June
30

Масова заблуда на много собственици на имоти, предприемащи продажба на жилището си, което е лична собственост (придобито преди брака или получено чрез дарение или наследство), е че другият съпруг несобственик няма никакво отношение към сделката.

Голяма е изненадата на доста продавачи, когато разберат, че нотариусът изисква съпруга/съпругата да подпише декларация, че е съгласен с продажбата. Ето го и самият текст на закона – чл.26 от Семейния кодекс: „Разпореждане със семейното жилище – лична собственост“ Чл. 26.  Действията на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се извършва със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях.

Причината за това задължително изискване е понятието СЕМРЙНО ЖИЛИЩЕ. Какво е „семейно жилище“? Семейно е жилището, обитавано от семейството. То може да е лична собственост само на единия от съпрузите, т.е. другият съпруг може да не е собственик, но да ползва имота. Семейното жилище може да е и семейно имуществена общност (СИО), т.е. собственост и на двамата съпрузи и се ползва за живеене от семейството.

Защо законодателят е вкарал термина „семейно жилище“? Със сигурност не, за да създава неприятности на съпрузите, чиято лична собственост е продавания имот. Въпреки че много често точно това се случва. Законът пази семейството и особено, ненавършилите пълнолетие деца в семейството. Поради тази причина се появява и юридическият термин „семейно жилище“. Ако съпругът собственик реши да продаде жилището, в което живее семейството, законодателят е предвидил право на другия съпруг несобственик (в случай, че именно този имот се ползва за живеене от семейството) да се съгласи или не с продажбата. Основната идея на законодателя е да осигури подслон на семейството и особено на децата в семейството.

Какво се случва, ако съпругът несобственик не се съгласи с продажбата на семейното жилище? Законодателят изрично се произнася за това в  чл.26 от Семейния кодекс: „Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съд, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.“ С други думи, съпругът несобственик, дори да откаже съгласие за продажба на имота или да не могат да бъдат представени  по някаква причина доказателства за наличие на друго жилище, съдът е длъжен да се разпореди.

Казано накратко… Продавате ли жилище, независимо как сте го придобили, ако сте женен ще ви се наложи:

. или  да „замесите“ и съпруга/съпругата си;

. или да докажете на нотариуса по сделката, че продаваното жилище не е семейно.

                                                              Нотариус Албена Шербанова

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.