February
27

Покупката на атрактивен имот, чиято цена към момента е под пазарната, е добра възможност за имотна инвестиция в условията на криза, твърдят финансовите консултанти от Рапид Файненс. След нормализиране на обстановката е много вероятно инвестицията да се окаже печеливша, защото след време купеният имот ще е повишил значително цената си.

От дружеството предупреждават, че при инвестирането в недвижими имоти трябва да се внимава, когато се купува имот на кредит и вноските по заема се изплащат от наем, който се получава при отдаването му. Това е нож с две остриета, защото ако не се направи точното съотношението между цената на придобиване на имота, размера на наема, който реално може да се получи и неговото постоянство, и не на последно място лихвата по кредита, с който е закупен имота, може да се понесат загуби.

Рисково също е закупуването на имот “на зелено” или в строеж, защото някои от строителните фирми също имат проблеми с набавянето на средства, които да вложат в проектите си и те остават незавършени.

Това, което препоръчват финансистите от Рапид Файненс е да се правят разумни инвестиции. Разумно направената инвестиция обикновено води до разумна възвръщаемост, следователно по-лесно може да се спечели кредитното доверие на банките. Ако инвеститорите имат пари в брой, но те не са достатъчно, за да бъде закупен директно недвижим имот и се търси бърза печалба, то те могат да вложат парите си в депозити. Това е лесен начин спестяванията за бъдат предпазени си без много усилия.

Депозитите обаче са добър вариант ако вложенията са за кратък период от време, тъй като дългогодишните депозити не защитават парите от инфлация.

Според проучване на финансовите консултанти от Рапид Файненс, несигурната икономическа среда и затрудненият достъп до външно финансиране са основните фактори, затрудняващи дейността на строителството.

По данни от Националния статистически институт (НСИ), през януари 2009 г. съставният показател “бизнес климат в строителството” продължава да спада, с 0.6 пункта в сравнение с декември 2008 година. Оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията са по-ниски със 7.8 пункта.

Тези данни са изключително важни, когато се правят планове дали да се инвестира в закупуването на недвижими имоти.

“Печалба от инвестиция в недвижим имот в краткосрочен план не може да се очаква”, казва изпълнителният директор на компанията Евгени Зафиров, като добавя, че дори и в нормална икономическа среда печалбите от инвестиции в недвижими имоти са сравнително дългосрочно планувани. Това се обяснява с факта, че цените на имотите трябва да са стабилни с леко покачване, определящо се от търсенето и предлагането.

www.expert.bg

0
February
27

Възстановяването на пазара на недвижими имоти в Източна Европа е свързано с възвръщане на доверието на инвеститорите във възможностите, които регионът предоставя, заявява пред Colliers Magazine (списанието на Colliers, насочено към клиенти, служители и др.) Крис Маклърнън, Президент на Colliers International за Европа и Латинска Америка. Той обясни, че в момента дори държави със силна съдебна система и ниско ниво на корупция като Великобритания, позволяват постигане на висока доходност, което прави бързо развиващите се икономики по-малко атрактивни.

“Но дори и в слаби години винаги има възможности. Бизнесът продължава да се премества от запад на изток. Така той се възползва от евтината работна ръка, местоположението и по-ниските корпоративни данъци”, каза Крис Маклърнън.

Въпреки проблемите, произтичащи от актуалната икономическа и финансова обстановка, директорът на компанията за Европа и Латинска Америка изрази оптимизъм. Сред тенденциите, които той очерта за настоящата година, са очакванията за по-голям дял на самофинансиране на проектите от страна на инвеститорите и излизането атрактивни имоти на пазара, заради нуждата на предприемачите от капитал. Той прогнозира плавно приближаване на очакванията за цените на купувачи и продавачи, което ще доведе до стабилизиране на пазара в средносрочен план.

Colliers International е сдружение между независими компании със самостоятелно управление за недвижими имоти, с повече от 290 офиси в над 60 страни. В световен мащаб Colliers управлява имоти с обща площ над 80 милиона кв.м. и разполага с над 11,000 служители.

