September
28

От 1 октомври влоговете на всеки от съпрузите стават лични, без значение кой от трите режима на имуществени отношения са избрали. Това предвижда новият Семеен кодекс, който влиза в сила в четвъртък. Но общи остават ежедневните разходи и заемите, взети за тещущите нужди на семейството.

От тази дата съпрузите - бъдещи и настоящи, сами решават кой от тях притежава апартамента, къщата, вилата, колата. Избират между три варианта. Единият е сегашният задължителен за всички двойки режим на съпружеска имуществена общност - всичко, придобито по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежи общо на двамата независимо на чие име се води.

С новия Семеен кодекс, който ще действа от четвъртък, се въвеждат още два режима - на разделност, при който всеки от съпрузите запазва за себе си това, което е придобил по време на брака, и договорен. Със споразумение, познато в западните държави от години, двойката решава кой имот ще се води на името на двамата или на единия от тях, без значение кой е дал парите за него.

Ако съпрузите, сключили брак след 1 октомври, не изберат никой от двата нови варианта, за тях автоматично ще важи досегашният режимна съпружеска имуществена общност. Предпочетеният от двойката режим задължително ще се отбелязва в акта за сключване на браки в специален електронен и общ за цялата страна регистър към Агенцията по вписванията при правосъдното министерство.

По време на брака съпрузите могат да променят избрания вече вариант - да прекратят брачния договор например и да изберат друг режим на имуществени отношения. Промяната се отбелязва в акта за сключване на брак и в регистъра.

Имуществените отношения между двойките, сключили брак преди 1 октомври, не се променят. Но ако искат, и те могат да минат на един от двата режима - разделност или брачен договор.

Съпрузите нямат ангажименти за вписването на избрания от тях имуществен режим в регистъра. Задължението е на общините да уведомят незабавно Агенцията по вписванията за сключения брак и за избрания режим, както и за променения.

Агенцията въвежда в общ компютър какъв имуществен режим е избрала двойката, но не и какви имоти притежава. Подобна справка не може да се получи от регистъра, който е публичен, но не е безплатен.

Споразумението е само за имуществените отношения между съпрузите - чии са апартаментът и вилата, купени преди и по време на брака, кой ще ги притежа след развода. Може да се договори колко ще е издръжката след евентуално прекратяване на брака не само на децата, но и на бившите вече съпруз.

Семейният кодекс не позволява в брачния договор да са предвидени личните отношения между съпрузите - дали ще се уважават и обичат, колко пъти в седмицата ще правят секс, кой ще изхвърля боклука, кой ще пазарува, кой ще води децата на английски и тенис, може ли съпругът да гледа необезпокояван срещите на любимия си футболен отбор.

Дори подобни клаузи да фигурират в договора, те няма да са валидни. При евентуален спор те ще са нищожни, т.е. изобщо несъществуващи.

Брачният договор ще се сключва пред нотариус, той заверява съдържанието му и подписите на съпрузите. Ако в контракта има клауза за недвижим имот, той трябва да бъде заверен от нотаруис, в чийто район на действие се намира имотът.

Брачният договор се прекратява по три начина. По взаимно съгласие съпрузите могат да го зачеркнат и да изберат друг режим на имуществени отношения на разделност или на общност. При развод споразумението се прекратява автоматично, но не клаузите в него за вещните права при прекратяване на брака. Те се задействат точно тогава.

Кодексът предвижда възможност и съдът да сложи края на брачния договор - по искане на единия съпруг. Условието е в съвместния им живот да са се появили нови обстоятелства, при които контрактът застрашава сериозно интересите на съпруга, на непълнолетните деца или на семейството.

Парцелът, магазинът, камионът или колата, които единият съпруг - едноличен търговец, е купил по време на брака, за да упражнява търговската си дейност, и са включени в предприятието му, са лично негови. Досега този въпрос не бе уреден в закона, но съдилищата отсъждаха така.

www.24chasa.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.