August
26

Всички финансови институции ще са длъжни да попълват общ формуляр, в който по един и същи начин ще се представят лихвата, размерът и датите на погасителните вноски. Хората, които теглят ипотечен кредит, ще получават ясна и подробна информация за условията му и ще могат да сравнят офертите на различните банки. Всички финансови институции ще са длъжни да попълват общ формуляр, в който по един и същи начин ще се представят лихвата, размерът и датите на погасителните вноски, годишният процент на разходите, общата дължима сума, всички такси и лихви при закъснение с вноската или при предсрочно погасяване. Това предвижда проектозаконът за потребителския кредит, изготвен от Министерството на икономиката. Той трябва да въведе евродиректива за потребителските заеми и да влезе в сила най-късно до юни 2010 г. Законът се отнася главно за потребителските заеми в размер от 400 лв. до 147 000 лв., но няколко негови разпоредби засягат и ипотечните заеми в този размер.

www.pari.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.