April
29

25-годишният Даниел Цветков е купувачът на един от най-скъпите имоти в Австралия, съобщи The Australian.

Цветков е платил 28 млн. долара за имение, което още се изгражда и ще бъде най-голямото на ивицата на Златния бряг, известна като “улицата на милионерите”. Когато бъде завършено, то ще струва между 50 млн. и 70 млн. долара.

Цветков е с български произход, но е израснал в Бризбейн.

Той е интернет предприемач, като започва бизнеса си с онлайн разплащания Intabill, когато е на 18 години съвместно с партньор, който е роднина на известен австралийски политик, коментира изданието.

„Купихме имението, за да живеем в него и да отгледаме семейство, а не за да имаме най-голямата къща или нещо такова. Моментът е подходящ и това е добра инвестиция за мен“, е казал Цветков, който вече има едно дете и предстои да се ожени в близките месеци.

Цветков е купил имота от Тони Смит, създател на хотелската верига Breakfree, който е бил засегнат от срива на туристическата група MFS по-рано тази година.

БГнес

0
April
5

Китайци купуват наш патент за ветрогенератор

Откритието ще се използва първо в Австралия

Инж. Георги Тончев изобрети безшумен вятърен генератор, с който може да се захранва еднофамилна къща и тя да стане почти независима от външно електрозахранване. Откривателят съобщи още, че към вертикалноосевия вятърен генератор са проявили интерес китайски производители. Те имали поръчка да строят екоселище в Австралия, където сградите ще се захранват от възобновяеми енергийни източници.
Китайците най-вероятно ще произвеждат генератори с мощност от 1 киловат, които ще са комбинирани с хибридна инсталация от слънчеви колектори за топла вода и фотоволтаици. Първият етап на проекта е за 6000 къщи в Австралия, уточни Тончев.
Инж. Тончев е автор на много патенти в сферата на възобновяемите енергийни източници. Преди време един от тях - за технологично управление на вятърни паркове, е бил закупен от американската “Дженерал електрик”.
Вертикалноосевият вятърен генератор е подходящ за градски условия, защото е тих за разлика от известните перки, които могат да се инсталират най-малко на 500 м от последната къща на селището. Предимството на вертикалния генератор е, че може да се разполага на много по-малка височина и скоростта му на въртене е ниска - 20-30 м за секунда. Поради тези причини той е безопасен за прелетните птици. Този тип генератори имат голямото предимство да работят и при много слаб вятър и са удобни за експлоатация. Подобно устройство може да се инсталира на балкона на кооперацията или на покрива и да осигурява част от консумацията на електричеството в домакинството. Така на практика загубите от преноса на енергията са равни на нула. Малките вятърни генератори са много подходящи за отдалечени зони, където няма постоянно електрозахранване.
Според инж. Тончев генераторът може да бъде с най-различна мощност, като напр. 30 кВт за захранване на малки производства. Съществува проект за вертикалноосев вятърен генератор с мощност от 9 мегавата, съобщи изобретателят. Предимство на този тип турбина е и по-ниската себестойност на произвежданото електричество - около 11 ст. за Квтч, срещу 16 за по-популярните засега хоризонтални с големите витла.
Лопатите на машината на Тончев са защитени с 3 патента и се въртят не само оказвайки съпротивление на вятъра. Те имат формата на самолетно крило с отвор между плоскостите, като едната от тях е с отвори. Това дава възможност да се използва и реактивната сила на излизащия от вътрешността на лопатата въздух.

0
March
30

История

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” - ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОРЕКТНОСТ

Национално сдружение “Недвижими имоти” /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

През десетте си години на съществуване НСНИ създаде регионални структури в почти всички големи градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Враца, Сливен, Видин, Шумен, Добрич, Ямбол и др.

Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти. В почти всички страни по света съществуват такива сдружения. Те са призвани да работят за защита както на своите членове, така и на потребителите на този вид услуга.Тези сдружения трябва да бъдат лидери в сферата на професионалното образование, в лобирането и в борбата за промени в законодателството, които да осигурят по-високи стандарти на етика и управление.

