April
12

Обща информация за условията по ипотечен заем преди сключването на договора за кредит ще бъдат длъжни да дават банките и небанковите финансови институции на клиентите си. Това се предвижда да бъде въведено в подготвяния Закон за потребителския кредит. Преддоговорната информация ще съдържа характеристики на ипотечния кредит като срок, размер, такси, лихва, общ размер на сумата, която трябва да бъде върната в края на срока на заема. Клиентът ще бъде и предварително информиран за размера на обезпечението.

Така на практика ще се разшири приложното поле на Закона за потребителския кредит по отношение на преддоговорната информация и за ипотечните заеми, обясни пред “Дневник” Емил Алексиев, директор “Защита на потребителите” в Министерството на икономиката и енергетиката. С въвеждането на това изискване се разширяват част от разпоредбите на закона, които се отнасят за потребителския кредит - предоставянето на преддоговорна информация в т.нар. Европейски стандартизиран формуляр. Инициативата за разширяване на обхвата на закона само в тази му част и за ипотечните заеми е на националното ни законодателство. Като изискване в европейската директива за потребителския кредит не присъства. В ЕС все още няма хармонизирано законодателство за ипотечните кредити. Предоставянето на преддоговорна информация на клиента и при ползването на ипотечен заем няма да обремени допълнително кредиторите, като същевременно е в защита интересите на потребителите, обясни още Емил Алексиев.

Проектозаконът за потребителския кредит се подготвя от миналата година от работна група 21 към МИЕ с участието на експерти от БНБ. Той отразява изискванията на европейската директива в областта на потребителското кредитиране. В него се предвижда и потребителят да има право да се откаже от сключения договор за потребителски заем в срок от 14 дни след подписване на договора. В директивата е предвидено и потребителски кредит да се погасява предсрочно без такса, ако лихвата по него е плаваща. Там е определен и размерът на обезщетението, който клиентите ще дължат на банките, когато погасяват предсрочно заем с фиксирана лихва - не повече от 1% от сумата на предсрочно погасения кредит, ако до края на срока му остават повече от 1 година и максимално 0.5%, ако остава по-малко от 1 година. Очаква се законът у нас да бъде завършен и приет до средата на следващата година.

www.dnevnik.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.