January
26

С над 10 по-малко са се свили цените на имотите в България през последната четвърт на годината. Пети пореден тримесечен спад регистрират цените на имотите в България, показват данните на Националния статистически институт, а цените са се върнали на най-ниските си нива от началото на 2007 г. досега. Това е вторият годишен спад от началото на статистиката през 1993 г. след 1.6% поевтиняване на имотите през 2000 г.

Според оповестената информация средната цена на кв. м. застроена площ в България през третото тримесечие на годината е била 1001.72 лв. Това е най-ниската цена на от последната четвърт на 2006 г., когато средната стойност е била 988.17 лв. за кв. м. На годишна база цените на имотите в България са се свили с 26.3%, а на тримесечна - с 1.9%, което е най-малкият спад на индекса за цялата минала година. Това е и най-малкият спад на тримесечна база от края на 2008 г. насам, когато започна контракцията на цените според НСИ.

През първото тримесечие на миналата година статистиката отчете спад на цените от 12.4%, през второто свиването бе с 9.7%, а през третата четвърт средната стойност на имотите в България е намаляла с почти 5%, показва още статистиката. Спрямо пиковата стойност на цените, отчетена през третото тримесечие на 2008 г., спадът е с 29.4%.

Най-много - с 37.5% са паднали цените на имотите в Пловдив, където средната стойност на кв. м. застроена площ е била 1012.33 лв. В Русе спадът на цените за 2009 г. е 36.7%, а в София - 33.2%. На годишна база няма град, следен от статистиката, в който да е отчетен ръст на цените на имотите, а най-малък спад е отчетен в Хасково - 7.1%.

На тримесечна база обаче в 16 регионални центъра се наблюдава ръст на цените на имотите, показва статистиката. лидер по този показател е Видин, където кв. м. застроена площ е поскъпнал с почти 10% спрямо третото тримесечие на годината. Плевен оглавява негативната класация с 6.4% спад на тримесечена база. В София имотите са поевтинели с 3.4% за последните 3 месеца на 2009 г.

Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващи жилища - апартаменти (изключват се новопостроени апартаменти, къщи, луксозни жилища). Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.

www.pari.bg

0
January
20

Ако майка ми е закупила жилище след смъртта на баща ми, може ли да го продаде или дари на някого без моето съгласие и наследявам ли я аз? Габриел Я. Според чл.77 от Закона за собствеността (ЗС) правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Такъв друг начин може да бъде например наследяване. В момента, в който едно лице придобие собствеността върху даден имот, може свободно да се разпорежда с него. И то за целия период на своя живот. Това означава, че може да го продава, заменя, да го ипотекира, да го дава под наем и всичко останало. В случая майката може да продаде жилището, без да търси съгласието на сина си. Не стоят така нещата обаче в хипотезата, ако тя реши да дари този имот.

Според чл. 28 от закона, когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Т.е. в конкретния случай майката не може да дари или завещае въпросното жилище. Според ЗН запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя. Аргумент в тази посока е и чл.14, ал.1 от ЗН, според който всеки може да се разпорежда чрез завещание с цялото си имущество. Още втората алинея обаче указва, че завещателните разпореждания във всички случаи не могат да накърняват запазената част на наследниците.

Собственикът не може да завещае онази част от имуществото, която законът счита за запазена за определена група от хора - деца, внуци, родители, съпруг. Това означава, че майката не може да дари или завещае жилището, без да се съобрази, че трябва да запази законната част на сина си. Естествено, тя може да го направи, но под страх от възможна претенция от страна на законния наследник - сина. Всеки, претърпял вреди, има право на иск пред съд за възстановяване на запазената част от наследството, се посочва в чл.30, ал.1 от ЗН. Правото се упражнява само по съдебен ред. Съдебното решение отменя завещателното разпореждане или дарението, за да се възстанови запазената част. Искът може да бъде предявен самостоятелно или в делбеното производство. Правото за възстановяване на запазената част може да се упражни и чрез възражение във висящ процес.