В България компанията работи от 1991 година. Понастоящем Colliers International в България представлява проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни и ваканционни имоти. www.colliers.com/bulgaria

Г-н Маклърнън, Вие отговаряте за дейността на Colliers International в Латинска Америка и Европа - континенти с различия, но също така и с крупни развиващи се икономики. Виждате ли прилики в развитието на сектора на търговските площи в бързоразвиващите се пазари в тези два континента, като вземем за пример Бразилия и Русия?

Крис Маклърнън:

Да, определено виждам сходства между бързоразвиващите се пазари в Латинска Америка и Източна Европа. Двата региона имат огромен потенциал за растеж поради оформянето на средна класа и все по-активното потребление от страна на населението. Освен това и двата региона разполагат с ресурси под формата на работна ръка и природни богатства, което ги прави привлекателни центрове за производство и износ в глобалната икономика. Едно друго сходство обаче не е толкова благоприятно. Бързоразвиващите се икономики често преминават през периоди на драматични възходи и спадове в сравнение с по-устойчивите икономики и нации. И двата региона се отличават с перспектива за изключителна несигурност. Комбинацията от тежък финансов шок, значителен спад на потреблението в развитите държави, закъснялото въздействие върху бързо развиващите се пазари, все по-активното прилагане на политики, насочени към ограничаване на инфлацията и резкият спад в цените на суровините пораждат тази несигурност в двата региона.

Латиноамериканските пазари обаче са преминали през няколко десетилетия на цикличност, включващи периоди на икономически бум и кризи, за разлика от региона на Източна Европа. Много от мениджърите на фирми в Източна Европа ще работят в условията на икономически спад за първи път през своята кариера. Латиноамериканските им колеги, от друга страна, многократно са преминавали през кризисни периоди, което им дава конкурентно предимство.

Регионът на “Нова Европа” се състои от три доста различни области - Русия, Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа. Всяка от тях се намира на различен етап на развитието си по отношение на пазара на недвижими имоти. Какво е Вашето виждане за начина, по който настоящата финансова и икономическа ситуация ще се отрази върху трите региона?

Крис Маклърнън:

Ключът към възстановяването на пазарите на недвижими имоти в Източна Европа е възвръщането на увереността. В света все още е налице значителен капитал. Но този капитал търси по-безопасен пристан в държави с пълна прозрачност, силни съдебни системи и по-добра възвръщаемост на инвестицията. Ако можете да инвестирате в централен Лондон при доходност от 8-10%, възвръщаемостта в един бързоразвиващ се пазар ще трябва да бъде значително по-висока. Виждам, че инвеститорите са много предпазливи по отношение на Русия и Украйна, колебливи за Югоизточна Европа и неутрални за Централна и Източна Европа. Полша е пример за ярка звезда в региона, с продължаващ приток от огромни инвестиции в инфраструктура по линия на Европейския съюз. Освен това страната се утвърждава като успешна близка дестинация за глобални корпорации като Dell, които преместват част от операциите си от Ирландия в Полша. Повечето инвестиции в недвижими имоти в страните в региона ще бъдат правени от местни инвеститори или представители на съседските държави.

Global Property Guide очаква 2009 да бъде година, изпълнена с много предизвикателства. Двата региона, за които те са настроени най-оптимистично, са Латинска Америка и Близкия Изток, докато прогнозите за Европа, с малки изключения, продължават да бъдат много негативни. Какво могат да очакват страните с бързо развиващи се пазари от региона на Централна и Югоизточна Европа?

Крис Маклърнън:

Това наистина ще бъде година на спад на бързо развиващите се пазари. Но дори и в слаби години винаги има възможности. Полша и вероятно Чешката Република ще внесат светлите нюанси в региона, тъй като бизнесът продължава да се премества от запад на изток. Така той се възползва от евтината работната ръка, местоположението и по-ниските корпоративни данъци.

Някои анализатори считат, че настоящите пазарни условия имат отрезвяващ ефект върху “прегрелия” сектор на недвижимите имоти. Споделяте ли това мнение? Има ли кризата и добра страна?

