March
9

Как се предоговаря заем

Публикувано в: Ипотечни кредити от Антон Илиев

ВЛАДИМИР КАРОЛЕВ

Икономическата криза в България доведе до ръст на необслужваните кредити.

По данни на БНБ към 31.12.2009 кредитите, необслужвани до 30 дни (по класификацията на БНБ “експозиции под наблюдение”), са 3,6 милиарда лева, докато една година по-рано са били 1,15 милиарда лева.

Няма риск за банките, но има за хората

Начислените провизии в банковата система за загуби от обезценка на кредити също са нараснали и към 31.12.2009 г. са 2,07 милиарда лева (3.5% от кредитния потрфейл на банките) при 1,17 милиарда лева (2% от кредитния потрфейл на банките) в края на 2008 година.

По оценка на БНБ през 2009 г. при всеки процент спад на брутния вътрешен продукт е имало 0,6% увеличение на лошите кредити с просрочие над 90 дни. Банковата система в България е много добре капитализирана, а лошите кредити провизирани над 80% така, че няма никакъв риск за системата. Не така обаче стои въпросът с много фирми и граждани, получили кредити, които сега не могат да обслужват.

Банките понякога незаслужено са атакувани, че с политиката си водели до фалит на клиентите, които искали да бъдат изрядни, но не можели поради икономическата криза.

Бизнесът на банките не е да вземат обезпечението. Те нямат никакъв интерес клиентите им да не обслужват кредита, защото трябва да направят провизии, което е директна загуба.

Всъщност банките имат интерес да предоговорят заема, преди той да е станал просрочен. За съжаление често получилите заем искат предоговаряне, след като заемът е в просрочие и кредитната им история се е влошила.

Рефинансирането води до загуби

Често кредитополучатели, които виждат, че ще имат затруднения при обслужването на заем, се опитват да го рефинансират, отивайки в друга банка. В повечето случаи това е невъзможно и води само до загуба на време и усилия. А и рядко рефинансирането, особено като се вземат предвид някои такси (например таксите за предсрочно погасяване, за ангажимент и за администриране) може да се направи при по-добра цена. Често кредитополучателят се фокусира само върху търсене на кредит с по-ниска годишна лихва, докато трябва да се търси кредит с по-нисък годишен процент на разходите (ГПР), който представлява общата цена на кредита - лихвата плюс дължимите такси и комисиони.

По-добрата възможност

Предоговарянето на кредит е по-добрата възможност от рефинансирането. Банките подхождат индивидуално към клиентите и са склонни да предложат схема, по която заемополучателят да може да продължи да погасява кредита си.

Възможни са различни варианти за облекчаването на обслужването на заема. Една от тях е разсрочване на кредита, като по този начин се намалява размерът на месечната погасителна вноска. Много по-лесно се договаря разсрочване с 2 години, защото за по-дълъг период банката трябва да начисли провизия и по този начин да реализира загуба. Друга възможност е договаряне на гратисен период през който се заплаща само лихвата или само част от главницата, като лихвата са капитализира и добавя към неизплатената главница. В повечето случаи банките не вземат комисиони за предоговаряне на кредити освен някои такси, свързани с външни услуги - например за оценка на обезпечение при предоговаряне на ипотечен кредит.

С ипотека могат да се платят други задължения

Физически лица, които имат например апартамент, могат да вземат дългосрочен ипотечен кредит (за около 70% от стойността на жилището си, ако не е панелка, и около 40-50% за панел), с който да изплатят други свои задължения - потребителски кредити, лизинг за автомобили… Например безсмислено е, ако притежавате собствен дом, срещу който може да се вземе дългосрочен ипотечен кредит днес при ГПР 9-12%, да обслужвате потребителски кредити с по-високи лихви или да имате неизплатени суми по кредитни карти, при които понякога лихвите са над 20%.

Заемите - само в евро

Ето и два практични съвета. Не вземайте кредити в лева или в друга валута, различна от еврото. А ако трябва да предоговаряте левов заем, превалутирайте кредита си в евро - би трябвало да получите по-ниска лихва. Убеден съм, че когато влезем в еврозоната, левът ще бъде заменен с евро по сегашния фиксиран курс. Няма смисъл да имате кредити в лева и да плащате по-висок лихвен процент. Не вземайте и кредити в долари или швейцарски франкове (особено средно- и дългосрочни), макар че днес лихвите по кредитите в тези валути изглеждат привлекателни. Спекулирането с валутни курсове е високорискова дейност и е работа за професионални валутни специалисти.

www.24chasa.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.