Това право се погасява с 5-годишна давност. Ограниченията обаче са само за завещанията и даренията - или казано иначе - за безвъзмездните действия. И то ако съответният наследодател има като наследници само деца, внуци, родители, съпруг. Съществува и хипотеза имотът да се прехвърли с покупко-продажба на друго лице, като обаче примерно се прикрива дарение, безвъзмездно действие. Това също би накърнило запазената част на сина. Тогава тази сделка, която се нарича прикрита или симулативна, може да бъде оспорена. В делото обаче трябва да се докаже, че истинското намерение на майката е било да надари дадено лице и чрез покупко-продажбата го е прикрила.

Що се отнася до това, дали синът е наследник на майка си, тук няма никакво съмнение. Чл.5 от ЗН изрично посочва, че децата на починалия наследяват по равни части. И чак когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват поравно родителите или оня от тях, който е жив. После идват братя, сестри и т.н. Трябва да се отбележи, че наследодателят може да се разпореди предварително с имуществото си чрез дарение и завещание. Нещо повече. ЗН позволява на всеки наследодател да раздели имуществото, което притежава към даден момент, и приживе. Според чл.77, ал.1 от ЗН той може дори да включи в тази т.нар. приживна делба и запазените части на бъдещите наследници.

Според чл.77 от Закона за собствеността (ЗС) правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Такъв друг начин може да бъде например наследяване. В момента, в който едно лице придобие собствеността върху даден имот, може свободно да се разпорежда с него. И то за целия период на своя живот. Това означава, че може да го продава, заменя, да го ипотекира, да го дава под наем и всичко останало.

В случая майката може да продаде жилището, без да търси съгласието на сина си.
Не стоят така нещата обаче в хипотезата, ако тя реши да дари този имот. Според чл. 28 от закона, когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Т.е. в конкретния случай майката не може да дари или завещае въпросното жилище. Според ЗН запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя.

Аргумент в тази посока е и чл.14, ал.1 от ЗН, според който всеки може да се разпорежда чрез завещание с цялото си имущество. Още втората алинея обаче указва, че завещателните разпореждания във всички случаи не могат да накърняват запазената част на наследниците. Собственикът не може да завещае онази част от имуществото, която законът счита за запазена за определена група от хора - деца, внуци, родители, съпруг.

Това означава, че майката не може да дари или завещае жилището, без да се съобрази, че трябва да запази законната част на сина си. Естествено, тя може да го направи, но под страх от възможна претенция от страна на законния наследник - сина. Всеки, претърпял вреди, има право на иск пред съд за възстановяване на запазената част от наследството, се посочва в чл.30, ал.1 от ЗН.  Правото се упражнява само по съдебен ред. Съдебното решение отменя завещателното разпореждане или дарението, за да се възстанови запазената част. Искът може да бъде предявен самостоятелно или в делбеното производство. Правото за възстановяване на запазената част може да се упражни и чрез възражение във висящ процес. Това право се погасява с 5-годишна давност.

Ограниченията обаче са само за завещанията и даренията - или казано иначе - за безвъзмездните действия. И то ако съответният наследодател има като наследници само деца, внуци, родители, съпруг. Съществува и хипотеза имотът да се прехвърли с покупко-продажба на друго лице, като обаче примерно се прикрива дарение, безвъзмездно действие. Това също би накърнило запазената част на сина. Тогава тази сделка, която се нарича прикрита или симулативна, може да бъде оспорена. В делото обаче трябва да се докаже, че истинското намерение на майката е било да надари дадено лице и чрез покупко-продажбата го е прикрила.

