April
5

Китайци купуват наш патент за ветрогенератор

Откритието ще се използва първо в Австралия

Инж. Георги Тончев изобрети безшумен вятърен генератор, с който може да се захранва еднофамилна къща и тя да стане почти независима от външно електрозахранване. Откривателят съобщи още, че към вертикалноосевия вятърен генератор са проявили интерес китайски производители. Те имали поръчка да строят екоселище в Австралия, където сградите ще се захранват от възобновяеми енергийни източници.
Китайците най-вероятно ще произвеждат генератори с мощност от 1 киловат, които ще са комбинирани с хибридна инсталация от слънчеви колектори за топла вода и фотоволтаици. Първият етап на проекта е за 6000 къщи в Австралия, уточни Тончев.
Инж. Тончев е автор на много патенти в сферата на възобновяемите енергийни източници. Преди време един от тях - за технологично управление на вятърни паркове, е бил закупен от американската “Дженерал електрик”.
Вертикалноосевият вятърен генератор е подходящ за градски условия, защото е тих за разлика от известните перки, които могат да се инсталират най-малко на 500 м от последната къща на селището. Предимството на вертикалния генератор е, че може да се разполага на много по-малка височина и скоростта му на въртене е ниска - 20-30 м за секунда. Поради тези причини той е безопасен за прелетните птици. Този тип генератори имат голямото предимство да работят и при много слаб вятър и са удобни за експлоатация. Подобно устройство може да се инсталира на балкона на кооперацията или на покрива и да осигурява част от консумацията на електричеството в домакинството. Така на практика загубите от преноса на енергията са равни на нула. Малките вятърни генератори са много подходящи за отдалечени зони, където няма постоянно електрозахранване.
Според инж. Тончев генераторът може да бъде с най-различна мощност, като напр. 30 кВт за захранване на малки производства. Съществува проект за вертикалноосев вятърен генератор с мощност от 9 мегавата, съобщи изобретателят. Предимство на този тип турбина е и по-ниската себестойност на произвежданото електричество - около 11 ст. за Квтч, срещу 16 за по-популярните засега хоризонтални с големите витла.
Лопатите на машината на Тончев са защитени с 3 патента и се въртят не само оказвайки съпротивление на вятъра. Те имат формата на самолетно крило с отвор между плоскостите, като едната от тях е с отвори. Това дава възможност да се използва и реактивната сила на излизащия от вътрешността на лопатата въздух.

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.