June
7

Резюме

Дошъл ли е подходящият момент за въвеждане на състезателния принцип за продажба на имот?

В условията на криза и съчетанието от ниска ликвидност и висок процент на необслужваните кредити, е дошъл подходящият момент за въвеждане на състезателния принцип за продажба на имот.

Защо сега?

Основната предпоставка за провеждане на частен търг точно в този момент е, че собствениците на недвижим имот търсещи продажба в кратък срок нямат друга алтернатива за постигане на по-оптимален за тях резултат. Състезанието е честна игра, която дава реална оценка на моментното състояние на пазара и е абсолютно точен измерител на стойността, когато факторът „време” е от важно значение.

От началото на 2009 г. сайта www.targ.bg даде възможност на над 100 000 посетители да се запознаят на достъпен език с тръжните процедури, които до този момент се провеждат основно от съдебни изпълнители и от държавни и местни структури. Наблюденията ни са, че потребителите все по-рядко слагат равенство в аналогията „търг = нямам шанс”.

ТЪРГ.БГ, като информационен сайт - лидер в областта на търговете за недвижима собственост и „Алмарк”, като специализирано консултантско дружество - лидер в сектора „търгове&имоти”, предприемат съвместна инициатива за популяризиране на този метод на продажба. Те дават възможност за продажба на имот, която е адекватна на икономическата обстановка и моментното пазарно състояние в сектора.

Какво може да се постигне с продажба чрез тръжна процедура?

Може да се постигне преди всичко продажба в кратък срок при оптимална цена! Към момента е трудно да бъде определена реалната стойност на имот, обявен за продажба. Ежедневно бълваната информация с абсолютно противоположен характер, създава противоречиви реакции в пазара на недвижими имоти:

От: кризата свърши, пазара е на дъното, тръгваме на горе, кредитирането се възобнови, лихвите падат и т.н.

До: кризата тепърва започва, има скрита безработица, лихвите са високи, цените ще падат още, необслужваните кредити се увеличават, банките подпират пазара и т.н.

Това обърква както собствениците на имоти обявили ги за продажба, така и хората, на които предстои покупка на имот. Търгът е метод, който в кратък срок води до резултат, който в крайна сметка е определен от страните участници в състезанието.

Как да се определи начална цена?

Началната цена е определящ фактор за атрактивността и съсредоточаването на интереса на потенциалните купувачи върху обекта на търга. Фактите сочат, че колкото по–атрактивна е началната цена, толкова повече участници се включват в наддаването и толкова по–добър е крайният резултат за продавача.

Съществува и риск да се яви един участник, и имота да бъде продаден на начално обявената цена. Поради тази причина, при определянето на началната цена се търси съчетание между атрактивност и минимум, който задоволява потребността на продавача. Този риск може да бъде избегнат чрез провеждане на „Холандски търг” при, който като начална цена се поставя средната офертна цена за подобен тип имоти, като „наддаването” е със стъпка надолу и е поставен долен праг, който отново е минимума, срещу който собственикът е готов да продаде имота.

Например за двустаен апартамент за даден район средната офертна цена е 50 000 Е. Долната граница, при която собственикът е готов да продаде имота е 42 000 Е. Търгът стартира от цена 50 000 Е със стъпка надолу от 200 Е, като всеки от участниците във всеки един момент може да изяви желание да закупи имота на цената, която го устройва. Колкото по–ниска става цената, толкова по–голям е рискът за всеки от участниците да бъде изпреварен от конкурентите си.

Класическият метод избран от „Алмарк”

За съжаление този тип „Холандски търг” не е популярен в страната и първият търг, който ще бъде проведен от „Алмарк” ЕООД е по познатият, класически метод, а именно - ниска начална цена и явно наддаване, като при явяването на само един участник същият закупува имота на начално обявената цена.

Основният плюс на частния търг е неговата доброволност - тук имаме собственик, който доброволно се разделя със собствеността си и прилагане на абсолютно либерални правила, даващи спокойствие на участниците в наддаването. Частният търг е голямо предимство за собственикът, който вижда, че няма да може да обслужва кредитите си и че има риск имота да бъде принудително продаден. Това повишава шансовете му да излезе от ситуацията с оптимален резултат.

Времето за популяризация за провеждането на търг се определя според целите на заданието, което може да бъде и по–дълго от един месец. Всеки от участниците има пълен достъп до документацията, касаеща собствеността, за да си направи необходимите проучвания, а огледите на имота са практически без ограничения. И не на последно място - всеки от участниците има възможност да закупи имота чрез кредит, като за целта е предвидено достатъчно време след приключването на търга.

Дали начинанието ще бъде успешно ще разберем на  15.07.2010 г., когато ще бъде проведен търга!

www.targ.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.