Що се отнася до това, дали синът е наследник на майка си, тук няма никакво съмнение. Чл.5 от ЗН изрично посочва, че децата на починалия наследяват по равни части. И чак когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват поравно родителите или оня от тях, който е жив. После идват братя, сестри  и т.н. Трябва да се отбележи, че наследодателят може да се разпореди предварително с имуществото си чрез дарение и завещание. Нещо повече. ЗН позволява на всеки наследодател да раздели имуществото, което притежава към даден момент, и приживе. Според чл.77, ал.1 от ЗН той може дори да включи в тази т.нар. приживна делба и запазените части на бъдещите наследници.

www.dom.dir.bg

0
January
19

Нов устройствен план ще прекрои най-големия столичен квартал “Люлин”. Схемата ще определи за какво е предназначена всяка педя земя, върху чиято територия се намират десет микрорайона с официално население над 120 000 души. Софийската голяма община е обявила конкурс за изработване на плана, който ще предопредели развитието и цялостния облик на “Люлин” в следващите 20 години.

Новият план на района ще бъде в съответствие с общия устройствен план на София, коментира главният архитект на столицата Петър Диков. Проверка на “Монитор” в регистъра на Агенцията по обществените поръчки показа, че мераклиите да чертаят новата схема на “Люлин”

могат да подават оферти до 1 март

тази година. Основните критерии за класиране на участниците ще бъдат цената на изработката на плана и времето, за което той ще бъде напълно готов. Столичната община все пак поставя краен срок за изпълнителя до 30 декември 2010 г.

Победителят първо ще трябва да направи цялостно проучване на територията на “Люлин”, като събере информация за собствеността на незастроените терени, пише в заданието на поръчката. Другото условие за архитектите е да предложат прекрояване на района, но чрез запазване на сегашните обособени зелени площи, улици и друга общественозначима инфраструктура. За останалите имоти трябва да се изработят точни схеми, в които да е предвидена височината на бъдещото строителство.

Това на практика означава, че парковете и градинките няма да се заливат с бетон коментираха архитектурните експерти.

Както “Монитор” писа, през 2008 г. беше направено подобно прекрояване на район “Младост”, което предизвика редица протести, тъй като близо 60 зелени площи бяха отредени за строежи. След дълги обществени дебати планът беше преработен и предстои внасянето му за обсъждане и гласуване в местния парламент.

До края на месеца ще представим на общинския съвет и плановете на “Дружба” и Студентския град, съобщи миналата седмица главният архитект Петър Диков.

www.monitor.bg

0
January
15

Собствениците на апартаменти в блокове, които не са провели общо събрание, не са избрали управително тяло на входа и не са се регистрирали в общината, да плащат данък сгради в двоен размер, съобщава в. “Сега”. Идеята бе лансирана вчера от зам.-председателя на парламентарната комисия по регионално развитие Николай Пехливанов (”Атака”). Той твърди, че тя вече е обсъждана с регионалното министерство и ще бъде създадена специална работна група, която да оформи конкретните промени в закона до края на март.

До момента само 10-15% от съкооператорите са се регистрирали като етажна собственост, въпреки че законът повеляваше това да стане до 1 ноември 2009 г. “Процентът на регистрираните в кметствата е още по-малък - едва 2″, съобщи Пехливанов. Затова управляващите решиха срокът да се удължи до 30 юни 2010 г. Предложението бе одобрено вчера на първо четене в парламентарната комисия по регионално развитие. Пехливанов отбеляза, че много хора дори не са разбрали, че регистрирането на етажната собственост е задължително, че има императивен срок и за неспазването му се налагат глоби.

На много места в страната пък домоуправителите са се престаравали и в домовата книга собствениците са посочвали не само по силата на какъв документ притежават жилището си - нотариален акт, договор или нещо друго, а и номерът. Такова нещо законът обаче изобщо не изисква. Кметовете също са на път масово да не спазят закона. Те са задължени до 1 февруари 2010 г. да организират общи събрания и избор на домсъвети в неизрядните блокове.

Шефът на регионалната комисия Любен Татарски (ГЕРБ) обаче коментира, че не е редно нарушение на закон да се наказва с вдигане на данъци. “Логично е да се налагат глоби, друг въпрос е, че вероятно трябва да затегнем и да увеличим санкциите, защото предвидените в закона май не респектират”, каза депутатът от ГЕРБ. Сега за собственик на апартамент глобата е до 100 лв., за член на управителния съвет на входа - до 1000 лв., а за кметовете, които не са изпълнили задълженията си, санкции не са предвидени.

