September
29

Домът е моята крепост, обичат да казват голяма част от българите. Но повечето от тях са я оставили без защита. Застраховките за имоти са малко популярни у нас, но според дружествата напоследък интересът към тях се увеличава.

Все повече компании предлагат полици и срещу 20-30 лв. Те покриват щети за предварително договорена максимална сума. Така например срещу най-евтината полица от 25 лв. защитата от пожар, наводнение и т.н. варира между 8000-10 000 лв., на недвижимите вещи за 7000-8000 лв., а на техника от кражба - за около 2000 лв. При някои отговорността към трети лица е включена в рисковете, а при други се купува отделно, но струва 5-6 лв.

Основният риск обикновено е “Пожари природни бедствия” и към него се добавят други - кражба, земетресение, отговорност към трети лица, ВиК аварии и т.н.

Предимството на най-евтините полици е, че са походящи за масовите жилища, които са по-малки като площ, както и за тези, в които има по-малко скъпи вещи. Освен това при сключването им не се прави оглед в дома, нито опис с вещите, които се застраховат.

Има и по-високи лимити, за които цената се качва в зависимост от размера на застрахованото имущество и може да стигне над 200 лв. Продават се и застраховки, които се правят на пълната стойност или близка до нея.

Застрахованият решава какви суми да заложи в зависимост от големината, състоянието на жилището и това какво има в него. Целта е да си осигури адекватно обезщетение.

Когато сключвате имуществената застраховка, трябва да имате предвид, че при риска кражба с взлом се плаща обезщетение само ако по вратите или прозорците на имота има видими белези от насилие, натиск, те са повредени, счупени, изкъртени.

Напоследък обаче масово това не се прави, а се използват по-модерни методи за отваряне - шперц, специални машинки, скенери, кодове, чипове и т.н. С тях често няма никакви белези, че в жилището е влизано.

Повечето застрахователи предлагат в стандартното си покритие само риска от кражба с взлом. Ако изрично не е записано в договора, че е включен и “Кражба с техническо средство”, при настъпване на събитието застрахователят ще откаже да изплати обезщетението. Някои компании не го предлагат, защото смятат, че е много съмнителен - прилича на отваряне със собствения ключ или дубликат и може да се използва за измами.

Независимо от какъв вид е кражбата, за нея задължително трябва да има протокол от полицията.

Заради по-големия риск на “Кражба с използване на техническо средство” той се купува отделно по желание на клиента срещу допълнителна премия.

В “Бул инс” обаче клаузата е включена в основното покритие и не се плаща отделно. Така и срещу 25-35 лв. може да се защитите от крадци. От компанията уточняват, че са включили клаузата в основното си покритие, защото този тип кражби са станали стандартни за страната особено в последните години.

При ДЗИ например има възможност за осигуряване и срещу кражба с техническо средство. Тя може да се добави към базовата комбинирана полица, която защитава срещу пожар, други опасности и кражба чрез взлом. Към нея могат да се изберат и добавят по желание и други покрития, групи имущества, лимити на отговорност съобразно желанията на всеки, включително и кражба с техническо средство.

В “Армеец” и “Алианц” също го предлагат като допълнителна опция, за която се плаща отделно. При “Дженерали” кражбата с взлом също се включва в стандартния пакет на застраховката, която може да се комбинира с другите покрити рискове, но не е спомената изрично тази с техническо средство.

От октомври “Булстрад” ще разшири покритието и с кражба с техническо средство. За клаузата може да се наложи допълнително плащане, ако жилището е слабо обезопасено. Това ще се установява чрез задаването на въпроси на клиента - дали има солидна врата, каква е системата за заключване на входа, има ли портиер и т.н.

При сключването на застраховка за дома трябва да се има предвид, че голяма част от компаниите не включват в нея редица движими вещи като документи, ценни книжа, различни видове колекции, като например от марки, бижута и други предмети от благороден метал, скъпоценни камъни, часовници и т.н.

РУМЕН ЯНЧЕВ, шеф на “Булстрад”: При определянето на застрахователната сума може да се правят комбинации - покритието за един риск да е за по-висока стойност, а за друг - на по-ниска.

Доц. СТОЯН ПРОДАНОВ, изп. дир. на “Бул инс”: При ликвидацията на щетата се изисква протокол от полицията, за да е сигурно, че е имало такова събитие, а не е измама.

www.24chasa.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.