August
20

С фалшиви удостоверения за наследници и завещание измамници опитали да продадат апетитен имот в Банкя на италиански гражданин, съобщи пред БТА нотариусът, пожелал да остане неназован. Нотариусът се усъмнил в истинността на документите и поискал съдействие за проверка на удостоверенията от община Средец, откъдето обаче отказали информация.

Нотариусът поискал проверка и от общината в Банкя, откъдето служителите след като си свършили работата установили, че няма издадено такова удостоверение за наследници. От нотариалната кантора са внесли сигнал до прокуратурата. Големият проблем е, че нотариусите нямат достъп до ЕСГРАОН и не могат да проверят в реално време хората, които идват при тях и се представят за пълномощници, коментира за БТА нотариусът. Ако имахме такава възможност, с едно кликване щеше да стане ясно, че тези хора се занимават с измами като се види колко имота и искове срещу тях има, допълни още той.

www.imoti.net

0
August
20

С новия Семеен кодекс, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г., се правят съществени изменения в имуществените отношения между съпрузите.

Въвеждат се три имуществени режима: на общност, на разделност и договорен режим.

Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществени отношения. Този режим ще се прилага автоматично и към съществуващите към момента на влизане в сила на новия кодекс бракове. На съпрузите се даде възможност, разбира се, при желание от тяхна страна, да преминат към някой от другите два законови режима - разделност или брачен договор.

Подчиняването на всички заварени бракове на режима на общност не би било проблематично, ако съществуваше пълно съвпадение между попадащото в съпружеската имуществена общност по стария и по новия кодекс. Разлика обаче има и тя е значителна.

Кое остава същото или почти същото по новия кодекс?

Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Като пример това са недвижимите имоти (апартаменти, къщи, земеделска земя, незастроени урегулирани поземлени имоти). Както и всякакъв вид движими вещи (лек автомобил, телевизор, пералня, хладилник, картини, книги).

Както и досега, няма да се включват в общността и ще се смятат за лични вещните права, придобити преди брака, както и придобитите от съпруг по време на брака по дарение или по наследство. Разпореждането с общо имущество, т.е. продажба или замяна, ще продължи да се извършва съвместно от двамата съпрузи.

С личното си имущество съпрузите, както и досега, ще се разпореждат свободно както по отношение на трети лица, така и по отношение на другия съпруг.

С едно ограничение - за разпореждане със семейното жилище, което е собственост на единия съпруг, е необходимо съгласие и на другия, ако те нямат друго жилище (общо или само на единия от тях).

В съпружеската имуществена общност обаче новият Семеен кодекс не е включил паричните влогове, както това е по все още действащия кодекс. По аргумент от противното те вече ще са част от личното имущество на всеки съпруг.

Когато новият Семеен кодекс влезе в сила, при заварени бракове недвижимите имоти, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, ще продължат да бъдат част от съпружеската имуществена общност.

А паричните влогове, по презумпция също така придобити в резултат на съвместен принос, от общи на двамата съпрузи ще се превърнат в част от личното имущество на съпруга, на чието име е банковата сметка.

Като цяло преходен режим не е предвиден.

Разбира се, в кодекса е уредена възможност при развод да бъдат получени част от вземанията (от този вид са и парите по сметки в банки) на другия съпруг.

Като трябва да са изпълнени следните условия: те да са придобити по време на брака, да са на значителна стойност и съпругът да е допринесъл за придобиването им с труда си, с грижи за децата или с работа в домакинството.

Разбира се, налице е и житейското условие другият съпруг междувременно да не е преобразувал паричния влог в друго лично имущество, от което законът не предвижда възможност да се търси част. Например да е купил недвижим имот.

Такива са правилата, предвидени в чл. 18-32 и параграф 4 от новия Семеен кодекс.

www.trud.bg

0
August
17

Цените на жилищата у нас се доближават до себестойността им, показва анализ на MKB Unionbank за имотния пазар у нас. Средната цена, при която се търгуват двустайните апартаменти в България към края на юли, е 487 евро на кв.м. За покупката на такова жилище вече стигат около 30 000 евро. Заради голямото предлагане и слабото търсене дори в София вече има сделки по цени, близки до себестойността на имотите. В квартал “Банишора” апартамент в сграда без издаден акт 15 беше продаден за 390 евро на квадрат. Брокерите обясняват, че много хора бързат да се разделят с имотите, защото имат спешна нужда от пари.