Елеонора Гайдарова от Българската жилищна асоциация също не одобрява идеята на Пехливанов. Според нея данъците трябва да се ползват за стимулиране на изрядните, а не за репресии срещу нарушителите. Тя изтъкна, че чрез намаляване на местните налози може да се насърчава санирането.

www.dir.bg

1
January
15

Горната граница на потребителския кредит става 147 000 лева. Това реши парламентът, който гласува на първо четене законопроекта за потребителския кредит. Досега горната граница на този вид заем беше 40 000 лева. Долната обаче остава същата - 400 лева.

Депутатите одобриха текстове от законопроекта, според които в срок от 14 дни след сключването на договор за потребителски заем, можем да се откажем от него. Ако се спази срокът за отказ, не се дължат неустойки, както и обяснения за причините, е записано в законопроекта. Клиентите на банката ще й върнат само главницата, както и лихвата, начислена за съответния период. Те трябва да направят това без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ.

С новия закон се въвежда стандартизирана форма за предоставяне на преддоговорна информация - т. нар. “Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит”. Всички кредитори задължително трябва да предоставят този формуляр преди сключване на договора за кредит.

www.trud.bg

0
January
13

Какво ще се случва на пазара на имотите през тази година е въпрос, който касае до голяма степен хората, както тези които искат да се сдобият със собствено жилище, така и тези готови да продават.

И докато няма как да се даде еднозначен отговор, ето факторите, които е възможно да въздействат на пазара в различна насока.

1. Пазар на купувачите

При всички положения в условията на криза, която няма как да премине неусетно, като цяло можем да предположим, че пазарът, условията на който диктуват купувачите ще се запази, както преди три-четири години това правеха продавачите.

А главните изисквания на купувачите ще са както винаги това да могат да си купят имот с добро качество и разположение на разумна цена. Те ще могат да разчитат и на договаряне на отстъпки, ако са си приготвили цялата сума за покупка. Годината ще продължи под правилото „кешът е цар”.

2. Цените на имотите могат да намерят своето дъно

След загубите през последните две години е възможно през тази година при евентуален нов спад от между 10 и 15% да станем свидетели на намиране на дъно в цените на имотите, т. е. мотивацията на продавачите да достигне нулеви стойности и те да продават, само ако са притиснати да го направят. Това е моментът, когато продавачите биха реализирали загуби от продажбата на имота.

Подобен спад би довел цените на имотите на нива от средата на 2006-та година. Не бива да се забравя, че освен инфлация за тези три и половина години, инвеститорите са натрупали и сериозни загуби от изплащания на лихви по ипотеките си.

На подобни цени биха продавали единствено хора останали без доходи и възможности за обслужване на ипотека, а качествени имоти ще се продават относително бързо.

Ако вземем предвид и цената на строителството, която според предприемачите (макар и да е леко надута) е около 500-550 евро за нормалното строителство (с включена цена на парцела), то купувачите едва ли могат да очакват цените да достигнат под тези нива за дълъг период от време.

На подобни нива по-скоро биха се сключвали спорадични сделки, отколкото да се говори за пазарна цена.

3. На пазара на имоти пряко ще се отразява случващото се извън пределите на страната ни

Макар и на пръв поглед пазарът на имоти да изглежда автономен, безспорно на развитието му ще се отразяват събитията от международната сцена. Това ще става по няколко направления.

Продължение и задълбочаване на кризата на международните пазари може да накара чуждестранните инвеститори да продължат да замразяват или отлагат инвестиционните си проекти. Това ще ограничи и броя на чуждестранните купувачи, които допреди три-четири години съдействаха за растежа на цените в сектора.

Затруднени чуждестранни собственици с проблеми с имотите си в собствената си страна, могат да прибягнат до продажба на неосновни активи, които включват закупени имоти в страната ни. Подобно важи и за инвестиционни фондове, което може да инициира транзакции на по-големи проекти между институционални инвеститори.

