August
26

2,1% са необслужваните заеми за покупка на дом

С 50%, до 7 милиарда лева, нараснаха жилищните кредити  на годишна база, сочи статистиката на Българската народна банка за юли 2008 г. Лошите жилищни кредити имат дял от 2,1%, колкото и преди година, уточни Investor.bg. Данните за юни отчетоха 53,3 на сто ръст на жилищните кредити на годишна база. Годишният прираст на потребителските кредити към края на юли е 47,2% и 47,3% през юни тази година. Лошите кредити в този сегмент за юли са с дял от 4% спрямо 4,1% година по-рано
Към края на юли кредитите на домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, възлизат на 16,860 млрд. лв., като нарастват с 48,5% спрямо същия месец на 2007 г. През юни заемите в този сегмент отчетоха годишен ръст от 48,9%.
Нетните вътрешни активи на банковата система са в размер на 39,146 млрд. лв., като се увеличават с 47,8% спрямо същия месец на 2007 г. Годишният темп на прираст на основния им компонент - вътрешният кредит, е 46,8% при 47,8% през юни тази година. На годишна база вземанията от  неправителствения сектор нарастват с 51,2% в сравнение с 52% през юни. В края на юли 2008 г. вземанията по кредити за неправителствения сектор възлизат на 45,899 млрд. лв. (71,5% от БВП) и годишният им темп на прираст е 52,8%. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 55% на годишна база през юли и в края на месеца достигат 28,523 млрд. лв. (44,4% от БВП).
Общият обем на кредитите за финансови предприятия е 517 млн. лв. в края на юли 2008 г. и в сравнение с юли 2007 г. нараства с 79,6%. През юни годишното увеличение е било 99,5.
През юли 2008 г. годишният прираст на широките пари (паричния агрегат М3) е 23,8% при  24,4% през юни. В края на юли обемът им възлиза на 45,040 млрд. лв. (70,2% от БВП).
Нетните чуждестранни активи възлизат на 17,399 млрд. лв. в края на юли т. г., като на годишна база се понижават с 6,3% при 6,1% спад през юни. Темпът на годишен прираст на чуждестранните активи е 27,9% през юли тази година в сравнение с 29,5% през юни, а на чуждестранните пасиви - 108,6% през юли и 110,2% през юни 2008 г.

www.monitor.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.