April
28

Секторът на недвижимите имоти у нас и ситуацията на пазара изискват спешни мерки от страна на държавата за насърчаване на инвестициите, заявиха участниците във втората антикризисна конференция BalREAct. Участниците - строителни предприемачи, инвеститори, финансови консултанти, консултанти по недвижими имоти и други професионалисти от сектора, се обединиха около позицията, че е необходимо засилване на диалога с централната и местната власт и по-голяма прозрачност в действията на администрацията при реализирането на градоустройствени планове и публични инвестиции, като тези в инфраструктура, държавните индустриални зони и публично-частни проекти.

Необходимо е подобряване на достъпността на жилищните имоти чрез идентифициране и въвеждане на финансови схеми за стимулиране на купувачите, като например данъчни отстъпки. Участниците в конференцията приеха, че достъпността е основният проблем в жилищния сектор и това налага търсенето на решение за облекчаване на купувачите при покупка на първо жилище. Важни са и съвместните действия между предприемачите и техните клиенти - наематели и купувачи на магазини в търговски центрове, офис или индустриални площи за преодоляване на ефектите от кризата.

Развитието на новите проекти за търговски центрове, офис и индустриални сгради трябва да се залагат дългосрочно устойчиви наемни нива, като само така е възможно да се спестят проблемите за наемателите в условията на криза като настоящата. Кризата е подходящ момент за инвестиции в инфраструктурата на курортите и подобряването на обслужването. Важна мярка е засилването на рекламата на България като туристическа дестинация в чужбина.

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.