May
2

Изследване на компанията “Bulgarian properties” показва, че 30% от сделките с недвижими имоти с участието на чужденци в България, са с британски граждани. В момента те предпочитат да инвестират в евтини селски имоти.

Останалите 70% от чуждестранните клиенти са представители на различни националности – руснаци, гърци, холандци, немци, румънци, норвежци. Въпреки всичко, както преди време писа руското интернет издание http://prian.ru/, в България е отбелязано повишение на интереса сред купувачите от Русия, като интересите са разпределени равномерно между Банско и морските курорти.

За сметка на това британците проявяват по-голям интерес към градовете София и Варна – както за покупка, така и под наем.. Във Варна са сключени сделки основно за отдаване под наем, докато в София – за покупко-продажба. Освен това, англичаните проявяват своята активност и на пазара на имоти за отдих и на пазара на имоти в селата, тъй като в момента се появяват доста изгодни предложения, което се дължи на понижените цени във връзка с кризата.

www.imoti.net

0
May
2

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев каза, че България би могла да насочи усилията си за развитие на по-малки туристически обекти, от средна категория лукс, а не да се съсредоточава само в развитието на едромащабен туризъм. Сталев каза това по време на публичен дебат “Туризмът е политика”.

Стоян Сталев посочи като пример това, че страната има пет-шест големи скикурорта, които напоследък са с по-мащабно развитие, а би трябвало поне още 30 допълнително да се развият. Сталев отбеляза, че за последните три години преките чуждестранни инвестиции в страната са около 21 млрд. евро и главно са насочени в недвижимите имоти, туризма, строителството и търговията. Той подчерта, че и занапред мотор на икономиката на страната ще бъдат туризмът, търговията и услугите.

Сред проблемите пред туристическия отрасъл Сталев открои необходимостта от по-голямо единство на браншовите му организации, както и изостаналата инфраструктура на страната. Сталев информира, че сега агенцията подкрепя 66 инвестиционни проекта в туризма, търговията и строителството на обща стойност около 10 млрд. лв. От тях по над 20 има сериозни трудности поради икономическата криза и забавянето на работата на национални и местни институции, които по-трудно вземат решения например за прехвърлянето на собствеността на земя без търг, както това е предвидено в ресорния закон.

Председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов постави въпроса за управлението на туристическите атракции и предложи държавата да поеме този ангажимент за обектите с публично-държавна и публично-общинска собственост.

Драганов предложи към бъдещо Министерство на туризма да има регистър на обектите, които са туристически атракции и са публична собственост, както и да има специална инвестиционна програма за подкрепа на тяхното развитие. Експертът препоръчва още министерството да развива маркетингова и рекламна дейност на туристическите атракции, които са към ведомството.

www.profit.bg

0