Негативната тенденция важи с пълна сила за сектора на ваканционните имоти. Тази тенденция се наблюдаваше през втората половина на миналата година и може да продължи и през тази. Това пък най-вероятно ще продължи да оказва низходящ натиск върху цените на имотите в сектора.

4. Кредитният пазар

В настоящите тежки условия кредитният пазар поне през първите три месеца на годината е възможно да остане в същото си вегетативно състояние, подобно на това от второто полугодие на миналата година.

Известно раздвижване най-вероятно е възможно да очакваме след приключване на зимата и през лятото, когато активността в сектора на имотите се повишава значително и достига своя пик.

Подобрение може да се инициира от подобряване на банковата ликвидност и известно намаляване на лихвите по кредитите, за което има потенциал.

Също така при стабилизиране на икономиката, банките могат да поразхлабят затегнатите си условия по отпускане на паричен ресурс. Въз основа на новата им консервативна стратегия обаче, подобни действия биха се случили само при трайни признаци за възстановяване, или едва през втората половина на годината.

Първите симптоми за раздвижване при банките вече се наблюдават по отношение на депозитите, където повишението на лихвите приключи и дори се наблюдава известно намаляване при по-дългосрочните депозити. Напълно е логично тази тенденция да се прехвърли и при кредитите.

Възможно е обаче банките да имат и негативно въздействие за цените на имотите по отношение на лошите кредити. Техния брой най-вероятно ще продължи да нараства, като се говори, че стойностите им в процент вече са двуцифрени.

На пазара е възможно да излязат много имоти за продажба, чиито собственици (повечето закупили ги с инвестиционна цел), се затрудняват с поддържане на взетата за покупката им ипотека.

5. Едва ли ще станем свидетели на сериозен ръст

Дори и да не регистрират спад, цените на имотите нямат особено голям потенциал за повишение. Освен външните и вътрешните фактори, които въздействат на пазара, може да се каже, че имотите у нас си остават относително недостъпни за населението. Съотношението цена на апартамент - доход, в най-големите градове на страната все още е изключително високо и е над тези нива, при които се говори, че имотите са достъпни.

6. Доходите от наем са при ниски нива

Ако капиталовия доход от инвестиции в имоти не е ясна на този етап (от бъдещо повишение в цената на имота), то единствения сигурен доход, който имотът може да носи като инвестиция - този от наем, е относително нисък.

При нива от 5.5% този годишен доход, който изисква много допълнителни вложения, време и др., е подобен на алтернативния поне на този етап, който би носил един депозит (относително безрисков).

* материалът не представлява съвет за покупка, или продажба на недвижими имоти

Теодор Минчев

www.profit.bg

0
January
13

Ако дължите пари, например на банка и не можете да изплащате кредита и сте заложил имот като обезпечение, логично ще стигнете до публична продан. Ако обаче се надявате там да получите добра цена, която да ви помогне с погасяването на дълга, най-вероятно ще останете безкрайно разочаровани. Законът и процедурите при публичната продан са така конструирани, че интересът на потенциалните купувачи е по-добре защитен от вашия на собственик.

Търговете винаги клонят към най-ниската цена, а механизмите, заложени с промяна на Гражданско процесуалния кодекс от март 2008 година, освен, че почти сигурно гарантират неприятен резултат за продавача, дават хляб и на спекулантите.

Ако тръгнете да търсите доказателства за това, че продавачите са почти винаги ощетени, вие ще ги намерите. Самите правила за провеждане на публична продан от съдебен изпълнител предразполагат към подобни съмнения, а това е достатъчно. Там е работата, че в случая няма нищо незаконно, дори напротив. Това, че някой може да  съзре нишата и да се възползва, не е основание да го сочим за виновен в нещо лошо, смята Георги Палпурин, създател на сайта targ.bg. Според него е нужна промяна на промяната в ГПК от 2008 година, касаеща правилата за наддаване още повече, че след кредитния и имотния бум през последните няколко години, може да се очаква нарастване в броя на лицата, които ще опрат до публичната продан.