Проучване на “Адрес” показа, че 32% от продавачите в България са в ситуация да търсят сделка на всяка цена. От тази група 17% искат да се разделят с имот, защото не могат да си плащат вноските по ипотечни заеми. Макар и падащи, цените в София остават най-високи - през юли сделките са се сключвали средно по 710 евро на квадрат. Това прави 45 500 евро за 2-стаен апартамент, показва анализът на банката. По данни на Националния статистически институт, но за второто тримесечие, средната цена е била 1745 лв. на квадрат (т.е. 870 евро).

В Пловдив средната пазарна цена през юли е 598 евро на кв.м, отчитат от MKB Unionbank. Във Варна и Бургас пък сделките са се движили между 600-700 евро на квадрат. В морската столица се срещат и цени от по 345 евро на кв.м, показва анализът. В Бургас има и имоти, паднали до 280 евро на кв.м. Рекордно ниските цени в морските градове засягат най-вече ваканционните имоти, припомнят експерти. При тях има близо 50% спад на цените, отчитат от MKB Unionbank. Такава е ситуацията и в планинските ни курорти. В Банско например сделки се сключват на цени от 370-460 до към 600 евро на кв.м в зависимост от това дали жилището е обзаведено и къде се намира.

Преди да се ориентира към ипотечен кредит всеки трябва да прецени каква вноска може да плаща. Средният лихвен процент по този тип заеми през юни е бил 10.39% за кредити в левове. Отделно банката си начислява допълнителни такси. Добре е да се предвидят поне 4-5% върху заема за нотариални такси, комисионни и др.

www.dir.bg

2
August
17

В дискусията за проблемите, в чиято хватка се намира строителният ни бранш и свързаните с него сектори, днес даваме думата на хората, които продават това, което творят строителните компании. От години в сектора „недвижими имоти” се подема темата за регулирането му, което да изгони от пазара така наречените домашни брокери, които дори вече на се домашни след преживения бум. От година пък проектите в този бранш няма право да получат сертификат „Инвеститор Първи клас” от Българската агенция за инвестиции, което заедно с кризата е поставило на пауза изпълнението на чуждестранни проекти. Това казва пред DarikFinance Орлин Владиков, от Национално сдружение „Недвижими имоти”. Ето какви проблеми виждат още той и неговите колеги:

На първото място доколкото държавата може да упражни известен натиск над банките, първото условие за съживяване на пазара, е корекция на поведението на бнаките и излизането им от фризера и отново влизането им в ролята на кредитори. В момента почти не съществува адекватно кредитиране, което е спирачка за реализацията на проектите. Причина са високите лихвени равнища и тромавите процедури по кредитиране. Банките изискват над 130% покритие на имотите, които се дават като обезпечение, а оценката, която прави банката, е почти наполовина на имота по пазарни цени към съответната дата, което е необосновано висока гаранция.

На второ място голяма част от банките искат 20 или 30% участие на кредитоискателя, което също затруднява пазара. На трето място банката поставя други условия като възрастови граници, много високи нива на осигуряване от страна на работодателя. Мисля, че изпълнителната власт може да упражни известен натиск върху банките и поради това, че страната ни вече попада в по-високи кредитни оценки и много от рисковете отпаднаха, може да използва това като мотив.

Мисля, че в много големи градове като София, Варна, Пловдив, Бургас и в много курортни комплекси съществуват обекти, които при внимателен анализ могат да бъдат използвани след промяна на тяхното предназначение и след внимателен анализ за решаванне на много социални, културни, учебни и други функции. Мога да визирам редица хотелски комплекси, които стоят неизползвани. С нов мениджмънт могат да станат хосписи, интернати, лагери, така че да бъдат от полза. Би могло да се мисли за много стимулиращи мерки в областта на строителството, така че да се радваме на съживяване на строителния пазар.

