June
28

Жилищният въпрос винаги е бил сред най-важните за хората. На първо място, защото човек се нуждае от покрив над главата си, и на второ, защото за придобиването му се иска немалък капитал. Особено ако купувачът живее в голям град.

Приемайки, че необходимата сума е налична, независимо дали е дошла по-лесно или е плод на дългогодишен труд, е важно да се подходи разумно към сделката. От руската енциклопедия за имоти Dometra.ru посочват някои типични грешки при покупката на жилище под влиянието на еуфорията да получиш ключ от собствен дом скоро.

Да купиш по-евтино
Първоначално вниманието на купувачите неизменно се привлича от ниската цена на офертата. Малцина са тези, които могат да устоят на изгодно предложение като например апартамент в близост до центъра на цена като за такъв в панелен квартал в покрайнините.

Редно е обаче подобни изключително изгодни цени да се проверят внимателно, защото при жилищата няма разпродажби. Ако цената е твърде ниска, е възможно да се сблъскате с неприятни последствия, като това да станете жертва на измама или пък на обстоятелствата, от които се опитва са избяга сегашният собственик на имота.

Да купиш по-бързо
Често купувачите вярват на препоръката да купят възможно най-бързо, защото жилищата поскъпват бързо.

Всъщност опасността от прогресивен ръст на цените често силно се преувеличава – продавачите, които пускат имот на вторичния пазар, рядко променят цената на предложението.

На първичния пазар пък цената на квадратен метър в изграждащите се обекти започва да расте още от самото начало на етап строителен изкоп и може да се повишава планомерно в течение на целия строителен цикъл. Шансовете именно през този период, през който търсите жилище, цените на първичния пазар да скочат осезателно, не е толкова голям, колкото в бързината да купите първото попаднало ви жилище.

Разбира се, мнозина успяват да спечелят, като купят имот бързо и евтино от продавач, който спешно се нуждае от пари. Така или иначе обаче става въпрос за голям еднократен разход, затова е добре да се прояви търпение и да се проучи пазара не само по думите на брокерите, но и по лични наблюдения, обяви в интернет или специализирани издания.

Да купиш, независимо от всичко
За мнозина покупката на жилище е постъпка, граничеща с подвиг. Затова някои подхождат към сделката подобаващо, мобилизирали всички сили и готови на всякакви жертви, за да се сдобият с ключ за собствено жилище.

В подобен момент купувачите могат да възприемат като несъществени някои външни недостатъци на имота, свързани не с техническото изпълнение, а подробности като местоположение, транспортни връзки и степен на развитие на инфраструктурата.

Затова експертите съветват да се изчака емоциите да отшумят, за да се оцени избраното жилище по определени критерии, така че да бъдат пропуснати особености като например шумна улица под прозорците.

Това далеч не е пълният списък с грешки, които може да се направят поради нетърпение или твърде голямо въодушевление. Не трябва да се забравя, че покупката на жилище не се прави всеки ден. Няма гарантирани подходи за избягване на мошеници или как да не се пропуснат скрити недостатъци на имота, но малко внимателност никога не е излишна.

www.imoti.investor.bg

0
June
28

Първият Интернет портал за недвижими имоти в България- www.imoti.net организира и проведе днес в град София среща, посветена на проблемите на бизнеса с недвижими имоти и развитието на информационната политика в светлината на изискванията, произтичащи от членството на РБългария в ЕС.

Поканените представители на мениджмънта на компании, фирми и агенция от бранша на недвижимите имоти в София и областта, на браншовите организации, на градските и областните администрации, на средствата за масова информация взеха активно участие във форума.

В специална презентация Маргарита Лазова- управител на www.imoti.net изложи новите идеи и продукти на своята медия.

В дискусията бяха изложени виждания и предложения по актуалните въпроси и проблеми на бранша. Активната размяна на мнения продължи и по време на кафе-паузата и коктейла.
Изразено бе становището, че за да се развива в правилна посока, бизнесът с недвижими имоти трябва да отговаря на изискванията на европейските директиви.

Представителите на софийските агенции за недвижими имоти/ АНИ/ изразиха отношение към въпросите свързани с лицензирането на агенциите и брокерите от бранша, според изискванията на ЕС, залегнали в  Резолюцията на Европейския парламент от 21 юни 2007 г.

В своите изказвания професионалистите от бранша акцентираха на:
- повишаване бързината и актуалността на новата информация, особено в мрежата, чрез портали като www.imoti.net;
- предоставяне на възможности за достъп до тази информация на всеки потребител;
- издигане на европейско ниво на коректността и ангажираността към клиентите;
- повишаване на професионална квалификация и новите възможности за бизнес он-лайн;
- отношението към нелоялната конкуренция, феномена “креватни брокери”;
- възможностите на браншовите организации;
- законова егламентация на бизнеса на брокерите и АНИ
Радослав Михайлов- главен редактор на www.imoti.net  се спря подробно на значението на навременното и ефективно транспониране на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (”Директива за нелоялни търговски практики”)(6) от всички държави-членки като основен инструмент, гарантиращ защитата на потребителите при трансгранични операции.

Maгдалена Цекова- експерт от дирекция “Банкиране на дребно”от Сибанк, партньор на срещата, представи последните продукти, които се предлагат на консуматорите.

Предложението на организаторите на срещата за разработване и реализиране на проекти, свързани с новите потребности бяха посрещнати с интерес мениджмънта на компаниите, фирмите и агенциите.

Като демократична медия, пионер в бранша на недвижимите имоти, порталът предоставя възможност да се публикуват различни предложения и мнения, като по този начин съдейства за укрепването на гражданското общество в България.

Окуражаващите резултати от проведените форуми в Русе, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Бургас, Вaрна, Пловдив и София насърчават екипа на  www.imoti.net и той ще продължи проекта в още по-широк мащаб.

Предстои подготовка на „Национална кръгла маса”на която ще се поканят представители на браншовите министерства, парламента и президентството, на международни, междудържавни и браншови организации, които да представят и подпомогнат добри практики и проекти, да лобират и помогнат за решаването на актуалните въпроси и проблеми на бизнеса с недвижими имоти в светлината на директивите на ЕС.

Радослав МИХАЙЛОВ
Главен редактор на www.imoti.net

0