January
27

 

Много е красиво зимата когато всичко е бяло, но трябва много да се внимава с ледените висулки, които могат да убият човек. Вчера от сградата в която се помещава офиса на бутикова агенция за недвижими имоти ТБМ2 се бяха появили няколко доста големи висулки, които застрашаваха в не се знае кой точно момент, което си беше риск. Няколко доста големи парчета вече се бяха разбили на земята за щастие без да навредят на никого. Пропуснахме да направим снимки на размерите на висулките, които бяха шокиращо дебели, но при следващия по-обилен снеговалеж (след няколко дни) ситуацията може да се повтори. Оказва се че задължението тези висулки да бъдат премахнати е на собствениците на имота от който те висят. Дали собственика е един или са много няма значение. Но реално ако висулките са на място, което е трудно достъпно, а в същото време са животозастрашаващи то тогава трябва да се обърнете към Гражданска защита или пожарната да ги обезвредят. Така направихме и ние вчера, но не без съдействието на фирма Енерджи Хаус - ЕООД които предлагат и такава услуга за премахване на висулки от трудно достъпни места. Ние най-сърдечно им благодарим за съдействието, което ни оказаха и горещо ви ги препоръчваме!

На първо време ако висулките са трудно достъпни е добре да се сложи табела, която да предупреждава за тази опасност (табела или поне надпис). Освен това се оказва, че има и глоби за висящите ледени висулки.

0
January
25

Ceb.bg е за всички, които имат проблем с недвижим имот и търсят решение. Той е и за тези, които могат и знаят как да решат подобен проблем.

Ceb.bg дава поле за изява на знаещите специалисти от сферата на недвижимите имоти. Те могат да покажат знания, опит, умения и да бъдат полезни на потребителите. Именно въз основа на полезност, качествени отговори и интересни съвети всеки може да спечели доверието на клиента.

Всеки потребител на ceb.bg има уникалната засега възможност да опознае специалиста, с когото ще работи и да направи информиран избор.

Решението за това дали даден брокер, посредник, консултант и т.н. да бъде нает ще бъде заради доказана компетентност, а не поради шумна реклама и изкуствено поддържан имидж.

Всеки може да пита всеки за всичко и да направи извод за себе си.
Ceb.bg разполага и със собствена рейтингова система, която да улесни търсенето.

Бутикова агенция за недвижими имоти ТБМ2 винаги се старае да бъде сред лидерите и винаги успява.

Можете да намерите отговори на много от вашите въпроси тук.

0
January
18

Президент

Публикувано в: Правни казуси от Борис Тодоров

Президент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Президентът на републиката е държавен глава и представлява Република България в международните отношения.

2. Назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите  представителства и постоянните представители на Република България при   международни организации по предложение на Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в страната;
3. сключва международни договори в случаите, определени със закон.

4. Назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон;

5.Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България.
6. Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и         удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет.
7. Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут се определя със закон.

Членове на Консултативния съвет за национална сигурност са:
1. председателят на Народното събрание;
2. министър-председателят;
3. министърът на отбраната;
4. министърът на вътрешните работи;
5. министърът на външните работи;
6. министърът на финансите;
7. началникът на Генералния щаб на Българската армия;
8. по един представител от всяка парламентарна група.
8. Президентът обявява обща или частична мобилизация по предложение на Министерския съвет в съответствие със закона.
9. Президентът обявява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, за да се произнесе по решението.

10. Не подлежат на приподписване указите, с които президентът:
10.1. назначава служебно правителство;
10.2. възлага проучвателен мандат за образуване на правителство;
10.3. разпуска Народното събрание;
10.4. връща закон, гласуван от Народното събрание за повторно обсъждане;
10.5. определя организацията и реда на дейност на службите към Президентството и назначава персонала;
10.6. насрочва избори и референдум;
10.7. обнародва законите.

11. насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание.
12. информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.
Президентът след консултации с парламентарните групи възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство.

13. В случаите на ал. 5 и 6( Конституция) президентът не може да разпуска Народното събрание през последните три месеца от своя мандат. Ако в този срок парламентът не може да състави правителство, президентът назначава служебно правителство.

14.В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано.
14.1. Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители.
14.2. Повторно приетият от Народното събрание закон се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.

15. отправя обръщения към народа и Народното събрание.

