May
13

Понижение на цените на имоти има, но това се отнася предимно за панелни жилища, жилища без Разрешение за ползване и имоти в квартали с лоша инфраструктура. Това съобщават от Fincity. Такива имоти са оценявани от експерт оценителите по-ниско, което заедно с изискването за по-голямо собствено участие от страна на клиента води до намаляване на средната сума на отпусканите ипотечни кредити.

При старите монолитни жилища и качествено построените нови сгради, не се забелязва спад на цените. В пълна сила това важи за централните квартали на големите градове. През април се наблюдава оживление на банковия пазар в сравнение с миналия месец. Това важи, както за потребителските, така и за ипотечните кредити. Предоговарянето и рефинансирането на кредити, изтеглени преди година, става все по-популярно. Средният ипотечен кредит за страната от началото на годината, обаче е намалял като сума. Ипотечните сделки за покупка сключени през април с помощта на Fincity, са се случили на цени без промяна. Това се обуславя от предопределеното търсене на жилища с Акт16 и/или старо строителство.

С оглед на по-лесния достъп до банково финансиране хората, които искат да купят ново строителство, изчакват сградата също да има Разрешение за ползване и след това пристъпват към сделка. Предвид оттеглянето на банките от финансирането на строителство, това се явява основно условие даващо сигурност на купувача, че може да ползва имота в кратки срокове. Средният потребителски кредит за месец април е 7.400 лева, с 500 лева по-малко от месец март, което обяснява и намаляването от предишния месец на желаните срокове – 3 и 5 години.
От анкета публикувана на www.fincity.bg може да си види мнението на публиката, относно промяната на цените на недвижимите имоти. 29.57% смятат, че цените на имотите са се понижили с до 10%. 19.13% смятат, че има спад до 20%. Същият процент са и хората, които мислят, че цените са спаднали с до 30%. 6.09% мислят, че цените са се понижили с над 40%, а 18.70% смятат, че няма понижение на цените на недвижими имоти. Водещите банкови оферти, според Fincity са на ДСК –потребителски кредит без поръчител с удостоверяване на доход в лева и Уникредит Булбанк потребителски кредит без поръчител, с превод на работна заплата за срок над 5 години в евро.

В ипотечното кредитиране, при левовите кредити начело е ОББ с офертата си за кредити в лева. Водеща при евровите оферти е Алфа Банк Ипотечен за покупка, строеж и довършителна дейност (с фиксирана лихва за 1 год.). През април най-предпочитаният левов депозит е Растяща лихва на Уникредит Булбанк, а при евровите – 12 месечния Свободен депозит на Първа Инвестиционна Банка.

www.dir.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.