Например, да се мисли за това България да бъде достойно презентирана на международни форуми и тя да върне доверието като отлична дестинация за инвестиции в недвижими имоти. Това ще доведе до нов поток от чужди инвеститори и съживяване на цялата българска икономика. Да не забравяме, че България е отлично място за инвестиции в индустриални имоти, които ще създадат нови работни места, а страната би била добра дестинация за инвестиции в постоянна собственост заради ниското корпоративно облагане, ниските социални осигуровки и заплатите, които са в пъти по-ниски от тези в централна европа. Това води до извода, че много производства могат да се ситуират тук.

Освен това трябва да се помисли как отделни големи проекти да бъдат подпомагани при презентирането им. Това се прави в други държави. Години наред наши фирми са участвали сами на форуми без държавна подкрепа. В миналато голяма помощ оказваше агенцията за инвестиции. Последната година от управлението на предишното правителство беше спряно даването на статута Инвеститор първи клас в областта на недвижимите имоти, което е грешка според нас, защото по този начин много инвеститори не можаха да реализират проектите си в България. В това направление мисля, че има какво да се направи.

Особено актулен е днес въпросът отново за лицензирането на агенциите за недвижими имоти. Всички професионалисти смятат, че нашата професия трябва да има някакъв регламент, защото да си спомним ужасни случки в миналото, когато случайни и злонамерени хора извършваха неправомерни действия, фалшиви сделки, различни далавери и всичко това се отразяваше върху професионалистите, които спазваха законите. По тази причина ние смятаме, че известен регламент в направление или лицензиране, или регистрационен режим би поставило професионалистите на необходимата висота. В много европейски страни има такива режими и те не ограничават правата на хората, а дават прозрачност на обществото как работят тези хора.

www.darikfinance.bg

0
August
13

До 50 на сто стигна поевтиняването на ваканционните имоти от началото на годината, се казва в анализ на MKB Unionbank, цитиран от Profit.bg. През последните месеци тенденцията на пазара на недвижими имоти най-точно може да се характеризира с една дума - спад. Той е силно изразен както в областта на цените, така и при реализираните обеми, се казва още в анализа.

Спад се регистрира и при луксозните жилища, като там той е по-умерен и достига до 20 на сто спрямо равнищата на цените в сравнение с година по-рано. По-голямата част от потенциалните купувачи са в изчаквателна позиция както на по-добри цени на имотите, така и за облекчаване на условията на кредитиране от страна на банките.

Очакванията за следващите 12 месеца са за активизиране на банковото кредитиране, което ще доведе и до повече сделки на имотния пазар. Едва ли в следващата година ще станем свидетели на осезаемо увеличение в цените, тъй като предлагането ще продължи да надхвърля търсенето. Положителен сигнал за пазара ще е, когато срокът на реализация на едно жилище се съкрати, а броят на сделките се увеличи.

www.monitor.bg

0
August
11

Цените на жилищните имоти у нас в момента са паднали до най-критичните си ниски нива. Това заяви за ТВ Европа сторителният предприемач Орлин Владиков.По думите му допълнително занижаване би довело до множество фалити и изпадане в несъстоятелност на фирми. Тотален спад на цените на жилищата у нас отчитат строителни предприемачи. Разликата през 2009 г. в сравнение с миналата година е около 25 процента надолу. Цените на имотите няма накъде повече да бъдат намаляни, категоричен е Владиков, собственик на строителна фирма. Той допълни, че подобна мярка би довела до множество фалити. В същото време от бранша отчитат доста сериозно занижение на търсенето и свръхпредлагането. Ако през минали години имотите са се продавали в рамките на 45 до 120 дни, то тази година реализацията на новопостроено жилище е три пъти по бавна. Сериозна спъкна пред купувачите се явяват банките, които на практика са ограничили почти до минимум ипотечното кредитиране, смята Владиков. Според него условията за отпускане на такъв заем са много завишени и реално неизпълними.

www.dir.bg

0
August
10

С над една трета са намалели сделките с имоти през първото полугодие на тази година спрямо същия период на миналата. Това показват данните на агенцията по вписванията. Във всички големи градове, както и в морските курорти има спад. За София, Варна и района около Самоков, където е Боровец, сривът е с около 50%. Ръст от повече от 28% е отчетен в съдебния район на Разлог, където влиза и Банско, както и в Благоевград - със 17 на сто.