16. В изпълнение на своите правомощия президентът издава укази, отправя обръщения и послания.
17. Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
18. награждава с ордени и медали;
19. дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;
20. предоставя убежище;
21. упражнява право на помилване

22. опрощава несъбираеми държавни вземания;
23. наименува обекти с национално значение и населени места;

Президентът на Републиката назначава:

1.Четирима съдии от състава на Конституционния съд от общо 12;

2.Трима членове от Управителния съвет на БНБ;

3.Всички членове на Централни избирателни комисии (ЦИК, ЦИКМИ и ЦИКЕП);

4.Един член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 5.Четирима членове на Съвета за електронни медии;

6. Един член на Комисията за регулиране на съобщенията;

7. Четирима членове на Комисията за защита от дискриминация.

8.Ръководители на дипломатическите представителства и постоянните представители на   Република България при международни организации (по предложение на Министерски съвет); 9. Председателя на Върховния касационен съд (по предложение на Висшия съдебен съвет); 10.Председателя на Върховния административен съд (по предложение на Висшия съдебен съвет);

11.Главния прокурор (по предложение на Висшия съдебен съвет);

12. Главен секретар на МВР (по предложение на Министерски съвет);

13. Началник на отбраната (по предложение на Министерски съвет);

14.Висшия команден състав на въоръжените сили (по предложение на Министерски съвет);

15. Председателя на ДАНС (по предложение на Министерски съвет);

0
January
18

  Наказателни дела

 Делят се на дела от общ характрер (ОХ), когато държавата обвинява някого в престъпление, чрез обвинителен акт, подготвен от прокуратурата. Преди делото да влезе в съда, процесът минава през задължителната досъдебна фаза – предварително разследване.

Когато става дума за по-леко наказуеми престъпления, с по-ниска обществена опасност, е предвидено пострадалият сам да може да бъде инициатор на процеса и да заведе наказателно дело от частен характер (ЧХ). :

Наказателните частни дела (ЧД) са процеси по налагане мярка за неотклонение или за настаняване на хора за принудително лечение в болнично заведение.

Когато различни органи на държавната администрация санкционират граждани или юридически лица за тяхно протиоправно поведение, те имат право да обжалват пред съда. Тогава се образува наказателно дело от административен характер (АХ). Това са делата за пътно-транспортни проишествия, неплатени данъци, неуредени сметки за парно, ток, вода, телефон и т.н.

При извършване на престъпление прокуратурата образува наказателно производство, което протича в две фази - досъдебна и съдебна.

Досъдебното производство може да протече в две форми - предварително производство, при което разследването се води от следовател, и полицейско производство, при което разследващ орган е дознател – служител на МВР. Ръководството и контрола по отношение на всяко досъдебно производство се извършва от съответната прокуратура. Досъдебната фаза приключва с изготвяне на обвинителен акт от органите на прокуратурата.

Съдебното производство се образува от съда след като прокурорът предяви обвинителен акт. Прокурорът и обвиняемият могат поотделно да представят доказателства преди първото съдебно заседание. Съдът събира и проверява всички представени доказателства. Следват съдебните прения и се дава последна дума на подсъдимия. Съдът решава дали подсъдимият е виновен и постановява присъдата. Тя подлежи на обжалване или протест от страна на прокурора пред второинстанционния съд в 15-дневен срок.
В съдилищата се образуват и наказателни производства въз основа на частна тъжба от пострадалия. Този вид дела се допускат само при престъпленията, определени със закон (такива са делата за обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или от роднини). Тук няма досъдебно производство и не участва прокурор
.

Участници в процеса

ОБВИНЯЕМ

Лицето, срещу което е повдигнато обвинение.

Обвиняемият има следните права:

• Да научи в какво се обвинява и въз основа на какви доказателства;
• Да даде обяснения по обвинението;
• Да се запознае с делото и да прави необходимите извлечения;
• Да представи доказателства;
• Да участвува в наказателното производство;
• Да прави искания, бележки и възражения;
• Да се изказва последен;
• Да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство,
които накърняват неговите права и законни интереси;
• Да има защитник.

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ

Лицето, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител.

Молбата за участие в съдебното производство като частен обвинител може да бъде устна или писмена и се прави най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. Частният обвинител може да поддържа обвинението в съда и след като прокурорът го оттегли.

ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ

Лицето, пострадало от по-леко престъпление, може да повдига и да поддържа обвинение като частен тъжител.
Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса. Тя трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението.

ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ

Пострадалият и неговите наследници, учрежденията и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в наказателното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.
Молбата за предявяване на граждански иск може да бъде устна или писмена и се предявява най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. Той може да бъде предявен както срещу обвиняемия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.

ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК

Лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на обвиняемия, участвуват в наказателното производство като граждански ответници. 

ЗАЩИТНИК

“Защитник” може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия. Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:

• обвиняемият е непълнолетен
• обвиняемият страда от физически или психически недостатъци
• делото е за престъпление, за което се предвижда доживотен затвор или лишаване
от свобода не по-малко от десет години
• обвиняемият не владее български език
• интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник
• когато делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия обвиняемият не е в
състояние да заплати адвокатски хонорар

Когато задължително трябва да има защитник, съдът или досъдебни- ят орган назначават служебен адвокат. Той може да участвува в наказателното производство от момента на задържането на лицето или на привличането му в качеството на обвиняем. Работата му се заплаща от държавата, а не от подзащитния му.
Защитникът е длъжен да оказва правна помощ на обвиняемия и с цялата си дейност да съдействува за изясняване на всички фактически и правни положения, които са в полза на обвиняемия.

Органът на досъдебното производство (следователят или дознателят е длъжен да обясни на обвиняемия, че има право на защитник и му осигурява възможност да се свърже с него. Той не може да извършва никакви действия по разследването, докато не изпълни това си задължение.

ПОВЕРЕНИК

Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник, който да ги представлява в наказателното производство.

Видове съдилища

0
January
18

Съдебна система - Видове дела

Публикувано в: Правни казуси от Борис Тодоров

Видове дела

 

 Повечето дела в съдилищата са граждански

Делят се на трудово-стопански дела, дела за собственост – делби на имоти или произтичащи от договорни отношения – делби между съдружници, бракоразводни дела и т.н.
В теорията и практиката
на юристите се използва термина страни, за да се обозначат участниците в гражданския процес. Страна по определено дело може да бъде всеки човек. Всички ние сме определени в правото като физически лица. Страна може да бъде и частна фирма, неправителствена организация, някакво учреждение – това са юридически лица. И в двата случая обаче гражданското дело предполага подаване на искова молба от едната страна, наречена ищец срещу другата страна, наречена ответник. В исковата молба се посочва причината за недоволството на ищеца. 

При наказателните дела става дума за криминални престъпления

срещу лица или фирми, или за действия, които се считат опасни за обществото. Такива престъпления са убийство, кражба, грабеж, изнасилване, заплаха за поставена бомба измама и т.н. Такива са и престъпленията срещу Република България - измяна, диверсия, шпионаж и т.н.
Тези дела започват с наказате
лно преследване от държаната, чрез прокуратурата.
В наказателния процес страните се наричат по друг начин. Прокурорът е обвинител, а този, който е обвинен в извършване на престъпление е подсъдим. Пострадалата страна може да участва в процеса като граждански ищец и частен обвинител

Административните дела

имат за предмет административни актове, издадени от държавни организации, при изпълнение на възложените им функции. Страната ответник при тези дела винаги е организацията, издала атакувания акт. В специален закон са определени актовете, които подлежат на оспорване пред съд.

Граждански дела

Подсъдни на Софийски районен съд са:

•Неоценяеми искове
•Охранителни производства
•Дела с цена на иска (размер на претенцията) до 10 000 лв.
•Вещни искове
•Искове за издръжка

•Трудови спорове

За защита на лични и имуществени права, съдът е длъжен да разгледа и реши
всяка подадена в него молба.
СРС разглежда дела,
за които е налице едно от тези условия

• Местожителството или седалището на ответника е в София.
(Искът за издръжка мож
е да бъде предявен и по местожителството на ищеца)
• Местонахождението на поделение/клон на държавно учреждение или
юридическо лице е в София.
• Местонахождението на недвижимия имот е в София.
• Мястото на откриване на наследството, т.е. постоянният адрес на починалия,
е в София.
• Местоизвършването на деянието е в София.
• Ответникът не живее в България или е с неизвестно местожителство и няма
известен пълномощник или представител и местожителството на ищеца
е в София или ищецът няма местожителство в страната. 

 Предявяване на иск

 Гражданското дело започва с подаване на искова молба, която трябва да бъде написана на български език и да съдържа следното:

• Съда
• Името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или
пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца
и номера на факса и телекса, ако има такива
• Цената на иска, когато той е оценяем
• Изложение на обстоятелствата, на които се основава искът
• В какво се състои искането
• Подпис на лицето, което подава молбата.

В исковата молба ищецът е длъжен да посочи всички доказателства и да представи писмените доказателства за обстоятелствата, на които се основава искът.