През десет годишния си период на съществуване НСНИ работеше и продължава да работи за увеличаване наа броя на членовете си и за повишаване на професионализма им.

Целта на НСНИ е да наложи стандарт за качество в бизнеса с недвижими имоти в Република България.

Във връзка с целите и задачите, които си е поставило сдружението са обособени шест постоянни национални комисии:

* Национална комисия по професионална етика;
* Национална комисия по професионална квалификация;
* Национална комисия по връзки с медиите ;
* Национална комисия за браншово лицензиране;
* Национална комисия за международни връзки;
* Национално комисия по връзки с регионалните структури.

Фирмите, членуващи в НСНИ проправят пътя за развитие на пазара на недвижими имоти в нашата страна. Сдружението осигурява на своите членове професионално обучение на високо ниво с лектори от страната и чужбина. Националният съвет, подпомаган от всички членове на НСНИ работи по създаването на законодателство, което да създаде нормативна уредба за посредниците в сделките с недвижими имоти и да наложи професионални и коректни стандарти в този бизнес. Създаването и усъвършенстването на нормативна уредба в търговията с недвижими имоти ще допринесе за растежа в сектора за недвижими имоти и ще защити купувачите и продавачите на свободния пазар.

През всичките си години на съществуване НСНИ е изграждало своя имидж на професионална организация не само в България, но и в световен мащаб. Сдружението е член и работи активно с редица междунаодни организации, като:

* CEREAN / Central European Real Estate Associations Network – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти /, със седалище в гр. Прага -Чехия. CEREAN е създадена на 10 юни 1995 г. на втората годишна конференция на асоциациите за недвижими имоти от Централна и Източна Европа.
* NAR /National Association of Realtors - Националта асоциация на реалторите в САЩ/, със седалище гр. Чикаго, САЩ.
* IRPF /International Real Property Foundation - Международна фондация за недвижима собственост/, със седалище гр. Чикого, САЩ.
* FIABCI - България - Световната федерация на професията по недвижими имоти, със седалище гр. Париж, Франция.

Представители на сдружението участват ежегодно в мероприятията на международните организации с цел изучаването на опита на страните с развита пазарна и кономика и прилагането на българсия пазар на новостите в този бизнес в световен мащаб.

В повечето страни в света има създадена нормативната база, която дава сигурност както на посредниците, така и на клиентите на пазара за недвижима собственост. НСНИ, изучавайки чуждия опит се стреми да наложи световните стандарти в практиката на недвижимите имоти в България.

Мисия

Национално сдружение “Недвижими имоти” /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
През десетте си години на съществуване НСНИ създаде регионални структури в почти всички големи градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Враца, Сливен, Видин, Шумен, Добрич, Ямбол и др.
Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти. В почти всички страни по света съществуват такива сдружения. Те са призвани да работят за защита както на своите членове, така и на потребителите на този вид услуга.Тези сдружения трябва да бъдат лидери в сферата на професионалното образование, в лобирането и в борбата за промени в законодателството, които да осигурят по-високи стандарти на етика и управление.

През десет годишния си период на съществуване НСНИ работеше и продължава да работи за увеличаване наа броя на членовете си и за повишаване на професионализма им.

Целта на НСНИ е да наложи стандарт за качество в бизнеса с недвижими имоти в Република България.

Във връзка с целите и задачите, които си е поставило сдружението са обособени шест постоянни национални комисии:

* Национална комисия по професионална етика;
* Национална комисия по професионална квалификация;
* Национална комисия по връзки с медиите;
* Национална комисия за браншово лицензиране;
* Национална комисия за международни връзки;
* Национално комисия по връзки с регионалните структури.

Фирмите, членуващи в НСНИ проправят пътя за развитие на пазара на недвижими имоти в нашата страна. Сдружението осигурява на своите членове професионално обучение на високо ниво с лектори от страната и чужбина. Националният съвет, подпомаган от всички членове на НСНИ работи по създаването на законодателство, което да създаде нормативна уредба за посредниците в сделките с недвижими имоти и да наложи професионални и коректни стандарти в този бизнес. Създаването и усъвършенстването на нормативна уредба в търговията с недвижими имоти ще допринесе за растежа в сектора за недвижими имоти и ще защити купувачите и продавачите на свободния пазар.

