October
14

Министерският съвет одобри предложения за изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, съобщи правителствената пресслужба. Промените предвиждат да се увеличат горните граници за определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти от 2 на хиляда на 2,5 на хиляда, а на данъка при придобиване на имущество - от 2,6 на сто на 3 на сто. Имотите с данъчна оценка до 1680 лв. няма да бъдат облагани. Така според промяната всеки собственик на тристаен апартамент в центъра на София с данъчна оценка 100 хиляди лева вместо 200 вече ще дължи 250 лева имотен налог. За по-малко, но ново жилище в жк “Младост” или “Люлин”, ако оценката е 50 000 лв., данъкът, който тази година е бил 100 лева, идната ще е 125. Променя се и начинът на определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията. Досега тя беше отчетната им стойност. След влизане в сила на промяната за данъчна оценка ще се счита по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка. Това изменение ще влезе в сила от 1 януари 2011 г., тъй като до 30 юни 2010 г. отчетната стойност и данъчната оценка трябва да бъдат декларирани.

Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях ще се облагат с данък при придобиване на имущества. С данък при придобиване ще се облагат и моторните превозни средства, включени в активите на предприятие, което се прехвърля или преобразува без промяна на правната форма.
Със законопроекта се разширяват правомощията на служителите на общинската администрация.  За да се увеличи събираемостта на местните данъци и такси, бирниците в общините ще получат статут на публични изпълнители на Националната агенция по приходите (НАП), които се ползват с по-големи права, включително и запориране на имот. Данъчните измами с недвижими имоти ще се прекратят с промяна в Закона за данъците върху доходите на физически лица, стана ясно още от представените данъчните промени от финансовия министър Симеон Дянков, предаде “Фокус”.  Той обясни, че ще бъде въведено условие за притежание на недвижим имот за минимум три години, за да може при продажбата му да се ползва данъчно облекчение. По отношение на приспадане на лихвите по ипотечни кредити за млади семейства, министърът каза, че се предлага това да става от 2010 година. Анализът на ведомството сочи, че от това облекчение млади семейства почти не са се възползвали през настоящата година, но за сметка на това в Комисията за защита от дискриминация и Европейската комисия са постъпили множество жалби. Причината е, че текстът в бюджет 2009 г. предвижда от възможността да се възползват новобрачни на възраст до 35 години.

www.dir.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.