Причините са намалялата инвестиционна активност и липсата на банково кредитиране, коментираха брокери. Според тях данните са в рамките на прогнозираното. В началото на миналата седмица от “Райфайзен имоти” обявиха, че сделките в страната са намалели средно с 42%, докато в София спадът е 58 на сто.

Според брокери разликата се дължи на факта, че Агенцията по вписванията отчита и довършващите се сделки с имоти, които се купуваха масово на зелено допреди две години. Тези сделки се финализират с пускането в експлоатация на готовите сгради, посочи Любомир Станимиров, собственик на агенцията “Имоти БГ”.

Това е причината за отчетения ръст в Банско и Разлог, защото в момента англичаните затварят продажбите, каза и Пепа Астинова, управител на “Виктория Пирин инвест”, която работи в този регион. По думите й по тази причина нотариусите и съдиите по вписванията все още имат работа, докато брокерите много трудно сключват нови сделки.

За разлика от Банско в морските курорти се отчита спад. В Несебър например, където попада и района на Слънчев бряг, те са намалели с близо една четвърт и от 3500 за първото полугодие на миналата година сега са 2650. Причината е, че масовото строителство в Слънчев бряг започна преди 8 - 10 години и повечето от сделките на зелено са приключили, докато в Банско този процес е от две-три години, колкото отнема строителството на един обект, обясни Станимиров.

Националното сдружение на общините също отчете драстичен спад на сделките с имоти на база на постъпленията в местните бюджети. За първите пет месеца на годината общо за страната от данъка при продажба на имоти в общините са влезли 40 млн. лв., докато през май м.г. сумата е била двойно по-голяма - 80 млн. лв. Кметът на Велико Търново Румен Рашев дори отчете намаление от над две трети.

Според данните на агенцията по вписванията във Велико Търново сделките с имоти са намалели с 40%. Вчера Рашев не беше открит за коментар на какво се дължи разликата. Специалисти по общински бюджети предположиха, че разминаването може да идва от падналите цени на имотите през тази година.

На оптимисти и песимисти се разделиха брокерите в очакванията си дали пазарът започва да излиза от кризата, или ще продължи да се свива. Те са единодушни в мнението, че това ще зависи основно от политиката на банките. Според Тихомир Цаков, собственик на “Аристо”, нещата вече са се нормализирали и започва постепенно възвръщане на доверието, като, макар и трудно, но готови жилища се продават.

Той очаква в края на годината банките да започнат отново да отпускат кредити за покупка на апартаменти. “Кредит център” също смятат, че от септември може да има раздвижване на пазара. Те отчетоха ръст от 10.8% през юли на клиентите с доходи между 750 и 1500 лв., които са теглили заеми.

Любомир Станимиров обаче прогнозира затягане на пазара, защото към края на годината се очаква да се увеличава броят на лошите ипотеки. Банките ще трябва да се освободят от тях, преди да отпуснат нови кредити, смята той. По данни на агенцията по вписванията увеличението при възбраните на ипотекирани жилища е над 36%, като в същото време броят на новите ипотеки пада близо три пъти.

Оферта под 500 евро за квадрат може да е капан

Предложения за покупка на жилище на цени под 500 евро за квадратен метър са съмнителни и трябва да бъдат проверявани много внимателно от бъдещите купувачи, съветват брокери. На пазара вече има оферти дори на цени от 250 евро за квадратен метър в курортите, показва справка в сайтовете за недвижими имоти.
Бъдещите купувачи трябва да проверяват да не попаднат в няколко капана.
Единият вариант е, когато сградата вече е готова и има т.нар. акт 16 за въвеждане в експлоатация, всъщност жилището да е било продадено на зелено. В този случай първата сделка може да не е приключена и без да знае собственикът на апартамента, инвеститорът на сградата да се опитва да го продаде на друг. Такива случаи има на пазара. Резултатът от тях са дълги съдебни дела, които могат да продължат с години.
Вторият вариант е кооперацията да не е построена, банката да е спряла кредитирането на инвеститора и той въпреки това да продава на зелено. Рискът за бъдещите купувачи е, че нямат гаранция кога и дали изобщо ще бъде довършена сградата. Затова в момента банките отпускат ипотечни кредити само за готови апартаменти.
Третият капан е жилището да е ипотекирано и собственикът да не може да изплаща вече ипотеката. Той се опитва да го продаде на ниска цена едновременно на няколко купувачи.
Може да попаднете и в ситуация, в която съдружниците, които са построили сградата, са изпаднали в съдебен спор за нея и така двамата поотделно продават едно и също жилище на различни лица.

