February
27

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) освобождава управителите на етажната собственост от задължение за регистрация като администратори на лични данни.

Това съобщиха от пресцентъра на комисията, на който се позова БТА. С решението си комисията указва на управителите да събират в книгата на собствениците само трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.

На практика решението на комисията означава, че в книгата на собствениците няма да се записват единни граждански номера.

Комисията е издала задължително предписание на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да приведе образеца на книгата на собствениците в жилищна сграда в режим на етажна собственост, утвърден с негова заповед от 15 юни 2009 г.

www.dir.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.