May
18

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през април е бил в размер на 38 хил. евро. Това представлява известен спад спрямо предходните месеци и се дължи на покупката на по-малки и евтини апартаменти, отчитат от консултантската компания “Кредит център” в месечния си анализ за април.

Най-големи по размер заеми за жилище са изтеглени в София - средно по 43 320 евро. В сравнение с март това е с около 2 хил. евро по-малко. Във Варна средният размер на кредитите е 39 470 евро, а най-ниска е средната стойност на кредитите в Пловдив - 26 430 евро. Статистиката сочи още, че 92% от всички ипотечни заеми, получени през април, са в евро.

Близо 50% от всички кредити са изтеглени от хора на възраст между 26 и 35 г. В 43 на сто от случаите банките са одобрили суми от порядъка на 10-30 хил. евро. Според “Кредит център” обаче продължава да се наблюдава ръст на заемите от 30 до 50 хил. евро. През април техният дял вече е 40%. Най-много клиенти са избрали срок на погасяване от 16 до 20 г. - над 36%, близо 30% пък са предпочели да се издължат на банката до 15 г.

През април няма отпуснат ипотечен кредит, който да покрива на 100% стойността на закупеното жилище сочат още данните на консултантската компания. Едва на 3,1% от получилите ипотечен заем са отпуснати между 80 и 90%. Най-много (над 30 на сто) остават кредитополучателите, които финансират със заем между 50% и 60% от цената на жилището.

Статистиката на “Кредит център” сочи още, че 63,9% от домакинствата, на които е отпуснат ипотечен заем, са с доходи от 1500 лв. до 2500 лв. С доходи до 4000 лв. са 21,6 на сто от одобрените кредитополучатели. Процентът на домакинствата с отпуснат през април ипотечен заем, в чийто семеен бюджет влизат съответно под 1500 лв. и над 4500 лв., е почти еднакъв - 7%.

За да са сигурни в реалната стойност на имота, клиентите все по-често прибягват до изготвянето на пазарна оценка, преди да подпишат предварителния договор за покупка на имота. Това им позволява да получат сигурност, че сделката им ще бъде финансирана от банката с необходимата им сума, за да закупят имота, и ги предпазва от грешка, която може да доведе и до загуба на капарото, обясни Тихомир Тошев, изпълнителен директор на “Кредит център”. „Притежаването на официална оценка ще ви спести много неприятности - риска да платите повече, отколкото си струва, от една страна, и опасността банката да ви откаже исканото финансиране, от друга”, съветва още Тошев.

www.monitor.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.