През всичките си години на съществуване НСНИ е изграждало своя имидж на професионална организация не само в България, но и в световен мащаб. Сдружението е член и работи активно с редица междунаодни организации, като:

* CEREAN / Central European Real Estate Associations Network – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти /, със седалище в гр. Прага -Чехия. CEREAN е създадена на 10 юни 1995 г. на втората годишна конференция на асоциациите за недвижими имоти от Централна и Източна Европа.
* NAR /National Association of Realtors - Националта асоциация на реалторите в САЩ/, със седалище гр. Чикаго, САЩ.
* IRPF /International Real Property Foundation - Международна фондация за недвижима собственост/, със седалище гр. Чикого, САЩ.
* FIABCI - България - Световната федерация на професията по недвижими имоти, със седалище гр. Париж, Франция.

Представители на сдружението участват ежегодно в мероприятията на международните организации с цел изучаването на опита на страните с развита пазарна и кономика и прилагането на българсия пазар на новостите в този бизнес в световен мащаб.

В повечето страни в света има създадена нормативната база, която дава сигурност както на посредниците, така и на клиентите на пазара за недвижима собственост. НСНИ, изучавайки чуждия опит се стреми да наложи световните стандарти в практиката на недвижимите имоти в България.

www.nsni.bg

http://www.cerean.com/

http://www.fiabci.com/

НСНИ обсъжда европейските стандарти за хармонизиране на професията 

Лъчезар Искров Председател на НСНИ  

Окончателното обсъждане и приемане на документа „Изисквания към  услугите, извършвани от агентите по недвижима собственост”, изготвен от Европейски комитет по стандартизация (CEN - European Committee for Standardisation), ще се проведе от 7 до 9 май 2008 г. в Малага. С приемането на директивата от Европейската комисия този документ ще има препоръчителен характер за страните - членки на Европейския съюз. Този документ е плод на усилията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни.

Какво породи и необходимостта от приемане на общи стандарти и хармонизиране на професията?

Националните власти във всяка една от страните - членки на Европейския съюз, имат право да поставят условия за упражняването на специфична професия от лица, притежаващи необходимата квалификация и доказана професионална подготовка.Регламентацията на професията на агента за недвижима собственост в отделните страни - членки на Европейския съюз, се движи в широки граници – от липсата на специални изисквания в Германия и Холандия до необходимостта от университетски изпит и минимален едногодишен стаж във Франция.Тази ситуация определено не отговаря на променените условия на пазара при постоянно нарастващия брой и обем на международните сделки и глобализацията на много от агенциите и бизнес сдруженията за недвижима собственост. Европейският форум за услугите, свързани с бизнеса (EFBRS), прие, че един от елементите, които определят качеството на услугите, е професионализмът на лица, предоставящи услуги, и във връзка с това предложи разработването на подходящи стандарти за квалификация. Що се отнася до агентите на недвижима собственост, три са основните цели:1. Стандартизация на принципите за професията агент на недвижима собственост с оглед хармонизиране на дейността и сделките в рамките на Европейския съюз.2. Стандартизация на изисквания за квалификация за упражняване на дейността.3. Стандартизация на речника и основните термини при сделки с недвижима собственост.Европейският стандарт въплъщава основните принципи на глобална откритост и прозрачност, консенсус, техническо взаимодействие и национална ангажираност, които се гарантират от създадената Техническа комисия към Европейския комитет по стандартизация (CEN), в която са представени всички заинтересовани страни. Мандатът на Техническата комисия бе подготвянето на проект на Европейски стандарти за дейността на агентите на недвижима собственост. Европейският съвет декларира желанието за създаването на условия за открита и лоялна конкуренция между доставчиците на услуги. Налагането на стандарти  за квалификацията на агентите на недвижима собственост ще повиши тяхната конкурентноспособност на Европейския пазар и ще съдейства за свободното упражняване на професията във всяка една от европейските страни. Въвеждането на стандартите ще повиши ефективността благодарение на общовъзприетата технология  на транзакциите с недвижима собственост в различните европейски държави,  ще повиши доверието на клиентите към агентите на недвижима собственост и ще им гарантира допълнителна правна защита.

