September
25

- Г-н Тончев, да очакваме ли трусове в банковия сектор?

- На фона на цялата криза, няма притеснения как се справят банките както с ликвидността, така и със събирането на вземанията. Лихвите по депозитите започнаха постепенно да падат. Имаше банки, които допреди месец даваха лихви от 9-9,5, че и нагоре процента. В новите договори тези нива вече са с 1-1,5% надолу. Има и други банки, които поддържаха по-умерена политика и там колебанието не е толкова голямо. Тази тенденция ще доведе до по-нормални условия и леко намаление на лихвите по кредитите на банките. Така потребителите - граждани и фирми, ще бъдат облекчени. Това е закономерност - цената на ресурса е един от основните фактори, определящи цената на финансирането.

- Повечето банки бяха много бързи, когато трябваше да вдигнат лихвите по кредитите. Ще реагират ли така светкавично и при пониженията?

- Процесът ще бъде постепенен. Става дума за подписани вече договори. Ако един клиент е направил депозит при нивата отпреди месец, докато изтече срокът на депозита, тази лихва ще се запази. Затова процесът ще е плавен. По-осезателно ще се усети през лятото на следващата година.

- Ще се върнат старите лихвени нива ли?

- Да, но не по-рано от средата на следващата година.

- Ще стане ли пак политиката на банките либерална, както преди?

- Това, което беше до миналата година преди кризата, в скоро време няма да се случи. Оттук нататък кредити срещу лична карта и снимка няма как да се отпуснат. Политиките на всички банки ще бъдат насочени към по-добра преценка на риска. Ще се финансират хора с постоянни и стабилни доходи, които имат доказана възможност нормално да си обслужват задълженията.

- Българските банки ще привлекат ли пак капитала на банките майки от чужбина?

- Твърдо да, процесът вече е започнал. Българските банки не са се оказвали в лошо състояние, така че да им се налага да убеждават “майките” да инвестират капитал.

- Какви са новите правила за отпускане на заеми, които са залегнали в новия закон за потребителския кредит?

- В проекта на закона икономическото министерство е заложило клауза, според която всички последващи промени в договора за потребителски кредит трябва да се подписват от двете страни. Това е нормалното развитие на нещата - става дума за вид търговски договор и по него трябва да има съгласие и от двете страни. Друга новост е, че цялата информация за кредита в рекламата трябва да се представи с еднакъв шрифт. Целта на този текст е да няма уловки, при които с едри букви се изписва нещо привлекателно, а със съвсем дребни се правят уточнения. Но аз не мисля, че най- важното е цялата реклама да е с еднакъв шрифт, едва ли това толкова би помогнало на потребителите да се ориентират. Най-сигурно е да сравняват предложенията на различни банки. Да поискат да им бъде представен погасителен план за целия срок, с всички включени такси и комисиони във връзка с кредита, както и други плащания, свързани със застраховки и др. подобни. Важно е и да не се предоверяват, а да четат подробно договорите, които подписват.

- Какви други нови моменти предвижда законът?

- Банката ще е длъжна да предостави на клиента безплатно екземпляр от проектодоговора за заем още преди сделката да е сключена. За първи път у нас ще бъдат въведени няколко клаузи в защита на хората, изтеглили ипотечни кредити. Според проекта всички финансови институции ще са длъжни да попълват общ формуляр, в който по един и същи начин ще се представят лихвата, размерът и датите на погасителните вноски, годишният процент на разходите, общата дължима сума, всички такси и лихви при закъснение с вноската или при предсрочно погасяване. Това ще улесни банките и най-вече тези, които са коректни и достатъчно отворени към клиента.

- Законопроектът предвижда ли право на отказ на потребителя от кредит?

- Да, клиентът ще има право до 14 дни след сключване на договора да се откаже от кредита. Това, както и много от другите поправки в закона, се предприема заради новия европейски регламент. Според текста на българския проектозакон при такъв отказ клиентът трябва да уведоми писмено банката, че прекратява договора и ще върне парите най-късно до 30 дни след уведомяването.

- В банковите среди има опасения, че този текст създава огромни рискове - след като договорът е престанал да действа, а парите са у клиента, на банката ще й се наложи да си ги иска по общия ред. А ако клиентът се окаже недобросъвестен?

- То тогава този кредит не би трябвало да се дава. Ако човекът реши просто да не си погасява кредита, това ще доведе до аналогичен ефект.

- Защо чак сега, когато политиката на банките е рестриктивна, ще се приема новият закон?

- Не е точно така. По сега действащия закон за потребителския кредит вече са отпаднали таксите за предсрочно погасяване, записи на заповед не могат да бъдат налагани като обезпечение по потребителски кредит. Всички банки са задължени да обявяват годишния процент на разходите по кредита, всички такси и комисиони са включени в основния договор. Това са все неща, които ги има и в момент, и са задължения на банките, изцяло защитаващи потребителя.

- При толкова много банки на пазара у нас как привличате нови клиенти?

- Чрез коректно обслужване и иновативни продукти. Преди дни първи в страната започнахме тестове на услугата мобилно банкиране, която скоро ще е достъпна. По проекта работим заедно с платежния оператор “СЕП България”. Проектът е уникален за Югоизточна Европа и се развива едновременно с най-напредналите пазари във Великобритания, Ирландия, Франция и Германия. Първата фаза стартира със служители на “Алианц Банк България”, “СЕП България” и ограничен брой търговски обекти.

www.24chasa.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.