Ипотеките в числа
386 млн. лв. са лошите жилищни ипотеки към края на юни (по данни на БНБ)
36.6% са се увеличили възбраните върху имоти през първата половина на годината спрямо същия период на миналата (по данни на Агенцията по вписванията). Наложените възбрани са нараснали от 8502 на 13 419
14 025 ипотеки за сключени през първото полугодие, отчита Агенцията по вписванията. Това е близо три пъти спад на учредените договорни ипотеки спрямо същия период на миналата година, когато техният брой е бил 39 806

3.2 пъти по-малко ипотечни кредити са отпуснати в София и Варна от януари до юни спрямо същия период на 2008 г.

www.dnevnik.bg

0
August
9

Оферти за корпоративно обслужване ще получат редица софийски фирми, чийто служители ще могат да се възползват от услугите на Бутикова агенция за недвижим имоти ТБМ2 с предимство и отстъпка. В случай, че сте собственик или служител  в софийска частна фирма и имате нужда от услуги в сферата на недвижимите имоти можете да се обърнете към нас за оферта. ТБМ2 работи приоритетно на територията на София и в радиус до 40км при продажба на имоти и в по-широк диапазон при заявка за проучване на пазара в определен район с цел инвестиция. Можете да се възползвате от всички имоти обявени за продажба на сайта ни както и тези обявени за отдаване под наем или от услугите, които можем да ви предложим по управление на имоти. На дневен ред са и най-актуалните напоследък при нас услуги за търсене, прочуване, документално обследване с цел последващо купуване на недвижим имот, които са от първостепенна важност  за всяка инвестиция в недвижим имот. На клиентите сключили договор с ТБМ2 ще бъдат предложени специални условия и специални гаранции! Тъй като и конкуренцията редовно чете най-четения блог за недвижими имоти, а именно корпоративния ни блог…за сега няма да споделяме повече за своето ноу-хау ;)

0
August
9

Интервю с Диана КИРОВА, председател на българския клон на Международната федерация за недвижими имоти

- Какви са последните сделки при вас, г-жо Кирова?

- В Каварна. Там купуват земеделски земи за ветрогенератори. Терен от 11 дка беше спазарен за 18 хил. лв. Земята беше по-скъпа преди година. Сега инвеститорите се възползват от кризата и плащат по-малко. Във варненския офис имаме няколко сделки за по-малки жилища. Панелен апартамент с много добро разположение - до Окръжна болница, беше купен за 700 евро на квадрат.

- Ако сделката бе преди година, за колко щеше да се реализира?

- За 900 евро на кв. м без проблем. По-интересно е, че продавачът на имота до Окръжна болница във Варна купи апартамент “ново строителство” в кв. “Тракия” - 80 кв. м ателие, на най-горен етаж. Понеже имаше скосявания, то се продаваше за 30 000 евро. Но тъй като строителят имаше нужда от пари в брой, се съгласи да го продаде за 20 000 евро.

- Това са 250 евро на квадратен метър. Много ли са предприемачите, които са притиснати от банкови кредити и свалят цените под себестойност?

- Не, повечето бизнесмени предоговарят заемите и не отстъпват от цените. Не искат да падат повече. Това се отнася за големите стабилни фирми, с дългогодишна история. Цените свалят най-вече хора, които скоро са станали предприемачи. Те предлагат отделни апартаменти в незавършени сгради за 500 евро на кв. м, но при реален интерес са склонни да паднат и на 300 евро/кв. м. Но това са изключения, не се отнася за пазара като цяло.