Принципно правилата за провеждане на търговете са простички. След проверка на тежестите върху имота, определянето на начална цена и обявяване на публичната продан, тя събира участниците и техните оферти. Те се подават в запечатан плик до съответния районен съд, като тук е и първият проблемен текст в закона. Играчите не са ограничени в броя на наддавателните предложения, които подават.

Така например, ако на търга се предлага имот с начална цена 50 000 лв. /и пазарна 90 000 лв./, един играч може да кандидатства с 10 различни оферти, като с тях зададе диапазон 85 000 - 50 000 лв.

На пръв поглед, имаме цена, която идеално удовлетворява затъналия в дългове продавач на имота. Но от друга страна зададената висока цена от 85 000 лв., която е близка до пазарната, може да отблъсне другите участници в търга.

В същото време играчът с десетте оферти може да се откаже от всяко едно от предложенията си в рамките на този търг или да се откаже от 9-те, но да поддържа последната и така, елиминирал конкуренцията, да получи имота на възможно най-ниската цена.

Законът дава възможност за преминаване на търга от таен в явен, което дава надежда за играчите, че могат да променят резултата в движение. Ако при отварянето на офертите се окаже, че най-високата цена е съвсем малко над останалите, играч, класиран по-назад може да направи още една стъпка на горе, устно. Ако обаче отново случаят е подобен на онзи с 10-те оферти, една от които близка до пазарната цена на имота, участниците, които се надяват на устно наддаване, просто нямат шанс.

Тези правила задават предпоставка за купувачите да се възползват от възможностите да получат имота на най-ниската цена. По този начин обаче може да се “изяде” разлика от порядъка на 10-20 хил. лв. , която длъжникът, чийто имот е изложен на продан, би могъл да получи, ако търгът се организира по малко по-различен начин и с това да облекчи бремето си.

Според Георги Палпурин добра практика в това отношение е въвела столичната агенция за приватизация. Там търговете се провеждат само явно, като наддавачите нямат възможност да се отказват до безкрай от офертите си. Ако имотът не бъде закупен на най-високата предложена цена, то той може да бъде закупен само на следващата по-ниска. Ако и тогава купувачът се откаже, търгът се прекратява и в рамките на 1 месец се организира нова продажба.

Според Палпурин инициатива за промяна на правилата при търговете за имоти, която да доведе до по-голяма защита на интереса на собствениците им, досега никой не е проявявал. Тя обаче е необходима, за да пресече стимулите за саботиране на търговете чрез манипулации, а и за да помогне на длъжниците. Има сдружения, сформирали се като ефект от финансовата криза с членове, имащи затруднения при изплащане на дълговете си и застрашени от принудителна продажба на собствеността, които искат помощ от държавата, тоест от останалите членове на обществото, което да плати за техните грешки, което е нелепо, коментира специалистът по темата.

Поправка в правилата, която да защити интересите при публична продан на имущество, би била достатъчна подкрепа за подгонените от кредитори. Още повече, че у нас фалираш ли, плаща семейството ти, децата ти и единственият начин да се измъкнеш, е да си цял живот безработен и да нямаш никаква собственост.

www.darikfinance.bg

0
January
8

“Мапа-Дженгиз” ще спази крайния срок за строителството на автомагистрала “Люлин” - 31 декември 2010 година. Това заяви днес пред журналисти в Перник Тургут Аксакал - управител на сдружението “Мапа-Дженгиз”, което е главен изпълнител на строежа на пътя, предаде БТА.

Според Аксакал в момента се работи по трасето на цялата магистрала, контролни органи следят изпълнението на операциите. Остава да решим някои малки проблеми с агенцията “Пътна инфраструктура” и тогава няма да има закъснение със срока”, допълни Аксакал. На 8 февруари предстои нова среща със синдикатите за подписване на колективен трудов договор, съобщиха от турската фирма.

www.dir.bg

0
January
8

При жилищен кредит от 60 000 лв. за срок от 20 години и заплата от 1000 лв. месечно може да се спестят 500 лв. данъци с облекчението за млади семейства. Това каза Боряна Георгиева, директор “Обслужване” в Национална агенция за приходите (НАП) на пресконференция по повод данъчно-осигурителната кампания 2010 г. При данъчното облекчение за млади семейства се приспадат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Това означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице (приспадане от данъчната основа), а не дължимият данък.

