June
1

Лихвите по повечето кредити  продължават да вървят нагоре и през април, а тези по депозити намаляват, става ясно от статистиката на БНБ. Сега повишенията са по-минимални в сравнение с предишните месеци и са в рамките до 1 процентен пункт. В разгара на кризата отведнъж те скочиха с по над 2-3% и растяха в продължение на 1,5 г.

С 0,2 на сто до 13,12% са се повишили новите потребителски кредити в левове през април тази година спрямо същия месец на 2009-а. За месец увеличението е с 0,12%. (Виж таблицата).

Годишният процент на разходите е стигнал 14,38%, или с 0,36 на сто повече за година. През този срок жилищните заеми в евро са се оскъпили с 0,27 до 8,48%. Лихвите по съществуващите потребителски заеми в национална валута също са се вдигнали - до 12,36%, а по жилищните в евро – до 8,15%. Най-скъп остава овърдрафтът - 15,53%.

Има и заеми, при които се отчита намаление на лихвите. Това са предимно някои новоотпуснати жилищни. През април спрямо март лихвите по тези в левове и в евро са намалели съответно с 0,17 и 0,22%. Вероятната причина са промоциите на банките по тези продукти. На годишна база лихвата по старите жилищни кредити в левове пада до 9,41 на сто. Депозитите обаче стават все по-неизгодни. За година лихвите в левове за домакинствата са паднали до 6,36%, а в евро до 5,33 на сто. За 30 дни надбавката по новодоговорените влогове пада съответно с 0,24 и 0,23%. От данните на БНБ става ясно още, че печалбата на банките се е повишила с 48 млн. лв. през април спрямо март 2010 г. Така тя е стигнала 218 млн. лв. Според Централната банка системата остава стабилна.

Всяка банка имала нужната ликвидност да обслужва задълженията си към клиентите. При повечето приходите надхвърляли разходите за дейността и обезценка на кредити.

www.24chasa.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.