- Кога очаквате да спре пропадането на цените и пазарът да се стабилизира?

- В Румъния ДДС при покупка на жилища от млади семейства бе свален от 20% на 5%. Ако това се случи в България, пазарът ще се отпуши. Намаляването на ДДС е важно, защото младите българи ще получат достъп до нов дом, ще имат възможност да създадат семейство - знаем, че в България демографският проблем е сериозен. Федерацията ще се бори твърдо за тази кауза, както и за облекчаване на руските инвеститори в България.

- За отпадане на визите ли говорите?

- Премахването на визите е много смело решение, достатъчно е да се намали бюрокрацията. Да видим какво са направили комшиите - за Турция руснаците могат да си купят виза направо на митническия пункт. Подобно е и в Черна гора, докато за България кандидатстват, плащат и чакат одобрение. В наш национален интерес е да се облекчи докрай издаването на визи, тъй като интересът на руснаците към страната е огромен. Бях на изложение в Санкт Петербург през май и цените в България се оказват отново конкурентни. Сравнете - в Черна гора се предлагаха ваканционни апартаменти за 3000 евро на кв. м.

- Какво търсят руснаците у нас?

- На жаргон му казват “резервно летище в България”. Търсят апартаменти във вилни селища и къщи - само и единствено по Черноморието. Абсолютно никакъв е интересът към София и планинските курорти. Младите руснаци имат слабост към Южното Черноморие, обожават Слънчев бряг заради “купона, дискотеките и евтината храна”. По-възрастните харесват Несебър и Созопол. Казват, че това са вълшебни места и искат да купят там нови апартаменти. Руснаците знаят, че България е в Европейския съюз, има добро бъдеще и мислят 2-3 години напред, като придобиват имот.

- Има ли британски купувачи тази година?

- Напоследък не, но много англичани останаха да живеят тук, след като купиха имоти в последните години. Техните пенсии са високи и тук си ги харчат малко по малко, защото им е евтино. Не е вярно, че всички британци са на загуба от инвестициите си в България. Ирландци купиха преди 3 години за 920 евро/кв. м в центъра на Варна. След това продадоха апартаментите за 1500 евро/кв. м.

- Но които са купили в Банско за 1000-1500 евро на кв. м, сега няма да продадат на печалба?

- Защото нямат нерви. В момента не е време за продажба на ваканционни апартаменти. Банско е изключително интересно място, независимо от грешките, които се направиха. Слава Богу, че дойде кризата, защото тя спря безумията на много места, включително и там. Не възхвалявам кризата, но обективно погледнато благодарение на нея банките вече не дават кредити при неразумни условия, пазарът се върна към нормалните си нива и хората разбраха, че цените не вървят само нагоре. Кривата се спуска и надолу.

www.trud.bg

0
August
7

Силно популярните допреди година-две покупки на жилища на зелено вече изчезнаха от пазара. Това съобщиха собственици и директори на строителни компании и агенции за недвижими имоти. Основната причина е, че банките отпускат кредити само за готови жилищни сгради, които имат разрешение за ползване. Освен това и самият пазар на нови жилищни сгради е замрял, а подобна е и ситуацията в строителството на сгради.

Банките затегнаха кредитирането и не финансират покупки на зелено, коментира Стоян Механджиев, съдружник в пловдивската строителна компания “Стройкар КМ”. “Купувачите търсят построени имоти и на практика пазарът на зелено изчезна, каза и Димитър Савов, изпълнителен директор на фонда за имоти “Бългериън ленд дивелопмънт”, който е част от групата “Адрес”. Кризата засегна строителството на зелено, поради което много проекти са замразени или никога няма да стартират, смята Никола Стоянов, управител на “Лукс имоти”. Той не очаква през следващите 10 години предприемачите да имат мотивация да започнат ново строителство, така както беше през миналата година.