Крис Маклърнън:

Отрезвяващият фактор ще бъде прекратяването на практиката на пълно външно финансиране на проектите. Финансирането ще се върне до нива от 50-60% от стойността на проекта и това ще бъде много по-здравословно за пазарите на недвижими имоти, тъй като ще има повече свободен капитал и следователно пазарът ще бъде по-малко склонен към прегряване. Добрата новина е, че секторът на недвижимите имоти ще се завърне към А и Б и отново ще стане добра възможност за инвестиция.

Какви са възможностите, които настоящата ситуация предоставя?

Крис Маклърнън:

Възможности произтичат от няколко посоки. Някои инвеститори ще бъдат принудени да продават и в резултат на това атрактивни активи, които не биха се търгували в нормални условия, ще излязат на пазара. Когато разликата в очакванията за цените на продавачи и купувачи намалее, обемът на сделките ще нарасне и пазарите ще се стабилизират. Разликата ще бъде, че продавачите ще трябва да осигуряват финансиране за проектите си, докато финансовите институции се завърнат към нормален ритъм на работа.

Colliers International развива успешна дейност на пазарите за недвижими имоти в Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа от почти две десетилетия. Каква считате, че е най-важната причина за успеха на компанията?

Крис Маклърнън:

Успехът на Colliers в Източна Европа се дължи на нашия модел, при който местните мениджъри са партньори в бизнеса и лидери в своите икономически общности. Нашите регионални изпълнителни директори имат усет за пазарите и се адаптират към условията им по-бързо от служителите в организациите с низходяща йерархична структура. Мениджърите ни гледат на Colliers като място за кариера за цял живот и по този начин осигуряват необичайни за индустрията приемственост и стабилност. Те са силно ангажирани с обслужването на клиентите. Освен това ние предоставяме ресурси на глобално ниво, за да помогнем на служителите на Colliers да подобрят познанията си за света на недвижимите имоти и бизнеса. Това личи от различните типове обучения, които Университетът на Colliers организира.

Какъв съвет бихте дали на млад професионалист, който се интересува от кариера в областта на недвижимите имоти?

Крис Маклърнън:

Недвижимите имоти предоставят възможност за много вълнуваща кариера, при която получаваш отплата за всяко вложено усилие. Мога да кажа това след 22 години в Colliers International. Но за да постигнеш успех, трябва да инвестираш време, енергия и страст, както и да имаш търпение. Причината е, че отнема средно три години, за да се развият уменията и знанията за обслужване на нашите клиенти до експертното ниво, което те очакват и са свикнали да получават.

www.econ.bg

0
February
25

Едно мнение на хора от бранша на недвижимите имоти предизвика много коментари и реакции през седмицата. Шефове на строителни компании заявиха, че заради кризата, моментът за купуване на имот е изключително подходящ. Ръководителите говориха за доверие, за възможностите пред клиентите сега и.т.н. Дали са били искрени, това може само да се гадае.

Потребителите, а и дребните инвеститори обаче явно не повярваха на посланията и отвърнаха с канонада от критики: „Няма кой да купува насред криза, няма кредити, защо тези експерти не започнат сами да купуват и да подкрепят пазара, се питаше най-често”. В чест на истината, поне един от присъствалите шефове на имотни фирми, каза нещата такива, каквито са: кризата се усеща навсякъде, доверието между отделните участници на пазарите е нарушено, както например е при производителите на хранителни стоки, посочи той. А именно доверието се връща най-трудно. Веднъж загубено, ако си нямаш работа върви го възстановявай. Много ще ми бъде интересно какви данни ще изкарат българските млеко- и месопреработватели, след като някои от тях станаха ясни с алхимичните си способности. И колко време ще бъде нужно да се възстанови пазарът. Отделна тема е, че страдат и читавите фирми, но паниката не прощава. Покрай сухото гори и мокрото.

