November
7

    След известно затишие и кратки моменти на оптимизъм, пазарът на ипотечни кредити в страната започна все по-сериозно да усеща негативните влияния на световната финансова криза, коментират от КредитЦентър. Октомври беше изключително динамичен за условията на банките, което е пряко отражение на политиката на финансовите институции в глобален мащаб. Новите изисквания отразяват пряко текущата икономическа ситуация - по-високо ниво на риск както за инвеститорите, така и за крайните потребители. През последния месец на пазара се появиха редица анализатори и чухме от крайно оптимистични до изключително песимистични прогнози, но въпреки тях бяха отпуснати значителен обем кредити. Част от тях бяха договорени още през предишните месеци и това облекчи до известна степен кредитополучателите при покриването на по-сериозните банкови изисквания. В момента пазарът се нагласява към новите изисквания, което неизбежно ще доведе до намаляване на обемите през следващите месеци. Най-общо новите условия са свързани с повишаване на лихвените нива с между 0.5% и 2% и намаляване на процента финансиране на сделките. Той вече рядко надвишава 80% от цената на закупувания имот, а средните показатели се движат между 60 и 80%. Очакванията са до края на годината правилата за отпускане на кредити да стават по-тежки с оглед на световните финансови проблеми, а по същата и причина и стойността им - като лихвени нива и такси да нарасне. Това са процеси, с които потребителите свикнаха и влиянието им върху пазара няма да имат първоначалния емоционално негативен ефект. Съветите на консултантите са в момента да не се пристъпва към тегленето на ипотечен кредит, ако разходите по него надхвърлят 40% от гарантирания приход на домакинството. Стъпката трябва да се прави след внимателен анализ на финансовия бюджет на домакинството, като се имат предвид всички допълнителни разходи, които могат да възникнат при текущата ситуация, която не предполага поевтиняване в краткосрочен план. За да си подсигурят спокойствие при тегленето на ипотечни кредити, клиентите трябва да се съветват с финансови експерти или да потърсят допълнителни съвети от банковите си експерти, както и да имат достатъчно собствени средства, най-често от 30 до 50% от стойността на имота и да имат дългосрочни стабилни доходи. Клиентите, които имат изтеглени кредити, не трябва да спират да плащат вноските си по тях, ако изпитват затруднения. Най-доброто решение е да потърсят съвет от независим експерт или от консултантите в банката, за да се намерят най-добрите възможности за излизане от ситуацията.
Средният размер на изтеглените кредити за страната е 39 383 евро. Съотношение евро/лева за страната е 82/18. Най-висок остава средният размер на кредитите в София при ниво от 53 876 евро. Най-многобройни са кредитите в диапазона между 10 и 30 хил. евро, съставляващи 51.5% от общите такива. По отношение на срока на кредитите преобладават тези между 26 и 35 години, съставляващи 48.4% от общия размер на кредитите, следвани от тези между 36 и 45 години - 31.25%.

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.