June
10

Европейската комисия очаква автомагистрала “Люлин” да бъде завършена в периода 2011-2012 г.  Това е заявил заместник-ръководителят на отдел „България” в ГД „Регионална политика” на ЕК Карстен Расмусен. С този акцент завърши Петото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проектите, изпълнявани по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), което се проведе на 4 и 5 юни 2009 г. в град Варна.

Директорът на агенцията инж. Янко Янков изрази увереност, че въпреки изоставането строителството на аутобана ще приключи в програмния период (бел. ред - 2013 г.). Показател за тази увереност са извършените дейности в последните 6 месеца. Изпълнителният директор на НАПИ заяви, че предвижда в следващите 14 месеца ускоряване на строителните работи.

Въпреки че в момента агенцията е съсредоточила усилията си по въвеждането в експлоатация до края на юни на първите 5 км от автомагистралата, работата по останалата част на обекта не е спирала. Земните работи се извършват по цялото трасе и съоръженията - мостовете и тунелите, са започнати навсякъде. На този етап от договора с фирмата изпълнител се предвиждат по-големи плащания, тъй като стойността на извършваните дейности е по-висока. В момента текат работи по производство на греди, бетониране, полагане на асфалтови пластове и др., информира пресцентърът на Национална агенция “Пътна инфраструктура” (НАПИ).

Инж. Янков акцентира върху факта, че в момента на обекта работят около 1000 души на 24-часов режим, което е близо 5 пъти повече от миналата година. Това е елемент от графика за наваксване на закъснението, който изготви изпълнителят на проекта. Спазването на тази програма се контролира чрез ежедневни посещения на обекта от страна на ръководителя - Франк Вайндорф и служителите по оперативния контрол в НАПИ.

www.imoti.net

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.