Горе-долу също е и при строителството. Наред с утвърдените се навъдиха и велики предприемачи, които хал хабер си нямат от управлението на един проект. И започнаха едни печалби от 200% и нагоре. Сега обаче стана тегаво. Банките резнаха кредитите, вдигнаха лихвите, а хората остават без работа. Покупката на телевизор става проблемна, за кола да не говорим, а за жилище е почти абсурдно да се говори. По официални данни на статистиката средният квадратен метър в София през последното тримесечие на миналата година е бил 2 373 лв. при средна работна заплата от 550 лв. Това са над 140 000 лева за едни 60 квадрата. Защо ли  имам спомени за 35 000 или 40 000 евро за малък апартамент в Берлин.

Да не говорим и за продукта, който се продава. Е, всичко се връща на този свят. Сега инвеститорите почти го обърнаха на хленч и ще трябва първата стъпка да бъде от тяхна страна, както искат, така да го разбират. И тепърва всички, които са мислели по-андрешковски във всички браншове, ще го разбират. И никога да не забравят до какво води сиренето менте и скъпото и лошо строителство.

www.dariknews.bg

0
February
23

Планирахме втори завод по морето, но засега отлагаме този проект, заяви Николай Бъчваров, управител на Баумит България.

Господин Бъчваров, как се отрази кризата в строителството на пазара на строителни материали?

- Политиката ни е да продаваме на всеки - от големите компании до отделния майстор. Голямото потребление беше отчасти поддържано от един строителен балон, който се спука. Това означава, че крайният купувач вече е различен от този преди години. Тогава се купуваха квадратни метри и хората рядко се интересуваха как и с какви материали е построено. Тези купувачи вече изчезнаха и идват по-взискателни, които търсят качество на оптимална цена. Това ни радва, защото съвпада с нашата политика. Очаквам да задържим обемите на продажби от миналата година, като ще се стремим да завоюваме нови пазарни позиции.

Имате предвид разрастване в страната или на външни пазари?

- В страната. Наскоро излезе социологическо проучване за познаваемостта на Baumit в различните държави, където работи. В България сме с едни от най-високите резултати, което означава, че марката вече сама продава.

Какъв е делът ви на пазара на строителни материали?

- Лидери сме на пазарите за топлоизолационни системи, за мазилки и сухи строителни смеси. Стремим се към лидерство и при лепилата за керамични покрития, но тях не сме ги продавали под марка Baumit, а под Мурексин. Тя е по-слабо позната и от тази година сменяме бранда.

Имате малък износ за Македония. Ориентирате ли се към други балкански пазари?

- Продуктите, които предлагаме, са ефективни на 150-200 км заради транспортните разходи. Въпрос на решение на концерна е накъде да се разраства. Той има фабрики в Истанбул, друга се строи в Букурещ, има и в северната част на Румъния. На практика Европа е разделена на кръгове от по 200-300 км, в центъра на които се разполага съответното производство.

Фабриката ви е в Елин Пелин, край София. Това означава ли например, че източната част на България остава непокрита?

- Бяхме планирали да започнем втори завод в Югоизточна България, но го отложихме. Имаме проекти, проучвахме и пазара, но засега отлагаме тези планове.

Очаква се сериозен спад при сградното строителство. Ще се преориентирате ли към други сегменти на пазара?

- Не, оставаме ориентирани към сградното строителство, но това не означава непременно ново строителство. Все повече на дневен ред излизат технологиите за пестене на енергия и санирането. В моменти на криза това е стабилна област за развитие, защото има държавни помощи, а голяма част от финансирането идва по грантови схеми. В редица европейски страни като Австрия и Чехия то е приоритет, но за съжаление у нас още не е на дневен ред. Парите ги има, програмите за финансиране съществуват, но вече 4 години не се приема Закон за етажната собственост, който може да даде тласък на санирането. Няма юридическо лице етажна собственост и ние като продавачи на строителни материали и топлоизолационни системи няма с кого да преговаряме. В резултат на това вижте на какво приличат панелните блокове у нас - на пчелни пити. И за това не са виновни хората. Санирането ще има социален ефект заради спестяването на енергия, но ще подпомогне и строителния бранш. Все пак това са милиони квадратни метри и ако тази вълна на саниране наистина тръгне, капацитетът на производителите на строителни материали като нас няма да стигне.