0
February
24

И отново за времето…

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

В ТБМ2 се работи по всяко време като нито си тръгваме в 5 след обяд нито си почиваме в събота и неделя. Е от време на време го правим ако нямаме заявени огледи от през седмицата, но като цяло винаги имаме някакви задачки. Вчера и днес имахме няколко срещи в офиса за кредитни консултации (днес е неделя…) Отново изказвам голямото си съжаление, че не можем редовно да пишем в блога, но винаги при първа възможност го правим както в случая. Времето ни е силоно ограничено, което винаги ни е радвало, защото когато нямаме време обикновенно имаме работа, а ние по начало сме в тежка фаза на работохолизъм, който по всяка вероятност скоро няма да “ни мине”.

Пред нашият екип сега стои едно много важно решение чието естество не мога да споделя в световното интернет пространство, но може би до 2-3 месеца ще го оповестим. Това решение със сигурност ще ограничи още повече времето в което можем да споделяме интересни случки от кунята на ТБМ2:) Хубавото е, че те пък от друга страна ще станат много повече и когато все пак ни остане време да пишем тук вие ще имате едни доста интересни четива за което гарантирам.

И тъй като пишейки ви за времето, което понякога бива и загубено ще ви споделя една интересна случка.

Оглед в един софийски квартал на апартамент ново строителство в строеж с наши клиенти и колега брокер от друга агенция, който има за задача да ни запознае с апартамента, който ние (аз и моите клиенти не сме виждали) и се доверяваме на професионализма на отсрещната страна… Качваме се на въпросния етаж и чакаме колегата да ни упъти в кой от 6-те апартамента на етажа да влезнем. Влизаме в един от тях, но виждам, че колегата не е много убеден, че това е нещото, което се продава с неговото посредничество. Абсолютно сигурен станах в това когато забелезяхме една стая в повече от обявените две стаи - когато това бе забелязано и от колегата пред смаяните погледи на клиентите (аз не бях толкова смаян, защото не ми се случва за първи път, но бях притеснен, защото и аз съм до известна степен виновен, че губя времето на клиентите си) той “ни сподели”, че май не било това апартамента… Жалко амалко щяхме да си помислим, че имаме бонус от строителя една просторна стая в повече, но уви кой ти дава такива бонуси. Продължихме търсенето на етажа (поне в етажа колегата беше сигурен) и така след около 4 разговора по мобилния на колегата със собственика на апартамента (оказа се че имота се продава не от строителя, а от човек, който го е купил от него…) разкрихме неговото местоположение и УРА беше добър апартамент. Но случката не свършва така. Оставяме на страна факта, че колегата не беше виждал апартамента, защото по-интересното беше, че апартамента не беше изплатен до край на строителя, освен това строителя го е ипотекирал, а нашите клиенти бяха купувачи с кредит… И не че не може ипотеката да бъде свалена от строителя, апартамента изплатен от човека, който се опитва да продава нещо, което все още не е негово и да бъде продаден след това, но просто първо трябва да бъдат свършени тези две не маловажни неща и чак тогава да се обяви за продажба или тези две условия да бъдат споменати ИЗРИЧНО още преди да отидем на оглед. Успокоението за мен бе, че разбрахме за тези леки разминавания ден преди да започнем с проверките на имота и строителя за да можем да дадем зелена линия на клиентите ни да го капарират, защото те определено го харесаха. Ако не друго поне си спестихме едноседмичните проверки и проучвания. Разбира се най-важното беше факта, че така или иначе нямаше да позволим клиентите ни да бъдат измамени, а лошото беше напразните очаквания и взаимно загубеното ни време за което вина нося и аз, но тя в този куриоз беше далеч по-малкото зло. Няма да навлизам в детайли и подробности, защото са фирмена тайна и няма да ви споделя коя е агенцията и кой е строителя на този обект, но бих посъветвал всеки, който купува да не рискува преди да бъде на 100% сигурен! Агенцията ни използва и методи много по-различни от стандартните за да разберем до колко един строител и имот си заслужават инвестицията, но за да започнем проучването на имот, който не се предлага от ТБМ2 ни е необходимо съдействието на “колегите”, които го предлагат…е съдействаха ни макар и по-късничко:)

