветков е купувачът на един от най-скъпите имоти в Австралия, съобщи The Australian.

Цветков е платил 28 млн. долара за имение, което още се изгражда и ще бъде най-голямото на ивицата на Златния бряг, известна като “улицата на милионерите”. Когато бъде завършено, то ще струва между 50 млн. и 70 млн. долара.

Цветков е с български произход, но е израснал в Бризбейн.

Той е интернет предприемач, като започва бизнеса си с онлайн разплащания Intabill, когато е на 18 години съвместно с партньор, който е роднина на известен австралийски политик, коментира изданието.

„Купихме имението, за да живеем в него и да отгледаме семейство, а не за да имаме най-голямата къща или нещо такова. Моментът е подходящ и това е добра инвестиция за мен“, е казал Цветков, който вече има едно дете и предстои да се ожени в близките месеци.

Цветков е купил имота от Тони Смит, създател на хотелската верига Breakfree, който е бил засегнат от срива на туристическата група MFS по-рано тази година.

БГнес

0
April
5

Китайци купуват наш патент за ветрогенератор

Откритието ще се използва първо в Австралия

Инж. Георги Тончев изобрети безшумен вятърен генератор, с който може да се захранва еднофамилна къща и тя да стане почти независима от външно електрозахранване. Откривателят съобщи още, че към вертикалноосевия вятърен генератор са проявили интерес китайски производители. Те имали поръчка да строят екоселище в Австралия, където сградите ще се захранват от възобновяеми енергийни източници.
Китайците най-вероятно ще произвеждат генератори с мощност от 1 киловат, които ще са комбинирани с хибридна инсталация от слънчеви колектори за топла вода и фотоволтаици. Първият етап на проекта е за 6000 къщи в Австралия, уточни Тончев.
Инж. Тончев е автор на много патенти в сферата на възобновяемите енергийни източници. Преди време един от тях - за технологично управление на вятърни паркове, е бил закупен от американската “Дженерал електрик”.
Вертикалноосевият вятърен генератор е подходящ за градски условия, защото е тих за разлика от известните перки, които могат да се инсталират най-малко на 500 м от последната къща на селището. Предимството на вертикалния генератор е, че може да се разполага на много по-малка височина и скоростта му на въртене е ниска - 20-30 м за секунда. Поради тези причини той е безопасен за прелетните птици. Този тип генератори имат голямото предимство да работят и при много слаб вятър и са удобни за експлоатация. Подобно устройство може да се инсталира на балкона на кооперацията или на покрива и да осигурява част от консумацията на електричеството в домакинството. Така на практика загубите от преноса на енергията са равни на нула. Малките вятърни генератори са много подходящи за отдалечени зони, където няма постоянно електрозахранване.
Според инж. Тончев генераторът може да бъде с най-различна мощност, като напр. 30 кВт за захранване на малки производства. Съществува проект за вертикалноосев вятърен генератор с мощност от 9 мегавата, съобщи изобретателят. Предимство на този тип турбина е и по-ниската себестойност на произвежданото електричество - около 11 ст. за Квтч, срещу 16 за по-популярните засега хоризонтални с големите витла.
Лопатите на машината на Тончев са защитени с 3 патента и се въртят не само оказвайки съпротивление на вятъра. Те имат формата на самолетно крило с отвор между плоскостите, като едната от тях е с отвори. Това дава възможност да се използва и реактивната сила на излизащия от вътрешността на лопатата въздух.

0
February
18

Столичната община проучва наличните терени в капитала на двете общински дружества - “Галатея“ и “Софийски имоти“,- за да бъде осигурено място за строителството на нови 40 детски градини, които ще бъдат добавени в инвестиционната програма на общината тази година. 

Това каза за БТА Ирина Савина - заместник-кмет по строителството в общината. В петък беше обявен първият конкурс за проектирането и строителството на детска градина в Казичене, която ще е пилотна за този проект на общината. 

Детското заведение ще бъде изградено с нови технологии, които позволяват по-бързото му влизане в експлоатация. То ще е на мястото на стара детска градина, за която от противопожарните служби има предписание за закриване, обясни Савина. 

