May
2

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев каза, че България би могла да насочи усилията си за развитие на по-малки туристически обекти, от средна категория лукс, а не да се съсредоточава само в развитието на едромащабен туризъм. Сталев каза това по време на публичен дебат “Туризмът е политика”.

Стоян Сталев посочи като пример това, че страната има пет-шест големи скикурорта, които напоследък са с по-мащабно развитие, а би трябвало поне още 30 допълнително да се развият. Сталев отбеляза, че за последните три години преките чуждестранни инвестиции в страната са около 21 млрд. евро и главно са насочени в недвижимите имоти, туризма, строителството и търговията. Той подчерта, че и занапред мотор на икономиката на страната ще бъдат туризмът, търговията и услугите.

Сред проблемите пред туристическия отрасъл Сталев открои необходимостта от по-голямо единство на браншовите му организации, както и изостаналата инфраструктура на страната. Сталев информира, че сега агенцията подкрепя 66 инвестиционни проекта в туризма, търговията и строителството на обща стойност около 10 млрд. лв. От тях по над 20 има сериозни трудности поради икономическата криза и забавянето на работата на национални и местни институции, които по-трудно вземат решения например за прехвърлянето на собствеността на земя без търг, както това е предвидено в ресорния закон.

Председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов постави въпроса за управлението на туристическите атракции и предложи държавата да поеме този ангажимент за обектите с публично-държавна и публично-общинска собственост.

Драганов предложи към бъдещо Министерство на туризма да има регистър на обектите, които са туристически атракции и са публична собственост, както и да има специална инвестиционна програма за подкрепа на тяхното развитие. Експертът препоръчва още министерството да развива маркетингова и рекламна дейност на туристическите атракции, които са към ведомството.

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.