С тази случка аз загубих ден-два в очакване на необходимите ми документи за да разбера кой, кога, къде и защо, преди да започнем с проверките, а клиентите ми два дни като в края на втория разбраха, че трябва да продължим с търсенето на друг апартамент. Така времето се губи не само в полезна работа. Една от задачите на ТБМ2 е да минимализира тези “губивремки” до коефицент под 1%. А дали ще успеем да го направим…следете блога:)

1
February
18

Столичната община проучва наличните терени в капитала на двете общински дружества - “Галатея“ и “Софийски имоти“,- за да бъде осигурено място за строителството на нови 40 детски градини, които ще бъдат добавени в инвестиционната програма на общината тази година. 

Това каза за БТА Ирина Савина - заместник-кмет по строителството в общината. В петък беше обявен първият конкурс за проектирането и строителството на детска градина в Казичене, която ще е пилотна за този проект на общината. 

Детското заведение ще бъде изградено с нови технологии, които позволяват по-бързото му влизане в експлоатация. То ще е на мястото на стара детска градина, за която от противопожарните служби има предписание за закриване, обясни Савина. 

Терени за новите детски градини ще бъдат осигурени и в районите, където има най-голямо търсене на места - “Красно село“, “Люлин“ и “Младост“. 

Според Савина Столичната община ще е първата в страната, която ще използва нови строителни технологии за изграждането на детски градини. Такива технологии са познати в развитите страни, тъй като чрез тях се спестява време за строителството на обекти. 

Разликата между традиционното строителство и тях е предварителното изготвяне на модули. 

Савина уточни, че изграждането на детска градина с площ 1000 кв. метра по традиционния строителен способ в България ще отнеме около десет месеца, докато с помощта на новите строителни технологии срокът се скъсява наполовина.

Очакванията са, ако строителството на тази 40 нови детски градини завърши до края на годината, да бъдат осигурени още 4000 места освен вече предвидените с изграждането на шест нови детски градини през тази година.

Източник: www.imoti.net

0
February
11

Как да си организираме времето?

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев
В интернет попаднах на следната полезната информация от сайта http://www.e-training.bg/

Как да организираме времето си ефективно?

Печат Е-мейл
Има три основни типа време, докато сте на своето работно място:
1. Време за шефа
2. Време за системата
3. Време за лични инициативи

Успехът, личната кариера и дори спокойствието  на всеки от нас се дължи до голяма степен на способността да разпределяме работното време, без значение дали то е 8 или 18 часа, между горните три основни типа време.

Време за шефа - това е времето през което провеждате оперативки, планирате задачи, отчитате изпълнението им, “ухажвате” шефа и изобщо не само работите, но и изграждате по-тесни взаимоотношения с човека, от когото все пак зависи вашето професионално развитие. Безценно време!

Време за системата - да започнем с рутинните задачи и това, което е нашето ежедневие (каквото и да е то). Добавете “спешните” въпроси на колеги, наши подчинени и клиенти (да се свети името им), и то денят си минал.

Време за лични инициативи -  да, така е, денят си мина и за лични инициативи не остана време. Но внимание!: Всички мениджъри и над 90% от специалистите на не мениджърски позиции получават по-добро предложение (за заплата, повишение и пр.) благодарение на резултати (идеи, предложения), постигнати през Времето за лични инициативи!
Въпросът е как да си “освободите” Време за лични инициативи. Попитайте ни!

В динамичното ежедневие, организирането на времето е важно за всеки - и в личен, и в професионален план. Основно изискване за повечето престижни професии, а и в почти всяка обява за работа едно от основните изисквания към кандидатите е да бъдат организирани личности, да умеят да работят под стрес и да се справят с поставените задачи в срок.

За съжаление алтернативата е болезнено ясна - постоянна надпревара с времето и напрежение. Все по-често ни харесва идеята, че ако денонощието има не 24, а 48 часа ще завършим задачите си в срок и дори ще постигаме много повече, отколкото бихме желали. Е, фактите са: разполагаме само с 24 часа и нито секунда повече!