От това данъчно облекчение може да се възползват и работещи само на трудов договор, но само с подаване на данъчна декларация, от която по принцип са освободени. Заедно с нея от НАП изискват и копия от други документи - акт за граждански брак, справка за имотното състояние на ползващия облекчението, договор за ипотечен кредит, заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски и размерите на главницата и лихвите по кредита, документи, удостоверяващи направените през 2009 г. вноски (писмена справка, заверена от банката или копия от платежните нареждания).

Ако в резултат на ползваното облекчение се получава надвнесен данък, той ще бъде възстановен по банков път в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., НАП изготвя официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. Сумата от облекчението се прихваща, ако данъкоплатецът има дългове към бюджета или се възстановява по посочената банкова сметка, в случай че няма неплатени публични дългове. Ако данъкоплатецът има друг жилищен имот не може да ползва облекчението, тъй като то е само за млади семейства, които имат само едно жилище, за купуването на което са взели ипотечен кредит, като кредитът може да е получен и преди 2009 г., подчертаха от НАП.

Друго нововъведение от тази година в декларирането на данъци за изминалата е посочването на получените и предоставени заеми без тези от банка. Промяната е свързана с прекратяването на практиката при ревизии доходи да се оправдават със заеми от приятели и роднини. Такива заеми трябва са се декларират, ако общият размер на получените надхвърля 10 000 лв. и към края на 2009 г. част от тях са непогасени. Получените и предоставени заеми се декларират в Част VII от общото тяло на декларацията за облагане на доходите на физически лица.

НАП запазва сроковете за подаване на декларации и за плащане на данъци непроменени - до 31 март за фирмите и до 30 април за физически лица.

От 11 януари четете всичко за данъците и плащането им.

Условия за облекчението

- договорът за ипотечния кредит да е сключен от лице с граждански брак
- поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за кредит
- ипотекираното жилище да е единствено за семейството през данъчната година
- облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата

www.dnevnik.bg

0
January
8

Рязък спад в цените на имотите в първите дни на новата година отчитат брокери. Офертите “продава” за столицата са паднали с по 1000 - 2000 евро, показва проверка в сайта за недвижими имоти imoti.net. Стойностите на жилищата са актуализирани на 4 и 5 януари. Например преди седмица нов тристаен апартамент в “Надежда” струваше 64 000 евро, а сега вече се предлага за 62 970 евро. Повечето агенции за имоти не изискват комисиона от купувача.

Продавачите, които имат спешна нужда от пари, са склонни да намалят офертите си с до 5% в началото на годината, коментира маркетинг мениджъра на компанията за недвижими имоти АДРЕС Калоян Богданов. По-голяма част от клиентите обаче оставят определянето на крайната цена на сделката при преговорите с реален купувач. Най-голямо значение за сключването й има качеството и местоположението на имота. Ясно е, че цената подлежи на предоговаряне, обясни Богданов. В този смисъл няма значение дали продавачът ще намали 1000 евро от офертната цена днес.

В хитовия квартал “Лозенец” цените на домовете са паднали с над 100 евро на кв. м, показва статистиката на специализирания сайт. Със 70 евро по-малко на кв. м се предлагат апартаменти в “Бъкстон”. В същото време има и квартали, в които средната офертна цена се е повишила в сравнение с края на декември. Средно с 40 евро повече на квадрат са жилищата в “Борово”, с 10 - в Бояна, а в “Дианабад” са нагоре със 132 евро на кв.м.

За да намерят купувачи, собствениците предлагат като бонуси паркинг места, гаражи и обзавеждане. Предприемачите са склонни да осигуряват на бъдещите си клиенти и кредити. Най-често практиката е банката, дала заем за издигането на сградата, да преструктурира дълга на собственика, като прехвърли част от задълженията към бъдещите купувачи.

www.standartnews.bg

0