March
23

За един месец лошите кредити са се увеличили със 159.5 млн. лв., показват данните на централната банка към края на януари 2009 г. Обемът на лошите и преструктурирани заеми (такива, по които има забавяне на вноски, и такива, които са обявени за необслужвани) достига 1.34 млрд. лв.

Ръстът за първия месец на годината (януари 2009 г. спрямо декември 2008 г.) е двуцифрен - 13.5%. За сравнение, миналата година по същото време нарастването на обема от проблемни кредити е било със 10.746 млн. лв., или 1.5%. През декември миналата година увеличението на портфейла от лоши заеми е било с 9.6% спрямо ноември, или със 103.8 млн. лв.

Цифрите може да се приемат като първи сигнали за очакваното нарастване на проблемните заеми. Още в края на миналата година банкери коментираха, че може да се очаква влошаване на кредитните портфейли. По думите им обаче е добре да се има предвид и че показателен в това отношение е делът на лошите кредити в общия обем на отпуснатите заеми, тъй като на фона на намаляващи темпове на растеж на кредита, което се наблюдава в последните няколко месеца, е нормално темпът на ръст на проблемните заеми да бъде по-висок. Към края на януари делът на лошите и преструктурирани кредити в портфейла на банките е 2.8%. Миналата година през януари делът им е бил 1.97%.

В контекста на глобалната икономическа и финансова криза централната банка предприе някои нормативни промени именно в областта на класифицирането на кредитите, като целта на тези промени е създаването на по-благоприятни условия за банките и възможност те да проявяват гъвкавост към жизнеспособните си клиенти, които изпитват временни затруднения в усложнената икономическа ситуация, се посочва в съобщение на БНБ. Става въпрос за промените в Наредба 9, с които бяха удължени сроковете за класификация на един кредит в по-високорискова група в зависимост от периода на неплащане на вноски по него. Промените ще позволят на банките по-лесно да абсорбират потенциални загуби от влошаването на кредитните им портфейли.

www.dir.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.