Терени за новите детски градини ще бъдат осигурени и в районите, където има най-голямо търсене на места - “Красно село“, “Люлин“ и “Младост“. 

Според Савина Столичната община ще е първата в страната, която ще използва нови строителни технологии за изграждането на детски градини. Такива технологии са познати в развитите страни, тъй като чрез тях се спестява време за строителството на обекти. 

Разликата между традиционното строителство и тях е предварителното изготвяне на модули. 

Савина уточни, че изграждането на детска градина с площ 1000 кв. метра по традиционния строителен способ в България ще отнеме около десет месеца, докато с помощта на новите строителни технологии срокът се скъсява наполовина.

Очакванията са, ако строителството на тази 40 нови детски градини завърши до края на годината, да бъдат осигурени още 4000 места освен вече предвидените с изграждането на шест нови детски градини през тази година.

Източник: www.imoti.net

0
December
29

За съжаление вестник “168 Часа” няма интернет сайт за да дадем линк към тази статия и тя да се чете по-лесно и по-разбираемо:(

0
December
14

Представители на Гражданския общински съвет /ГОС/ поискаха планът за автомагистрала “Люлин“ да бъде препроектиран. Те изложиха своите съмнения за целесъобразността на проекта пред журналисти и заинтересовани на пресконференция . 

Председателят на ГОС Димитър Димитър категорично обяви, че “начинът, по който в момента се строи магистралата, е най-неудачният”. 

Планът за автомагистрала “Люлин“ не бе одобрен и от други представители на Гражданския общински съвет. Като основна причина те изтъкнаха недостатъчната съобразеност на плана с лавинообразното нарастване на трафика в София, който само след няколко години може да се превърне в природно бедствие.

Димитров предложи да се изградят отклонения от магистралата към центъра на столицата до бул. “Димитър Несторов“ и “Пирогов“. Така, според него, ще се развият  транспортните връзки с кварталите “Суходол“, “Овча Купел“, “Красна поляна“ и “Факултета“ и движението в западна посока ще се облегчи. 

“По този начин парите за строежа на магистралата ще бъдат използвани в полза на София”- каза Димитров. 

Отговор на исканията на ГОС няма. Засега.

Радослав МИХАЙЛОВ
http://www.imoti.net/nd/news/news.php?id=3789

0
December
14

Пряка инвестиция от 5 милиона лева ще осъществи в земя в района на Русе международната кантора за недвижими имоти Europolis. Това заяви Милена Христова, юрист в българското представителство на кантората, което е позиционирано в Пловдив.

Възнамеряваме да осъществим строителство на промишлени и търговски обекти, както и на селище от затворен тип“, обясни Христова намеренията на компанията, която по принцип се занимава с посредническа дейност при сключване на сделки с недвижими имоти и с управление на собствеността.

„Днес е възможно да подпишем важен за нас договор за изграждане на малко селище от 10 къщи върху терен от 15 декара в района на Карлово“, каза мениджърът на българската кантора на Europolis Даниела Димитрова. Селището ще има обща спортна и SPA-инфраструктура и ще бъде от затворен тип. Инвеститор е малтийска компания, чието българско представителство е Интернешънъл евротрейд БГ, управлявана от Марио Камилери.

Най-малките мезонети в селището ще имат поне 200 кв.м. разгъната застроена площ, а цените на къщите ще варират между 100 000 и 200 000 евро, каза Димитрова. Управлението на едно жилище в новото селище край Карлово ще струва 200 евро на месец, като в тази цена ще влиза както поддръжката н общите части на селището, така и търсенето на наематели за времето, когато собствениците са склонни да го преотстъпват за ползване на други хора.

„Нашата компания е специализирана точно в тази дейност и стопанисва активи за над 1,3 млрд. евро в страните в Източна Европа, а плановете ни през 2008 година са те да нараснат до 2 млрд. евро“, обяви Димитрова.

