November
6

Криза има и тя е факт. Около това становище се обединиха участниците в срещата „Антикризисни решения: какво проработи и къде сгрешихме?” в рамките на конференция BalREc, която се провежда с медийното партньорство на Profit.bg.

Предприемачите трябва да се съсредоточат върху качествени проекти с добра локация и да ги предлагат на приемливи цени, според Атанас Гаров изпълнителен директор на Colliers International.

Цената е един от аспектите, които могат да съдействат за раздвижване в сектора, според Гаров. Сделки няма, защото продавачи и купувачи не могат да срещнат своите интереси в условията на криза.

Банките кредитират и ще продължават да кредитират. Просто в настоящите условия, те са изключително предпазливи и не толкова склонни към риска, според представител на банка Пиреос. В тази насока, всеки от участниците на пазара трябва да поеме своята отговорност, за да се излезе от кризата. Банките правят това посредством мерките срещу лошите ипотечни кредити.

Рискът между банките и предприемачите обаче, трябва да се подели. Не може да се иска финансовите институции да поемат цялата тежест на настоящата среда.

Какво правят банките, за да се излезе от кризата? Те подкрепят предприемачите, на които са отпуснали средства, като ги съветват да насочват своите потенциални клиенти, желаещи да закупят имот към тях. Финансирането на подобни клиенти не може да повиши рисковата им експозиция, която те, така или иначе, вече са поели.

Подобни клиенти са с предимства пред останалите и за финансиране на покупка на имоти. Друго, което съветват кредитираните предприемачи, е да продават на разумни цена.

Те трябва да калкулират средствата, които биха платили за лихви към банката при формирането на цената си и тя да е разумна, допълниха от Пиреос.

Друга насока за излизане от тежката ситуация е държавата да се намеси на сегмента, който бе изоставилa през последните 10-20 години.

Трябва да се участва в проекти съвместно с предприемачите, чрез апортна вноска на държавна земя с гарантирана относително ниска цена за млади семейства, които няма къде да живеят. Подобна цена, например може да е около 650 евро, коментираха представени предприемачи. Така ще се намали цената на предлагане на жилищата, каквото понижение в момента не може да има поради високите цени на парцелите.

Последните проявяват склонност да поевтиняват с много по-ниски темпове в сравнение с цените на имотите, което пък изчерпва потенциала за по-нататъшно понижение в цените на имотите, което да ги направи по-достъпни.

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.