February
20

През четвърто тримесечие на 2008 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 452 жилищни сгради, с 12 881 жилища в тях и с 1.741 млн. кв.м разгъната застроена площ (РЗП), на 100 административни сгради/офиси със съответно 110 хил. кв.м РЗП, и на 1 530 други сгради с 1.275 млн. кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 10.6%, жилищата в тях - с 2.3%. Същевременно общата им застроена площ се увеличава с 5.9%.

Административните сгради са с 20.6% по-малко, а намалението на РЗП е 18.7%, докато другите сгради бележат увеличение с 5.0%, а площта им нараства с 12.0%.
В сравнение със същия период на 2007 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 15% по-малко, а жилищата в тях - с 33.6%.

Намаление е регистрирано и при административните сгради - с 31.0%, както и при другите видове сгради - с близо 5%.
Разгънатата застроена площ на жилищните сгради спрямо съответния период на предходната година намалява с 27.7%, на административните сгради с 21.0%, а на другите сгради с 33.3%.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. се запазва тенденцията значителен брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради да се издават в по-големите административни, курортни и производствени центрове, обособени в областите: Бургас - 407, Варна - 290, София - 278, Пловдив - 253, и София (столица) - 232, като жилищата в Бургас са 2 632, в Пловдив - 2 332, във Варна - 1 673, и в София (столица) - 1 502.

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.