July
10

Кризата ражда нов феномен. Все повече купувачи са склонни да поемат разходите, които съпътстват сделката. Ако преди те изцяло се прехвърляха на бъдещия собственик, сега все по-често се поделят или изцяло се плащат от стария. По този начин допълнително се стимулират клиентите да купуват. И преди, и сега таксите за вписване, за нотариус, данъка за прехвърляне, комисионата за брокера и др. не са за подценяване и оскъпяват покупката. Ако пък не са предвидени навреме, може да затруднят и забавят сделката. Ето кои са най-важните разходи по една сделка, независимо кой ги поема!

Комисиона на брокера

Тя обикновено варира между 2 и 3% от пазарната стойност на имота. Начислява се върху цялата цена, а не върху записаната в нотариалния акт, която може да е равна или близка до данъчната оценка (тя е по-ниска от пазарната). Заради кризата обаче все повече компании намалиха комисионата, а други съвсем я премахнаха. Офертите за продажба без комисиона за купувача зачестиха. Шири се мнението обаче, че тя е калкулирана в крайната цена и пак се поема от купувача.

Подписва се договор между купувача и агенцията, с който тя се задължава да ви покаже оферти и да ви помогне при избра, а вие имате задължението да си платите за това под формата на комисиона. Тя се плаща само при сделка. Т. е. ако по някаква причина се откажете от услугите на брокера и не харесате нито един имот, не дължите нищо. В случай че трябва да платите комисиона от около 3%, а имотът струва 50 000 евро, дължите на агенцията 1500 евро.

Нотариална такса

Определя се по таблица, която беше актуализирана от 1 юли. Когато се удостоверява материален интерес до 100 лв. таксата е 30 лв., от 101 до 1000 лв. - 30 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100 лв., от 1001 до 10 000 лв. - 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв., от 10 001 до 50 000 лв. - 160,50 лв. + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв., от 50 001 до 100 000 лв. - 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв., от 100 000 – 500 000 лв. - 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв., над 500 000 лв. - 1530,50 лв. + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.

Тя се плаща за работата на нотариуса. Той има задължението да изготви текста на нотариалния акт, който се подписва пред него от двете страни по сделката. Нотариусът има ангажимент да впише акта за собственост в службата по вписванията. Изчисленията показват, че за избрания имот от 50 000 евро, дължимите нотариални такси са в размер на 730 лв. Това важи в случаите, когато купувачът и продавачът декларират сделката на пазарна цена.

Пак заради кризата се върна модата на декларирането по данъчна оценка, за да се спестят пари от нотариалната такса. Въпреки че данъчните оценки бяха повишени, а пазарните цени паднаха, все още първите са по-ниски от вторите. Колко точно е данъчната оценка, зависи от местоположението и големината на имота.

Такса за вписване

Таксата за вписване на нотариалния акт в службата по вписванията е в размер на 0,1% от стойността, но не по-малко от 10 лв. Сметката показва, че за жилището от 50 хил. евро ще трябва да платите 50 евро или 100 лв.

Данък прехвърляне

За сделки с имоти се дължи местен данък. Той се определя от съответната община и е различен за всеки град. Средно е в размер на 2% от стойността, на която се изповядва имотът. Т. е. за избрания имот от 50 000 евро дължите на общината 1000 евро или 2000 лв. Това важи, ако декларирате на пазарна цена. По-малък ще е налогът, ако за основа се ползва данъчната стойност.

www.24chasa.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.