Пазарът и строителството на нови жилищни имоти в големите градове и в курортите е почти замрял, смятат представителите на бранша. Преди само за сезон в Слънчев бряг се правеха по 60 - 70 ваканционни имота, а сега са под 10, от които доста са замразени, каза Стоян Механджиев. Същото се случва и по Северното Черноморие. “Преди имаше около 54 проекта, които се строяха и продаваха, днес са останали 3, по които се работи”, отчита и Димитър Савов. През следващите 10 години не очаквам предприемачите да мат мотивация да започнат ново строителство така масово, както беше през миналата година, смята и Никола Стоянов.

Цените на имотите не падат с темпото на спада на броя сключени сделки, отчитат управителите на компании. “Стройкар КМ” например приключва строителството на кооперация в т.нар. съдийски квартал на Пловдив, като нито един от апартаментите не се продава на цена под 900 евро на кв.м, твърди Механджиев. Според него сериозен инвеститор не може да си позволи повече да смъкне цената, която е почти на себестойност. Сметката на Механджиев за квадрат на луксозен имот е следната - около 250 евро идват от закупения терен, 400 евро отиват за строителство, 50 евро за проекти и разрешителни и 140 евро за присъединяване към ВиК, енергото и другите експлоатационни дружества и себестойността на квадратен метър застроена площ става 840 евро. Според Механдижев цените на имотите през последните месеци са паднали не само заради липсата на кредитиране, а и заради това, че някои от инвеститорите, които работят с кредити, не могат да ги обслужват. Според Димитър Савов спадът в цените е преди всичко при имоти, които се строят в момента.

Луксозните имоти държат цените и продавачите трудно се склоняват да ги свалят, показва практиката от последните месеци, коментира Никола Стоянов. По думите му при най-високия клас имоти няма понижение на цените, макар че и сделки се сключват рядко.

След оттеглянето на британците от българския пазар засега руснаците запазват интереса си, отчитат Механджиев и Савов. Според проучване на един от големите руски портали за имоти - prian.ru, България е на първо място сред страните, в които руснаците искат да купят жилище, като търсенето е основно в морските курорти. Въпреки това руските купувачи не могат да компенсират спада от англичаните, смята Савов. По думите му в момента на пазара има едно “магическо число”, което се върти - 50 хил. евро, и всеки търси имот за тази сума, независимо дали е в града, в планината и на морето.

Световната криза ще въздейства оздравително на бранша и на пазара ще останат качествените фирми, смятат предприемачите. Случайните играчи, които изградиха по една-две кооперации, ще отпаднат, каза Механджиев и се аргументира, че 91 фирми от Пловдив вече не са в строителния регистър. След реализирането на построените вече елитни комплекси ще са нужни между 5 и 10 години, за да се възстанови доверието и да продължат да се строят нови имоти във високия сегмент, прогнозира Стоянов. Според него пазарът ще се влияе най-вече от развитието на световната криза и ще започне да се възстановява поне година след успокояването й. Със сигурност обаче бум в имотите няма да има скоро, прогнозира Стоянов. Той предвижда при елитните имоти цените да се задържат на сегашните им нива, както и запазване на относително малък брой на сключените сделки. Луксозните имоти на уникални локации дори ще продължат да поскъпват, като за тази година ръстът ще е в рамките на 10%, смята той.
Заплащането на строителите - наполовина

Заради кризата близо наполовина е паднало заплащането в строителството през тази година, отчита Стоян Механджиев. Ако преди имаше недостиг на работна ръка, то сега пазарът се пренасити заради завръщащите се от чужбина дюлгери, посочи той. Освен тях препитание у нас търсят и турски строители. Заради наплива на работната ръка и кризата дневната надница е паднала от 100 лв. на 50 лв., каза Механджиев. Според него новите технологии и материали допълнително ще намалят нуждата от работна ръка. Ако една сграда от 4000 кв.м преди 7 години се завършваше на груб строеж с 40 души за 8 месеца, то сега това се прави с 12 души за 5 месеца, или почти четири пъти по-малко работници и близо двойно съкращаване на сроковете, констатира Механджиев.
Дисекция на пазара:

1. Ново строителство няма

2. Цените падат бавно

3. Руснаците спасяват пазара

4. Надниците на строителите - наполовина

5. Прогнозите - ще останат само качествени фирми

www.dnevnik.bg

0