December
8

Цвета Наньова, директор в Програмата за развитие на ООН (ПРООН) за България:

Санирането ще помогне на строителството да излезе от кризата

- Г-жо Наньова, нараства ли заинтересоваността на хората за общо саниране на кооперациите, в които живеят?
- Резултатите от първите две години на проекта “Демонстрационно обновяване на многофамилни сгради”, който се реализира от МРРБ и Програмата за развитие на ООН (ПРООН) за България, показват, че наистина нараства заинтересоваността на хората да санират не само своите жилища, но и всички общи части.
В Благоевград хората от съседните на ремонтираните по проекта сгради живо се интересуват как могат да се включат в проекта. В този град има най-много обновени сгради - 6. Четири милиона души в страната - над половината от населението, живеят в многофамилни сгради и процесът на саниране няма алтернатива. Това важи най-вече за панелките, които са много зле откъм енергийна ефективност.
Най-голям проблем за общото саниране е организацията на всички собственици и съгласието им да се включат.
- Каква е помощта на държавата за стимулиране на санирането?
- У нас тя е до 20 процента от направените разходи от домакинствата. В Литва стига до 50 на сто, а в Унгария - 75 процента за обикновените граждани и 85% за социално слабите. В Чехия, Румъния и Словакия помощта е между 30 и 50 на сто от инвестираните от домакинствата средства за саниране.
- Ще продължи ли проектът и през 2009 г. и каква е процедурата за включване в него?
- Да, проектът ще продължи и догодина, като след това ще търсим средства и от оперативна програма „Регионално развитие” на ЕС.
Процедурата не е много сложна. Най-важното е да се постигне общо съгласие между съсобствениците. След това те избират свой пълномощник по реализация на проекта и откриват своя обща сметка. Първата авансова вноска от по 300 лв. на домакинство се внася по сметката на ПРООН. След завършване на обновяването тези пари се приспадат от общата сума, но ако хората междувременно се откажат, те ги губят.
Включването в демонстрационния проект е много изгодно, защото са включени и общините, които отпускат средства в облагородяването на пространството около сградите.
- Ползваха ли хората облекчени кредити за смяна на дограми и изолации по програмата за енергийна ефективност в бита?
- В сегашната ситуация достъпът до кредити става все по-актуален. Преди време направихме анкета сред собствениците на имоти, които се санираха по проектае и повечето от тях заявиха, че предпочитат да не взимат заеми, освен ако лихвата не е до 10%.
С Фонда за енергийна ефективност се опитваме да разработим схема, при която той ще осигури държавна гаранция за случаите, когато някои собственици на жилище не са одобрени за кредитиране по различни причини. За наше най-голямо учудване банките не проявявиха интерес. Надявам се това да стане скоро, защото те имат дефицит на финансов ресурс.
Друга възможност за привличане на средства е Холандският гаранционен фонд, който предлага да инвестира пари за подобряване на жилища. Офертата му е да даде на общините още 20 процента над 10-те, които се отпускат по нашия проект. Това ще бъде първокласна гаранция върху изискуеми кредити, отпуснати от банките. Отделно има възможност фондът да отпусне кредитна линия за заеми, свързани със санирането.
- Каква е ролята на общините?
- Много важна. Без участие на общината хората не могат да получат средства при изгодни условия. Немалко от общините обаче смятат, че проблемът със санирането не е техен, а на собствениците на жилища. Противоречието е, че държавата им е делегирала правата по жилищната политика, но не предоставя средства за саниране, като изключим парите по нашия проект.

=============================================================

Собствениците плащат от 3500 до 7500 лв.

За 2007 и 2008 г. по проекта “Демонстрационно обновяване на многофамилни сгради” са обновени 47 130 кв. м жилища. Те са разпределени в 30 сгради в няколко общини в страната. Най-много - 6, са в Благоевград. Във втората фаза на проекта са кандидатствали 47 сгради в 14 общини, а са били одобрени 36. В момента се обновяват 23 сгради в 10 общини. От 3500 до 7500 лв. са платили собственици на санирани жилища. Сумата зависи от разположението на имота. Средната инвестиция за обновяването е 4830 лв. Повече плащат притежателите на външни апартаменти. До 15 януари собствениците, постигнали съгласие да се включат в проекта, могат да подадат молби в общините.  До 30 януари общините, подкрепили инициативата на своите граждани, комплектоват и внасят предложения в строителното министерство.

www.monitor.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.