May
31

 

                                               НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление на бланка на общината.

2. Актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта

3. Документ за собственост, а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;

4. Декларация за периода, в който е завършена сградата /нотариално заверена, прилага се в оригинал/.

5. Копия от одобрен проекти/или разрешение за строеж, позволителен билет и др.

6. Геодезическо заснемане на сградите, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, площи и отстояния до имотни и регулационни граници;

7. Конструктивно становище изработено от правоспособен инженер конструктор.

8. При намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти)

9. Снимков материал на обекта. Заснема се от всички страни и се прилагат снимките.

10. Други - ще ви бъдат посочени от експерта при когото е разпределена преписката.

Какви документи са необходими за сделка с имот?

 

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.