January
18

Президент

Публикувано в: Правни казуси от Борис Тодоров

Президент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Президентът на републиката е държавен глава и представлява Република България в международните отношения.

2. Назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите  представителства и постоянните представители на Република България при   международни организации по предложение на Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в страната;
3. сключва международни договори в случаите, определени със закон.

4. Назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон;

5.Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България.
6. Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и         удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет.
7. Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут се определя със закон.

Членове на Консултативния съвет за национална сигурност са:
1. председателят на Народното събрание;
2. министър-председателят;
3. министърът на отбраната;
4. министърът на вътрешните работи;
5. министърът на външните работи;
6. министърът на финансите;
7. началникът на Генералния щаб на Българската армия;
8. по един представител от всяка парламентарна група.
8. Президентът обявява обща или частична мобилизация по предложение на Министерския съвет в съответствие със закона.
9. Президентът обявява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, за да се произнесе по решението.

10. Не подлежат на приподписване указите, с които президентът:
10.1. назначава служебно правителство;
10.2. възлага проучвателен мандат за образуване на правителство;
10.3. разпуска Народното събрание;
10.4. връща закон, гласуван от Народното събрание за повторно обсъждане;
10.5. определя организацията и реда на дейност на службите към Президентството и назначава персонала;
10.6. насрочва избори и референдум;
10.7. обнародва законите.

11. насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание.
12. информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.
Президентът след консултации с парламентарните групи възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство.

13. В случаите на ал. 5 и 6( Конституция) президентът не може да разпуска Народното събрание през последните три месеца от своя мандат. Ако в този срок парламентът не може да състави правителство, президентът назначава служебно правителство.

14.В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано.
14.1. Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители.
14.2. Повторно приетият от Народното събрание закон се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.

15. отправя обръщения към народа и Народното събрание.

16. В изпълнение на своите правомощия президентът издава укази, отправя обръщения и послания.
17. Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
18. награждава с ордени и медали;
19. дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;
20. предоставя убежище;
21. упражнява право на помилване

22. опрощава несъбираеми държавни вземания;
23. наименува обекти с национално значение и населени места;

Президентът на Републиката назначава:

1.Четирима съдии от състава на Конституционния съд от общо 12;

2.Трима членове от Управителния съвет на БНБ;

3.Всички членове на Централни избирателни комисии (ЦИК, ЦИКМИ и ЦИКЕП);

4.Един член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 5.Четирима членове на Съвета за електронни медии;

6. Един член на Комисията за регулиране на съобщенията;

7. Четирима членове на Комисията за защита от дискриминация.

8.Ръководители на дипломатическите представителства и постоянните представители на   Република България при международни организации (по предложение на Министерски съвет); 9. Председателя на Върховния касационен съд (по предложение на Висшия съдебен съвет); 10.Председателя на Върховния административен съд (по предложение на Висшия съдебен съвет);

11.Главния прокурор (по предложение на Висшия съдебен съвет);

12. Главен секретар на МВР (по предложение на Министерски съвет);

13. Началник на отбраната (по предложение на Министерски съвет);

14.Висшия команден състав на въоръжените сили (по предложение на Министерски съвет);

15. Председателя на ДАНС (по предложение на Министерски съвет);

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.