На колко се изчислява обемът на този пазар?

- Тези 700 000 апартамента, които се нуждаят от саниране в страната, имат поне 40-50 млн. кв. м фасади. Трудът плюс материалите в зависимост от качеството ще струват около 50 лв. на кв. м без ДДС. Това прави пазар за 2-2.5 млрд. лв. Дори 1% от това саниране да започне, ще е добре за бранша.

Какъв е делът на санирането в момента?

- Нищожен в сравнение с новото строителство. Не повече от 5-10%.

Влияят ли вече климатичните промени върху строителството?

- Определено. Наскоро слушах лекция на анализатори от Дойче банк, които прогнозираха кои индустрии ще просперират в условията на глобалното затопляне. Това са индустриите, които се занимават с алтернативни източници на енергия, енергоспестяващи технологии, саниране.
В момента в цяла Австрия тече саниране на стари сгради, изолирани преди 10-15 години с 5 сантиметра стиропор. Сега тази изолация се маха и се сменя с 10-15 сантиметра.

Значи изолациите, които масово се лепят у нас, са недостатъчни?

- Абсолютно недостатъчни. Дебелината постепенно расте и вече е към 6 см. Това е по стандартите за изолация на сградите от 1999 г., които вече са стари и изключително занижени. В развитите страни като Австрия и Германия стандартът е поне 10-12 сантиметра.

Визитка

Николай Бъчваров е роден през 1962 г. в Севлиево. Завършил е немска гимназия в Ловеч и УНСС в София. Работил е като консултант в Ernst&Yang AFA, като главен счетоводител в Застрахователно дружество България, като вицепрезидент по финансите в България холдинг и като изп. директор на Приватизационен фонд България. От юни 2000 г. е управител на Баумит България. Дружеството е основано през 1995 г. и е дъщерна фирма на Wopfinger Stein und Kalkwerke Schmid&Co, част от Шмид индустри холдинг - Австрия.

www.ipo.bg

1
February
20

През четвърто тримесечие на 2008 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 452 жилищни сгради, с 12 881 жилища в тях и с 1.741 млн. кв.м разгъната застроена площ (РЗП), на 100 административни сгради/офиси със съответно 110 хил. кв.м РЗП, и на 1 530 други сгради с 1.275 млн. кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 10.6%, жилищата в тях - с 2.3%. Същевременно общата им застроена площ се увеличава с 5.9%.

Административните сгради са с 20.6% по-малко, а намалението на РЗП е 18.7%, докато другите сгради бележат увеличение с 5.0%, а площта им нараства с 12.0%.
В сравнение със същия период на 2007 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 15% по-малко, а жилищата в тях - с 33.6%.

Намаление е регистрирано и при административните сгради - с 31.0%, както и при другите видове сгради - с близо 5%.
Разгънатата застроена площ на жилищните сгради спрямо съответния период на предходната година намалява с 27.7%, на административните сгради с 21.0%, а на другите сгради с 33.3%.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. се запазва тенденцията значителен брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради да се издават в по-големите административни, курортни и производствени центрове, обособени в областите: Бургас - 407, Варна - 290, София - 278, Пловдив - 253, и София (столица) - 232, като жилищата в Бургас са 2 632, в Пловдив - 2 332, във Варна - 1 673, и в София (столица) - 1 502.

