April
20

Таксите на банките - част I

Публикувано в: Ипотечни кредити от Антон Илиев

В резултат от нарастването на лошите кредите у нас, банките търсят начини да компенсират загубите, било чрез увеличение на лихвени проценти по кредити, било чрез повишения на таксите и комисионните по различните видове продукти.

Напоследък няколко от големите банки актуализираха тарифите си, като Profit.bg направи справка за шестте най-големи банки в България, покриващи близо 2/3 от пазара у нас. Това са Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Юробанк И Еф Джи, Райфайзенбанк и ПИБ.

Извадката е направена за таксите и комисионите върху стандартни разплащателни сметки (РС) в лева на физически лица, както и лихвите начислявани по тях. В следващи материали ще представим какви са разходите и по други продукти.

Сред шестте банки единствено ДСК не взема такса при откриване на сметката. При останалите пет тя варира между 2 и 5 лева.

Вече всички от посочените банки начисляват месечна такса за обслужване и поддръжка на сметката. Най-евтино е в ПИБ - 30 стотинки, а най-скъпо излиза да държите сметка в Уникредит - 2.50 лв. При ДСК има две тарифи, 1.15 и 1.40 лв., като по-ниската е при издадена дебитна карта към сметката.

Закриването на РС отново е най-скъпо в Уникредит - 12 лв. При ОББ, ПИБ и Юробанк И Еф Джи няма такси, а при Райфайзенбанк и ДСК също отпадат, ако сметката е откривана преди повече от 12 месеца. В противен случай налогът съответно е 10 и 2 лв.

Тегленото на пари от сметка излиза най-евтино в ПИБ - 0.2% за суми от над 5000 лв. В ОББ няма долна граница, като комисионата е за всякакви суми от 0.3%, но е ограничена до 100 лв.

В същото време в ДСК Банк няма такава горна граница, като процента зависи дали предварително клиентът е дал заявка за тегленето, но става дума за суми над 3000 лв.. Комисионната такса със заявка е 0.3%, а без 0.4%, съответно с минимални прагове от 6 и 15 лв. Две ставки имаме и при Юробанк, отново при тегления с предизвестие и без. По-точна разбивка може да видите долу в таблиците.

Лихвите, който начисляват банките са минимални по принцип по РС, четири от шестте плащат 0.1% по балансите, а ДСК и ОББ - 0.2 на сто.

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.