Към исковата молба се представят:


• Пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник
• Вносна бележка за платени държавни такси и разноски, когато се дължат
такива
• Преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на
ответниците.

Ако исковата молба не отговаря на посочените изисквания, на ищеца се праща съобщение да отстрани допуснатите нередовности в седемдневен срок. Ако ищецът не отстрани в срок нередовностите в този срок, исковата молба заедно с приложенията се връщат. Ако адресът на ищеца е неизвестен, тя се съхранява в деловодството на съда, където ищецът може да я получи обратно.

Ако исковата молба и останалите документи отговарят на изискванията, преписите от нея и от приложенията към нея се връчват на ответника заедно с призовката за първото заседание.

Видове съдилища

0
January
17

                                           СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ СА:    

 

      
1 Районни
2 Окръжни
3 Апелативни
4 Военни
5.Върховен касационен съд
6.Върховен административен съд

7.Конституционен съд


При първоначално образуване делото се гледа от първоинстанционен съд. Ако се обжалва решението на първоинстанционното дело, се образува второинстанционно дело. При обжалването се гледа от трета или касационна инстанция.

1. Районен съд (РС)

е основен първоинстанционен съд.
В България има 113 районни съдилища.
Разглежда граждански, наказателни, както и административно-наказателни дела. Тук се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка и осиновяване, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10 000 лв. и делби на недвижимо имущество.

2. Окръжен съд (ОС)

В България техният брой е 28. Разположени са в областните центрове.В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища.
Ако определен човек или фирма са загубили дело в РС, те имат право даобжалват, като тричленен съдийски състав от ОС ще ревизира делото и ще прецени дали районният съдия е приложил правилно закона. ОС разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон. В София е създаден и Градски съд (ГС), с правата на ОС. Всички дела от РС се обжалват само пред ГС, а не пред ОС.
На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: 

Искове за установяване на бащинство
Искове по несъстоятелност
◊ Прекратяване на осиновяване
◊ Искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв.
◊ Искове за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на окръжния съд
◊ Жалби на граждани срещу административни актове
◊ Тежки престъпления, в т. ч. убийства, придобиване и държане на
наркотични вещества, изнасилвания, престъпления против Републиката.
◊ Регистрация на всички юридически лица със стопанска или нестопанска цел.

Окръжният съд гледа като трета (касационна) инстанция дела решени от районен съд, по жалби срещу наказателни постановления и решения на поземлените комисии (след като районният съд е постановил решение по жалбата).

3. Апелативен съд (АС)

Гледа дела, образувани по жалби срещу решенията на окръжните съдилища като първа инстанция. Трима съдии от АС преценяват дали колегата им от ОС е приложил правилно закона. В страната има 5 апелативни съдилища -  в Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново

 4. Военен съд

Разглежда като първа инстанция наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи или служители на МВР. За тези дела второинстанционен съд е Военно-апелативен съд. Компетентността на военните съдилища е определена със закон. Те са със статут на ОС. 

5. Върховен касационен съд (ВКС)

осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела.

6. Върховен административен съд (ВАС)

осъществява същата функция като ВКС, но само по прилагане на законите в административното правораздаване.
Има функция на първоинстанционен съд, когато става дума за дела по държавно- административни постановления – актове на Министерски съвет, на отделни министри и други актове, определени със закон.

Върховният съд е  третоинстанционно и последно ниво за съдебно разглеждане на спорове. Актовете му не подлежат на обжалване.

7. Конституционен съд -  Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията.

Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията и този закон.

Конституционният съд се състои от 12 съдии, 1/3 от които се избират от Народното събрание, 1/3 се назначават от президента на републиката и 1/3 се избира на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Мандатът на всеки съдия е 9 години.

Видове дела

Фалшиви обяви за имоти

0
January
17

Висш съдебен съвет

 Висшият съдебен съдбен се състои от 25 членове.

1.Председателят на Върховния касационен съд

2.Председателят на Върховния административен съд и

3.Главният прокурор

са по право негови членове.

Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт
            За членове на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж.
            Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.
            Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват
от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.
            Висшият съдебен съвет (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.):
1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
2. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;
3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
4. приема проекта на бюджет на съдебната власт;
5. определя обхвата и структурата на годишните доклади по чл. 84, т. 16 .
6.Висшият съдебен съвет (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, про
куратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание.
7. Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет(Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)  се прекратява при:
            1. подаване на оставка;
            2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
            3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
            4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.
8. (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет на негово място се избира друг от съответната квота, който довършва мандата.
9. Чл. 130а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Министърът на
правосъдието:
            1. предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет;
            2. управлява имуществото на съдебната власт;
            3. може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи;
            4. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
  
10. Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 85
от 2003 г., бр. 12 от 2007 г.) Решенията на Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи, както и предложенията, които той прави по чл. 129, ал. 2 , се приемат с тайно гласуване.
11. Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2003 г.) (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

ДЕЙСТВАЩ  В  МОМЕНТА ВСС (от 03.10.2007г.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  ВСС

Маргарита Попова - Министър на правосъдието

ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО

1.проф. д-р Лазар Груев - председател на ВКС от 21.11.2007 г.
2.Георги Колев - председател на ВАС
3.доц. Борис Велчев - главен прокурор от 23.02.2006 г.

КВОТА НА ПАРЛАМЕНТА

4.проф. д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС
5.Георги Гатев
6.Елена Митова
7.Костадинка Наумова
8.Марияна Дундова
9.Мая Кипринска
10Петър Стоянов
11.Светла Данова
12.Стефан Петров

КВОТА НА СЪДА

13.Божидар Сукнаров - етика
14.Галина Захарова - етика
15.Георги Шопов
16.Иван Колев

17.Цветанка Табанджова
18.Капка Костова

КВОТА НА ПРОКУРАТУРАТА

19.Вельо Велев
20.Пенка Маринова - заместник градски прокурор в Софийска градска прокуратура.
21.Радка Петрова - заместник окръжен прокурор на Перник
22.Цони Цонев - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора. председател на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет. Комисията по превенция на корупцията и професионалната етика към ВСС.

КВОТА НА СЛЕДСТВИЕТО
23.Пламен Стоилов - председател на Комисията по изпълнение мерките по организация работата по делата с висок обществен интерес

0
January
15

Нова година - нов късмет.

Публикувано в: От кухнята на офиса от Антон Илиев

През новата година за някои нов дом, за други нова квартира, а за трети реализиране на дългоочаквана продажба на имот. На всички наши клиенти пожелаваме да могат да си позволят почивка в този прекрасен хотел.

Сурва, сурва година,
весела, весела година!
Голям клас на нива,
червена ябълка в градина,
жълт мамул на леса,
голям грозд на лоза,
пълна къща със деца,
пълни обори със стока,
пълна кесия с пари!
Живо, здраво догодина,
догодина, до амина!

Сурва,сурва година,
здрава,здрава гърбина,
златен клас по нивята,
сладък плод за децата,
вечен мир на земята!

Сурва, сурва година!
Давай, татко, гърбина!
Дай, пък аз с меден глас
ще попея, ще разсмея
всички вас.
А пък ти извади
и с пара ме дари.
Сурва, сурва година,
давай татко гърбина.

Сурва, сурва година,
да е здрава гърбина,
агне бяло да блее,
медна круша да зрее.
Сурва, сурва година,
да е здрава гърбина,
златни да са житата,
здрави да са децата!

0
December
18

Скъпи приятели,

казваме приятели, защото нашите клиенти са и наши добри приятели :–) В духа на една добра, утвърдена традиция се обръщаме към вас, за да ви приветстваме във времето на най-светлите семейни празници. Въпреки, че е малко рано и ние все още сме на работа както и много от вас решихме да сме първи в пожеланията за идната година!

Вярваме, че мнозина ще изпратят 2010 година с хубави спомени, за сбъднати намерения и планове. Изминалата година беше градивна, добра, успешна за ТБМ2 и за нашите приятели.

Бутикова агенция за недвижими имоти ТБМ2 продължава да върви напред и нагоре. Фирмата ни се развива стабилно и устойчиво, утвърдихме се като добро име за коректност, професионализъм сред клиенти и колеги.

Както винаги посрещаме Нова година с надежда за по-добър живот на всеки, за повече късмет и радост във всяко семейство, във всеки дом, за благоденствие и плодородие по цялата българска земя.

Да е мирна, здрава, силна и щедра Новата 2011 година!

0
November
29

Време за сделки

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

Изключително активен период за сделки е периода - октомври до декември. Ако ни звъните на стационарните телефони и ние не отговаряме то това може да означава, че целия екия е по огледи, сделки, срещи и т.н. По същата причина много молим да не ни посещавате в офиса без да се обадите предварително, защото има вероятност да се разминем, а не ни се иска това да се случва. Лудницата е пълна и ще е такава до коледните празници. Всички задачи, които можем да отложим за януари ги отлагаме :–)

0