www.profit.bg

0
February
19

Въпреки трудностите в сектора на недвижимите имоти в САЩ през декември миналата година в щата Ню Йорк са проведени над 700 изпита за лицензиране на брокери на имоти, пишe New York Times. „Много по-заети сме, отколкото очаквахме“, казва Стефани Барън, мениджър в New York Real Estate Institute, който предлага курсове за лицензиране на брокери.  Въпреки интереса към навлизане в бранша преди година кандидатите са били повече, като явилите се на изпит през декември 2008 г. са с 25% по-малко в сравнение с декември 2007 г. Кандидат-брокерите са най-различни – от съкратени банкери до току-що завършили колеж студенти. Много от тях търсят изход от други индустрии, които кризата също повлече надолу, някои просто се нуждаят от почасова работа, за да свържат двата края. Компании, които набират служители за агенции за имоти в Ню Йорк, казват, че новодошлите в бранша могат да изкарват по около 50 хил. долара годишно, а стартирането е трудно и може да изминат седмици, преди да бъде финализирана първата сделка. „Някой, който сега влиза в бизнеса, трябва да има спестявания за поне шест месеца напред, а може би е по-добре и повече“, казва Стивън Лав, който отговаря за назначенията в Ardor New York Real Estate. За някои фактор е лесният достъп до професията. Брокерите, които посредничат при продажби в Щатите, на практика са независими страни, които използват ресурсите и офертите на агенцията в замяна на малка част от комисионата. Много брокери започват с наеми, където комисионите са по-малки, но обемът е висок. Повечето новодошли обаче трябва да дават най-малко по 50% от приходите си на брокерската компания, като най-добрите могат и да преговарят за по-изгодни условия. Много компании имат условия новите агенти по продажбите да споделят първите си 10 сделки с по-опитен колега. Също така още преди да започнат да сключват сделки, новите брокери обикновено трябва да извадят по над 500 долара за визитни картички, годишна такса за членство в търговската асоциация Real Estate Board of New York и цифров фотоапарат. По-опитните в сектора обаче повтарят познат рефрен – дори по времето на бума 8 от всеки 10 нови брокери се отказват до една година.

www.dir.bg

0
February
18

Строителството на нов логистичен терминал започва Шенкер в Божурище, съобщиха от компанията. Съоръжението ще бъде разположено на международния път за Калотина на терен от 47 000 кв. м. Площта на офис сградата и логистичните халета ще е общо 8000 кв. м. Терминалът ще обслужва всички европейски дестинации, както и вътрешните линии, и ще разполага със собствен жп коловоз. На церемонията по първата копка се очакват управителят на Шенкер ЕООД Хелмут Швайгхофер, кметът на Божурище Аспарух Аспарухов.

www.dir.bg

0
February
18

Американският президент Барак Обама подписа закона за пакета за стимулиране на икономиката, съобщиха световните агенции. С този гигантски план се поставя “началото на края” на дълбоката кономическа криза в САЩ, заяви Обама в началото на церемонията по подписване на закона във вторник, предаде БТА.

Планът на стойност 787 милиарда долара има за цел да помогне на страната да се възстанови от рецесията, в която изпадна преди година. Подписването, което стана на церемония в Денвър, Колорадо, бе кулминацията на продължилия шест седмици процес по приемане на пакета, който бе съпътстван от партийни препирни и бележи първата значителна победа на Обама, откакто встъпи в длъжност на 20 януари.

Две трети от предвидените в пакета средства са за изпълнение на различни проекти, а останалата част - за данъчни облекчения. Правителството на Обама очаква мярката да спаси или създаде до края на 2010 г. 3,5 милиона работни места.

Законът бе одобрен от двете камари на Конгреса в петък. Той обаче получи оскъдна подкрепа от републиканското малцинство, което искаше по-скромен пакет и по-големи намаления на данъците.
С приемането на плана за стимулиране на икономиката Обама ще съсредоточи вниманието си върху следващата криза на хоризонта - рекордния брой просрочени ипотеки - проблем, за който се смята, че стои в основата на сегашната икономическа криза. От Денвър президентът ще отпътува за Финикс, Аризона, където ще представи утре плановете си за решаване на този проблем.

