February
27

Покупката на атрактивен имот, чиято цена към момента е под пазарната, е добра възможност за имотна инвестиция в условията на криза, твърдят финансовите консултанти от Рапид Файненс. След нормализиране на обстановката е много вероятно инвестицията да се окаже печеливша, защото след време купеният имот ще е повишил значително цената си.

От дружеството предупреждават, че при инвестирането в недвижими имоти трябва да се внимава, когато се купува имот на кредит и вноските по заема се изплащат от наем, който се получава при отдаването му. Това е нож с две остриета, защото ако не се направи точното съотношението между цената на придобиване на имота, размера на наема, който реално може да се получи и неговото постоянство, и не на последно място лихвата по кредита, с който е закупен имота, може да се понесат загуби.

Рисково също е закупуването на имот “на зелено” или в строеж, защото някои от строителните фирми също имат проблеми с набавянето на средства, които да вложат в проектите си и те остават незавършени.

Това, което препоръчват финансистите от Рапид Файненс е да се правят разумни инвестиции. Разумно направената инвестиция обикновено води до разумна възвръщаемост, следователно по-лесно може да се спечели кредитното доверие на банките. Ако инвеститорите имат пари в брой, но те не са достатъчно, за да бъде закупен директно недвижим имот и се търси бърза печалба, то те могат да вложат парите си в депозити. Това е лесен начин спестяванията за бъдат предпазени си без много усилия.

Депозитите обаче са добър вариант ако вложенията са за кратък период от време, тъй като дългогодишните депозити не защитават парите от инфлация.

Според проучване на финансовите консултанти от Рапид Файненс, несигурната икономическа среда и затрудненият достъп до външно финансиране са основните фактори, затрудняващи дейността на строителството.

По данни от Националния статистически институт (НСИ), през януари 2009 г. съставният показател “бизнес климат в строителството” продължава да спада, с 0.6 пункта в сравнение с декември 2008 година. Оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията са по-ниски със 7.8 пункта.

Тези данни са изключително важни, когато се правят планове дали да се инвестира в закупуването на недвижими имоти.

“Печалба от инвестиция в недвижим имот в краткосрочен план не може да се очаква”, казва изпълнителният директор на компанията Евгени Зафиров, като добавя, че дори и в нормална икономическа среда печалбите от инвестиции в недвижими имоти са сравнително дългосрочно планувани. Това се обяснява с факта, че цените на имотите трябва да са стабилни с леко покачване, определящо се от търсенето и предлагането.

www.expert.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.