January
6

Ако до март икономиката на страната продължи да рaстe дори с по-слаби от предвижданите темпове, пазарът на жилища ще върви към успокоение без сривове и спадове. Тенденциите на по-слабо търсене при ръст на предлагането ще се задълбочат. В резултат цените на новото строителство ще се задържат на активните в момента нива, докато тези на панeлните жилища ще отбележат спад от 10 до 15%. Общият обем на реализираните сделки ще намалее не само заради предпазливостта на потребителите, но и от по-трудното и скъпо финансиране. Част от проектите, особено тези, които разчитаха на финансиране от сделки на зелено, едва ли ще бъдат реализирани, но това ще има оздравителен ефект върху пазара като цяло. Към момента няма знаци за предстоящи фалити на сериозни предприемачи, като такива могат да се случат, но без драматични последици за сектора като цяло. Пазарът днес е в период на изчакване, което го прави трудно прогнозируем и ни дава основания да чертаем два възможни сценария за неговото развитие. Първия считаме за реалистичен, но под влияние на външните фактори можем да навлезем и в песимистичен. Ако през първото полугодие на 2009 година кризата се задълбочи, процентът на безработицата нараства, а общата платежоспособност на населението намалява - пазарът на недвижими имоти ще претърпи сериозен спад, който за част от играчите ще бъде и фатален. Тогава ще станем свидетели на ниски цени, малък брой сделки и това, което описваме като “срив”. Макар и възможен, този план е по-слабо вероятен у нас, защото имаме висок процент собственост върху имотите и малък процент на ипотеки, стабилна банкова система и манталитет, който предполага, че хората ще плащат задълженията си дори при затруднения. Затова по-скоро очакваме един слаб и замрял пазар, отколкото драматичен крах.

www.imoti.net

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.