July
9

Земеделската земя е секторът от недвижимите имоти, който инвеститорите очакват да регистрира най-голям ръст през тази година, сочи анкета на Profit.bg.

Той е посочен като най-перспективен измежду пет такива - жилищни имоти, търговски площи, офиси и индустриални имоти.

Според 42.86% от анкетираните земеделските имоти носят в себе си най-голям потенциал за ръст през тази година, като процентът значително превишава този на всички останали сектори.

Далеч назад, със 17.39%, втори в класацията остава секторът на индустриалните имоти, сочи още анкетата, направена сред 322 потребители.

Единомислието най-вероятно се дължи на факта, че секторът на традиционните недвижими имоти е “изтощен” за по-нататъшен значителен ръст след силното му повишение през последните няколко години.

Това се доказва и от значителното забавяне през първото тримесечие на годината, особено при жилищните имоти.

Секторът на търговските площи и офисите пък се очаква да бъде засегнат от изтеглянето на чуждестранните институционални инвеститори заради кризата, обхванала пазарите на недвижими имоти в Европа.

Офисите са посочени на трето място като най-перспективни, според 16.15% от анкетираните, следвани от жилищните имоти с 12.11% и търговските имоти с 11.49%.

На този фон, относително ниските цени на земеделската земя, в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа и Западна Европа, дава надежда на инвеститорите, че секторът има потенциал за значително разрастване.

Засиленият напоследък инвеститорски интерес от страна, както на местни, така и на чуждестранни индивидуални и институционални инвеститори, както и традициите на страната ни в сектора на земеделието, са други фактори, които предопределят този оптимизъм по отношение на сектора на земеделската земя.

Теодор Минчев

www.profit.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.