Ето защо ефективното организиране на времето ще доведе до:
1. По-голяма вероятност за постигане на целите ви;
2. Възможност за дългосрочно планиране на работата ви;
3. Фокусиране на усилията ви и изграждане на оптимален начин на работа;
4. Постигане на по-голяма продуктивност, ефективност и ефикасност;
5. Успешно съчетаване на служебните ангажименти с личните;
6. Удовлетвореност и радост от действията и работата ви;

При добра организация на времето си можете да очаквате множество подобрения, като една малка част от тях са:
- по-малко пропуснати срокове на вашите текущи задачи и проекти;
- повече време за ключови проекти и подобряване на връзките ви с колегите;
- израстване в структурата на организацията.

Организирането на времето е постоянно изискване и почти никой не достига ниво, на което е перфектен. Дори хората, които разпределят добре времето си никога не завършват този процес, а винаги го разглеждат като едно безкрайно предизвикателство и експерименти и винаги се възползват от новите начини за подобряване на ефективността.

Няколко полезни съвета:
- винаги разглеждайте критично начина, по който работите;
- наблюдавайте другите как работят - върху добрите идеи няма монопол! Дори понякога практиката и опита на колеги и приятели може да се окаже полезен и за вас.
- информирайте се, като посещавайте курсове по темата - e-training Centre ще ви предостави изпитани техники и средства, които ще ви помогнат да бъдете организирани, да управлявате времето си ефективно и успешно да се справяте с ежедневния стрес.

0
January
2

Честита нова година!

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

Честита нова година! Нека 2008-ма година донесе на всички вас много здраве /може да е банално, но след време ще го оцените:)))/ щастие, късмет, любов и толкова пари, че когато седнете да обядвате да нямате нужда от стол за масата - вместо стол през новата година сядайте направо на кюлчетата със злато, пачките с евро, долари, левове или крони ако щете, но ви пожелаваме те да бъдат в такива количества!!!

Това не е шега, а истинско пожелание! Дали ще се сбъдне - зависи от четири неща: 1-вото е да сте здраве (сега вече го оценихте нали) 2-рото е някой да ви го пожелае (това вече се случи) 3-тото е да го поискате за да постигнете 4-тото а то е да го направите! Това последното вече зависи изцяло от вас:)

0
December
29

За съжаление вестник “168 Часа” няма интернет сайт за да дадем линк към тази статия и тя да се чете по-лесно и по-разбираемо:(

0
December
25

Весела коледа!

Публикувано в: Ежедневие от Антон Илиев

Весела коледа на всички наши приятели, колеги, клиенти, партньори и посетители в сайта и блога на ТБМ2!
Нека този християнски празник ви направи по-щастливи и ви даде всичко от което имате нужда вие и вашите най-близки хора с които би трябвало да сте заедно в този празничен ден!

От екипа на ТБМ2

0
December
14

Представители на Гражданския общински съвет /ГОС/ поискаха планът за автомагистрала “Люлин“ да бъде препроектиран. Те изложиха своите съмнения за целесъобразността на проекта пред журналисти и заинтересовани на пресконференция . 

Председателят на ГОС Димитър Димитър категорично обяви, че “начинът, по който в момента се строи магистралата, е най-неудачният”. 

Планът за автомагистрала “Люлин“ не бе одобрен и от други представители на Гражданския общински съвет. Като основна причина те изтъкнаха недостатъчната съобразеност на плана с лавинообразното нарастване на трафика в София, който само след няколко години може да се превърне в природно бедствие.

Димитров предложи да се изградят отклонения от магистралата към центъра на столицата до бул. “Димитър Несторов“ и “Пирогов“. Така, според него, ще се развият  транспортните връзки с кварталите “Суходол“, “Овча Купел“, “Красна поляна“ и “Факултета“ и движението в западна посока ще се облегчи. 

“По този начин парите за строежа на магистралата ще бъдат използвани в полза на София”- каза Димитров. 

Отговор на исканията на ГОС няма. Засега.

Радослав МИХАЙЛОВ
http://www.imoti.net/nd/news/news.php?id=3789

0