Europolis е на българския пазар от началото на 2007 година и според собствените й проучвания ръстът на цените на имотите за периода е достигнал средно за страната около 30 на сто, но в централната градска част на Пловдив е 46,5 на сто, а на двустайните апартаменти в идеалния център – 66 на сто. Проучването на компанията е направено на база искана цена от продавача и изготвени договори за покупко-продажба, при които кантората е била посредник. Очакваме 2008 година да бъде на много по-плавен растеж на цените, които в много региони ще се задържат на сегашното ниво, в пренаселените ски курорти и по Черноморието ще спаднат, но средно за страната поскъпването няма да бъде по-ниско от 10 на сто, каза Христова.

Михаил Апостолов
http://imoti.investor.bg/?cat=122&id=58242

0
December
13

09 октомври 2007г.,в. “Труд”

Шефът на Софийска районна прокуратура (СРП) Александър Налбантов: Един измамник бе продал за две години 100 жилища

Анна ЗАРКОВА

- Г-н Налбантов, министърът на правосъдието Миглена Тачева предложи нова мярка срещу измамите с имоти. Тя предлага да се създаде национален електронен регистър на пълномощните, в който да се проверява във всеки момент дали един документ е валиден и истински. Полезно ли е според вас това предложение?

- Създаването на регистър на пълномощните сигурно ще доведе до известно намаляване на имотните измами. В доста случаи при нотариус се отива с пълномощно, заверено на пръв поглед редовно от негов колега. При липсата на информационен център нотариусът трябва да се обади на колегата си, за да провери дали пълномощното е в ред. Случва се обаче да не го намери и да изповяда сделка, а в последствие да се окаже, че лицата, които имат отношение към нея, не са подписвали пълномощно. Така че предложението на г-жа Тачева е добро. Но трябват и други мерки за ограничаване на измамите.

- Потърпевши от измами си спомнят, че преди години упълномощен можел да бъде само адвокат или най-близък родственик на притежателя на имота. Според тях „бумът” на шашмите станал, след като режимът се либерализирал и вече всеки може да даде право на всекиго да се разпорежда с неговия апартамент. Не трябва ли да се наложи пак старото ограничение?

- Аз не зная кога е съществувало това ограничение, може би от времето преди да стана студент. Но според мен заради туй, че чрез пълномощно се извършват измами, не би следвало да се ограничават хората в кръг от лица, които могат да упълномощават. Собствеността е тяхна и те би трябвало да имат право на свободна воля в разпореждането с нея. Най-близкият роднина невинаги е най-близкият човек.

- Измамите с лъже пълномощни не са единственият номер на жилищната мафия. Какви са другите?

- Има хора, които не се занимават с друго, освен с жилищни измами. Едно лице за 2-3 години беше придобило и продало над 100 апартамента. Най-често измамниците избират за жертви самотни хора, без близки или с роднини в чужбина. Те установяват тези обстоятелства по различни начини - например по сведения от клошарите, които събират боклуци от кофите по определени улици и познават битовите условия, при които живеят обитателите им. Именно клошарите подават сигнали до кръга от лица от т. нар. жилищна мафия: този мъж е стар, самотен, трудно-подвижен, психично болени т.н. След разузнаването се намират начини за сближаване: човекът, който ще пострада отначало е обгрижван с покупки, с помощ в придвижването, с пари. Понякога се наема част от апартамента му, квартирантът е мил и любезен. Възрастните хора се подлъгват да дадат документите си за собственост и да подписват пълномощни, без да се запознаят добре със съдържанието им - за социални помощи и др. С тези пълномощни се отива при нотариус и се правят сделки, за които собственикът по-късно узнава. Това престъпление трудно се доказва.

Експертизата установява, че подписът е на измамения. Той твърди, че за друго се е подписвал, но пълномощното вече е свършило работата си и апартаментът е в ръцете на трето лице от схемата на измамата. То свидетелства, че е присъствало, когато пострадалият е подписвал пълномощното. Психиатрични отклонения са предпочитани от измамниците. Те лесно се манипулират, а и показанията им са негодни за наказателно производство.

- Тази схема на мафията действа от години безотказно… Има ли някои по-модерни?

- Измамите с продажби на имоти „на зелено”. И те не са нови, но са в разцвет заради растежа в цените на апартаментите. Разликата между реалната цена и тази, която предлагат измамниците, не е фрапираща, защото хората се съмняват, ако нещо много евтино им се предлага.

