May
14

В края на март 2010 г. общият брой на депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД достига 12.905 млн. броя, като отбелязва годишен темп на прираст от 0.4% при 0.7% в края на декември 2009 г.

Размерът им e 37.179 млрд. лева, като нараства със 7.4% на годишна база в сравнение с 2.7% годишен ръст в края на декември 2009 г. В края на март 2010 г. броят на тези депозити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 2.5%, а размерът им нараства с 2.3%.

Годишният темп на прираст на броя депозити на сектор Домакинства и НТООД е 0.6%, като достигат 12.452 млн. броя при 0.9% годишен ръст в края на декември 2009 г. При Нефинансовите предприятия броят депозити намалява с 3.1% на годишна база, като достигат 452.8 хил.бр., при годишен спад от 4.9% в края на декември 2009 г.

Размерът на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 25.043 млрд. лв. в края на март 2010 г., като годишният им темп на нарастване е 12% при 10.9% годишен ръст в края на декември 2009 г. В края на март 2010 г. броят на тези депозити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 2.6%, а размерът им нараства с 2.9%.

При сектор Нефинансови предприятия обемът на депозитите възлиза на 12.136 млрд. лева, като на годишна база той намалява с 0.9%, при 10.5% годишен спад в края на предходното тримесечие. Броят на тези депозити спрямо края на декември 2009 г. намалява с 2%, а обемът им нараства с 1.1%.

Към края на първото тримесечие на 2010 г. общият брой кредити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД достига 2.982 млн. броя, като на годишна база намалява с 1%, в сравнение с 0.5% годишен спад в края на декември 2009 г.

Общият им размер e 49.817 млрд. лева, като нараства с 2.3% на годишна база в сравнение с 3.6% годишен ръст към края на декември 2009 г. В края на март 2010 г. броят на тези кредити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 0.8%, а размерът им бележи спад от 0.5%.

В края на март 2010 г. броят кредити на сектор Домакинства и НТООД2 намалява с 1% на годишна база, като достигат 2.856 млн. броя, при 0.4% годишен спад в края на четвъртото тримесечие на 2009 г.

При Нефинансовите предприятия броят кредити намалява на годишна база с 2.4% в края на март 2010 г., като достига 125.6 хил. бр., при годишен спад от 1.7% в края на предходното тримесечие.

Размерът на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 4.4% при 5.8% годишен ръст към края на предходното тримесечие, достигайки 19.062 млрд. лева. В края на март 2010 г. в сравнение с края на декември 2009 г. броят на тези кредити намалява с 0.8%, а размерът им бележи спад от 0.4%.

При сектор Нефинансови предприятия размерът на кредитите на годишна база нараства с 1.1%, като достигат 30.755 млрд. лева, в сравнение с 2.3% годишен ръст към края на декември 2009 г. Броят кредити на Нефинансовите предприятия спрямо края на предходното тримесечие намалява с 0.7%, а размерът им бележи спад от 0.6%.

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.