Районът на Финикс е един от най-тежко пострадалите от рязкото поевтиняване на недвижимите имоти през последните две години. Президентът обещава да изразходва най-малко 50 милиарда долара от приетия през октомври спасителен план на обща стойност 700 милиарда долара, за да помогне на хората да рефинансират ипотечните си кредити и да спре по този начин падането на цените на жилищата.
Миналата година в САЩ недвижимите имоти поевтиняха с близо 20%, а над 3 млн. души просрочиха своите ипотеки. Това причини на банките и други финансови институции загуби в размер на стотици милиарди долари, доведе до фалити и до рязко намаляване на кредитите, което потопи американската икономика в още по-дълбока рецесия.

www.dir.bg

0
February
12

За седмица Белоградчишките скали вече са трети в категорията си във временната класация за новите седем чудеса на света. Това съобщи за БТА кметът на Белоградчик Емил Цанков. Номинацията на природния феномен е в категорията “Пещери, скални образувания и долини”, в която се състезават 13 обекта.

В класацията за новите седем природни чудеса, инициирана от швейцарска неправителствена организация, Белоградчишките скали вече са пред скалното образувание Улуру в Австралия. Българската номинация към момента е след Гранд каньон в САЩ и Дяволския град в Сърбия. Всеки, който желае да гласува за новите седем природни чудеса, може да стори това на сайта www.new7wonders.com. Гласуването е до седми юли, когато от конкуриращите се 260 природни обекта ще останат 77. От тях експертна група ще определи последователно 21 и след това - седем. Новите седем природни чудеса на света ще станат известни през 2011 година.

www.imoti.net

2
February
9

Търсенето на жилища се сви чувствително през последните няколко месеци на 2008 г. Общият обем отпуснати жилищни заеми е намалял с 80 на сто на годишна база (ноември 2007 - ноември 2008 г.) на 82 млн. евро, а средният размер на лихвените проценти по жилищни заеми се е увеличил с 1-2 базисни пункта.

Това съобщават от компанията за управление на недвижими имоти Colliers International в България, предаде БТА. В същото време, максималната стойност на отпусканите ипотечни кредити намаля от 80-90 процента на 50-70 на сто от стойността на жилищния имот. Като цяло, купувачите вече са по-склонни да купуват жилища, които са в по-напреднал стадий на строителство и по този начин избягват възможните рискове.
През втората половина на 2008 г. офертните цени в почти всички квартали на София отчетоха спад. В сравнение с първата половина на годината, продажбените цени в новите южни квартали на града отбелязват намаление от 9 на сто (кв. “Витоша”) до 2 на сто (кв. “Кръстова вада”). Въпреки това, средните офертни цени на квадратен метър остават над 1000 евро на кв.м. Престижните квартали в София също отбелязаха спад. Най-значителен той бе в “Лозенец”, където жилищата се предлагат с 8 на сто по-ниска цена в сравнение с първата половина на 2008 г. В кв.”Иван Вазов” спадът е 2 на сто.

Темпът на растеж на годишна база за 2008 г. обаче остава положителен - кв. “Изток” с най-голямо процентно увеличение от 18 на сто, следван от района на Докторската градина - с 11 на сто.
През първите шест месеца на 2009 г., трудната финансова ситуация ще продължи да оказва влияние на жилищния пазар, тъй като голяма част от планираните проекти ще бъдат забавени или спрени. Много малко нови проекти ще започнат строеж през този период на годината, смята експерт на Colliers. Според изводите на компанията, определящи за успеха на имота на пазара ще бъдат принципно най-важните неща за жилищата: инфраструктура, местоположение, достъп и концепция на проекта. Търсенето на среден и висок клас жилища ще продължи да намалява, тъй като потенциалните купувачи ще имат трудности с достъпа до финансиране. Пазарът ще се движи основно от тези, които имат възможност да плащат в брой, както и от опциите за лизингови схеми и други подобни начини на плащане, предоставени от строители и инвеститори.

Повишеното предлагане и спадът в търсенето бяха определящите фактори в намалението на наемните цени на офисите в София, показва също проучването на Colliers. В центъра на града намалението на офертните цени е с 3 на сто, а в широкия център - с 10 на сто. Най-голям спад на наемите има в периферните на столицата райони, където предлагането бе най-високо. Там средните наеми паднаха с 13 на сто, достигайки същите нива отпреди една година насам - под 14 евро за кв.м. на месец за офиси клас “А”. Общите търговски площи от този клас в България достигнаха 170 000 кв.м.

www.imoti.net

0