- В София квадратният метър се продава за 1000 евро средно, по 800 евро, пък е „на зелено”.

- Такива сделки се сключват най-често по реклами в пресата. Посещават се офиси, водят се преговори, сключват се предварителни договори и се плаща от 30 до 40 % от стойността на апартамента. Хората, които дават пари, виждат имота само на картинка - някакви планове и то не на отделни апартаменти, а на цялата сграда, или пък разрешения за строеж, в които се упоменават парцели и имоти с много номера. В един от случаите беше показано разрешение за строеж на съседен парцел… Впоследствие хората разбират, че са изгубили авансовата вноска, защото строителството не почва. В образуваните после дела измамниците изтъкват, че това са гражданско-правни отношения, че има подписан договор и т. н. Лековерието на хората умножава тези измами. Една проверка в общината дали има разрешение за строеж би им спестило неприятностите. А също и едно запитване къде фирмата има друг изграден обект.

- Софийската районна прокуратура прати на съд 6-ма нотариуси. Кои са те и какво са направили, за да станат част от жилищната мафия?

- Ние внесохме 11 обвинителни акта срещу нотариусите Слави Крашевски, Георги Златев, Георги Нейков, Борис Янков, Илко Димитров и Ангелина Георгиева. Имаме вече три присъди на първа инстанция по член 311 от НК - за това, че са удостоверили неверни обстоятелства в качеството им на длъжностни лица.

Нотариусът съгласно ГПК е задължен да направи заверка на пълномощно или да изповяда сделка, след като страните положат лично пред него подписи. Ако преди това са се подписали, те пред него трябва да заявят, че подписите са техни. А по делата, за които ме питате, се установи чрез експертизи и показания, че нотариусите са заверили пълномощни и договори в отсъствие на лицата, за които се твърди, че са подписвали документите. В някои случаи пред нотариусите са показвани подправени лични карти - със снимки на измамниците под чужди имена.

- Вече чувам как нотариуси възразяват: Ние сме само в София 536. Има 6-7 черни овце, а заради тях очерняте всички ни.

-Аз също смятам, че по-голямата част от нотариусите са добросъвестни. Тази година има 4-5 случая, в които самите нотариуси предотвратяват измами. Ето пример: При тях се явяват лица с пълномощно от собственик на апартамент и искат да се изповяда сделка за продажбата му. Упълномощеният води купувач. Нотариусът обаче проверява пълномощното при колегата и се оказва, че то не е издадено от него. Обажда се в столичната полиция, оттам пристигат и арестуват измамниците. Друг пример: пълномощното е редовно, но нотариусът забелязва, че продавачът и купувачът цигани се объркват, когато ги пита разплатили ли са се помежду си. Което предизвиква съмнения, че сделката е фиктивна… Трети пример: нотариусът прави проверка на личните карти. Оказва се, че купувачът я забравил - странно. После се оказва, че той е от онези, на които се плащат 200-500 лева, за да участват в сделки като фиктивни купувачи…

- Чухме за тях покрай Слави Крашевски. Неговото име е емблема на предубеждението, че между нотариусите се подвизават мошеници. Срещу него има 6-7 висящи дела. Говори се обаче, че продължава да практикува. Така ли е?

- Не. С влязла в сила присъда, доколкото знам, той е лишен като нотариус от права. Делата срещу него са за случаи отпреди 2-3 години. Повечето са внесени в съда. Крашевски твърде много се прослави и сега предполагам не е търсен като нотариус нито от честни хора, нито от измамници.

- Въпросът е защо така дълго вирее явлението „Крашевски”? Защо измамите не намаляват? Има ли нещо в Наказателния кодекс, което „работи” в полза на измамниците?

- Член 212 от НК визира случаи, когато „чрез използване на документ с невярно съдържание се получи без правно основание чуждо движимо имущество”. Този текст е неприложим за апартаментите, които са недвижима собственост. Той трябва да се промени.

http://www.prb.bg/php/publication.php?news=%20%20%20%20%201024

0